Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1219030-002
52
49
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i otoczony ogrodzeniem z betonowych słupów na podmurówce połączonych przęsłami z płaskownika z motywem odznaczenia wojskowego i tarczy. Wejście zamykane jest jednoskrzydłową furtką.

Główny element cmentarza stanowi wysoki betonowy postument nakryty płytą, zwieńczony masywnym betonowym krzyżem łacińskim, na którym umieszczony jest metalowy emblemat w formie odznaki 5 Pułku Strzelców Podhalańskich. Na krzyżu umieszczona jest tablica z napisem z wyobrażeniem orła wojskowego i napisem: „ŻOŁNIERZOM WP/ 5 PUŁKU/ STRZELCÓW PODHALAŃSKICH/ POLEGŁYM/ W OBRONIE/ OJCZYZNY/ 10 WRZEŚNIA 1939 R./ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI".

Na postumencie pod krzyżem umieszczona jest tablica, na której znajduje metalowy emblemat przedstawiający odznakę 5 Pułku Strzelców Podhalańskich oraz napis: ŻOŁNIERZOM 5 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH/ POLEGŁYM W WALCE O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY/ WRZESIEŃ 1939/ kpt. SZYMAŃSKI EDWARD dowódca 3 komp. CKM/ st. sierż. PAPRZYCKI STANISŁAW / strz. MACIĄG STANISŁAW/ ppor. rez. DANCZAK STEFAN/ strz. MAJOCH JAN/ ppor. rez. WRÓBLEWSKI JAN/ strz. MIKRUT STANISŁAW/ plut. MRYC JAN/ strz. MYTNIK JAN/ plut. HARMATA JAN/ strz. OCZKOWICZ JULIAN/ plut. ROJKOWSKI JÓZEF/ strz. ORDON STANISŁAW/ kpr. DANKOWSKI STEFAN/ strz. PTAK JÓZEF/ kpr. DRUŻKOWSKI STEFAN 2 pp KOP/ strz. PYŚ EDWARD/ kpr. KRAS STEFAN/ strz. ROSIEK JÓZEF/ kpr. SITARSKI WOJCIECH/ strz. SANOK JÓZEF/ kpr. SZARY STANISŁAW/ strz. SPADŁO WACŁAW/ st. strz. BUDZ ANTONI/ strz. SMYCZYŃSKI WŁADYSŁAW/ strz. ADAMCZYK JAN strz. SZPAK KAROL/ strz. ADAMKIEWICZ BOLESŁAW strz. WILK WŁADYSŁAW/ strz. ADAMIK WŁADYSŁAW strz. RYBA KAZIMIERZ/ strz. DAMON JÓZEF strz. SMOTRYCKI PIOTR/ strz. DOKTORCZYK JAN strz. SURDEL FRANCISZEK/ strz. FIGIEL JÓZEF strz. SZERMON CHAIM/ strz. GROSZEK IGNACY strz. TABAKA JAN/ STRZ. HOŁNI WŁADYSŁAW strz. WOŹNY EUGENIUSZ/ strz. JANECZKO KAROL NN ŁAPSZYCKI STANISŁAW/ strz. KASPERKIEWICZ JÓZEF/ Inż. DACZYŃSKI ADAM/ strz. KOTZ TEODOR SPRĘŻYNA NN/ strz. KULA MARCEL SKIERNOWICZ NN/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI/ GMINA KŁAJ/ ŻOŁNIERZE 5 BATALIONU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH/ NADLEŚNICTWO NIEPOŁOMICE”.

Po obu stronach alejki umieszczone są prostokątne betonowe obramowania z ustawionym betonowym krzyżem łacińskim z metalowym emblematem przedstawiającym odznakę 5 Pułku Strzelców Podhalańskich.

W czasie walk pod Wiśniową III batalion 5 Pułku Strzelców Podhalańskich (podporządkowany dowództwu 156 rezerwowego pp) stracił łączność z głównymi siłami Armii „Kraków”. Rankiem 9 września 1939 r. dotarł na skraj Puszczy Niepołomickiej i zatrzymał się na odpoczynek w uroczysku Osikówka. Tam został zaatakowany przez przeważające siły niemieckie, powiadomione przez pracownika tartaku.

Na placu boju pozostało 56 poległych żołnierzy Wojska Polskiego. Większość została pochowana w zbiorowym grobie w uroczysku Osikówka, który stał się zaczątkiem późniejszego cmentarza. Szczątki czterech poległych żołnierzy z ubezpieczenia spoczęły na cmentarzu parafialnym w Cikowicach. Na założony w Puszczy cmentarz wojenny przeniesiono szczątki 5 żołnierzy z jednej mogiły zbiorowej i jednej pojedynczej ekshumowane 21 czerwca 1958 r. oraz szczątki ekshumowane 14 listopada 1959 r. z dwóch mogił pojedynczych zlokalizowanych działach leśnych nr 170 i 171.

Urządzenie cmentarza powstało w 1958 r. W 1996 r. wykonano nowe metalowe ogrodzenie w miejsce drewnianego. W 2008 r. odczyszczono pomnik, krzyże, odmalowano metalowe przęsła, wykonano renowację elementów betonowych. Między 2014 a 2019 r. wykonano nową tablicę na pomniku głównym.
  • D. Golik, D. Pstuś, Wrześniowy szlak 156 Pułku Piechoty. Tragedia w Puszczy Niepołomickiej, „Wiadomości Bocheńskie", 2009, nr 2 (81).
  • J. Kucybała, Osikówka, Ostatnia bitwa podhalańczyków, Tragedia w Puszczy Niepołomickiej, „Wiadomości Bocheńskie", 2009, nr 2 (81).
  • Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, depozyt Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, karta rejestracyjna pomnika pamięci narodowej, Wykaz poległych na terenie gminy Kłaj z zasobu PCK Oddział w Bochni.
  • Parafia pw. Antoniego Padewskiego w Cikowicach, Wykaz poległych w czasie II wojny światowej [w tym odpis listy żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. sporządzonej przez siostrę PCK Stanisławę Czubak z Kłaja] z 1977 r. sporządzony przez ks. proboszcza K. Gogolę.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
SZYMAŃSKI EDWARD KAPITAN Польская армия
SANOK JÓZEF STRZELEC Польская армия
ADAMKIEWICZ BOLESŁAW STRZELEC Польская армия
HOŁNI WŁADYSŁAW STRZELEC Польская армия
MRYC JAN PLUTONOWY Польская армия
ADAMIK WŁADYSŁAW STRZELEC Польская армия
GROSZEK IGNACY STRZELEC Польская армия
MIKRUT STANISŁAW STRZELEC Польская армия
WRÓBLEWSKI JAN PODPORUCZNIK REZERWY Польская армия
SPADŁO WACŁAW STRZELEC Польская армия
BUDZ [BUC] ANTONI STARSZY STRZELEC Польская армия
SMYCZYŃSKI WŁADYSŁAW STRZELEC Польская армия
SZPAK KAROL STRZELEC Польская армия
PYŚ EDWARD STRZELEC Польская армия
DAŃCZAK STEFAN PODPORUCZNIK REZERWY Польская армия
WILK WŁADYSŁAW STRZELEC Польская армия
SITARSKI WOJCIECH KAPRAL [STRZELEC Z CENZUSEM] Польская армия
RYBA KAZIMIERZ STRZELEC Польская армия
FIGIEL JÓZEF STRZELEC Польская армия
DOKTORCZYK JAN STRZELEC Польская армия
JANECZKO KAROL STRZELEC Польская армия
SURDEL FRANCISZEK STRZELEC Польская армия
DANKOWSKI STEFAN KAPRAL Польская армия
ORDON STANISŁAW STRZELEC Польская армия
OCZKOWICZ JULIAN STRZELEC Польская армия
KASPERKIEWICZ JÓZEF STRZELEC Польская армия
ROJKOWSKI JÓZEF PLUTONOWY Польская армия
ROSIEK JÓZEF STRZELEC Польская армия
DAMON [DOMOŃ] JÓZEF STRZELEC Польская армия
WOŹNY EUGENIUSZ STRZELEC Польская армия
SMOTRYCKI [SMOTRZYCKI] PIOTR STRZELEC Польская армия
MACIĄG STANISŁAW STRZELEC Польская армия
PAPRZYCKI [PAPRYCKI] STANISŁAW STARSZY SIERŻANT Польская армия
MAJOCH JAN STRZELEC Польская армия
KRAS STEFAN KAPRAL Польская армия
MYTNIK JAN STRZELEC Польская армия
SZERMON CHAIM STRZELEC Польская армия
SZARY STANISŁAW KAPRAL Польская армия
HARMATA JAN PLUTONOWY Польская армия
KULA MARCEL STRZELEC Польская армия
TABAKA JAN STRZELEC Польская армия
DACZYŃSKI ADAM Польская армия
PTAK JÓZEF STRZELEC Польская армия
ADAMCZYK JAN STRZELEC Польская армия
SPRĘŻYNA Польская армия
SKIERNOWICZ Польская армия
DRUŻKOWSKI [DRUSZKOWSKI] STEFAN KAPRAL Польская армия
KOTZ TEODOR STRZELEC Польская армия
ŁAPSZYCKI STANISŁAW Польская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Польская армия 3