Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1219030-002
52
49
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i otoczony ogrodzeniem z betonowych słupów na podmurówce połączonych przęsłami z płaskownika z motywem odznaczenia wojskowego i tarczy. Wejście zamykane jest jednoskrzydłową furtką.

Główny element cmentarza stanowi wysoki betonowy postument nakryty płytą, zwieńczony masywnym betonowym krzyżem łacińskim, na którym umieszczony jest metalowy emblemat w formie odznaki 5 Pułku Strzelców Podhalańskich. Na krzyżu umieszczona jest tablica z napisem z wyobrażeniem orła wojskowego i napisem: „ŻOŁNIERZOM WP/ 5 PUŁKU/ STRZELCÓW PODHALAŃSKICH/ POLEGŁYM/ W OBRONIE/ OJCZYZNY/ 10 WRZEŚNIA 1939 R./ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI".

Na postumencie pod krzyżem umieszczona jest tablica, na której znajduje metalowy emblemat przedstawiający odznakę 5 Pułku Strzelców Podhalańskich oraz napis: ŻOŁNIERZOM 5 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH/ POLEGŁYM W WALCE O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY/ WRZESIEŃ 1939/ kpt. SZYMAŃSKI EDWARD dowódca 3 komp. CKM/ st. sierż. PAPRZYCKI STANISŁAW / strz. MACIĄG STANISŁAW/ ppor. rez. DANCZAK STEFAN/ strz. MAJOCH JAN/ ppor. rez. WRÓBLEWSKI JAN/ strz. MIKRUT STANISŁAW/ plut. MRYC JAN/ strz. MYTNIK JAN/ plut. HARMATA JAN/ strz. OCZKOWICZ JULIAN/ plut. ROJKOWSKI JÓZEF/ strz. ORDON STANISŁAW/ kpr. DANKOWSKI STEFAN/ strz. PTAK JÓZEF/ kpr. DRUŻKOWSKI STEFAN 2 pp KOP/ strz. PYŚ EDWARD/ kpr. KRAS STEFAN/ strz. ROSIEK JÓZEF/ kpr. SITARSKI WOJCIECH/ strz. SANOK JÓZEF/ kpr. SZARY STANISŁAW/ strz. SPADŁO WACŁAW/ st. strz. BUDZ ANTONI/ strz. SMYCZYŃSKI WŁADYSŁAW/ strz. ADAMCZYK JAN strz. SZPAK KAROL/ strz. ADAMKIEWICZ BOLESŁAW strz. WILK WŁADYSŁAW/ strz. ADAMIK WŁADYSŁAW strz. RYBA KAZIMIERZ/ strz. DAMON JÓZEF strz. SMOTRYCKI PIOTR/ strz. DOKTORCZYK JAN strz. SURDEL FRANCISZEK/ strz. FIGIEL JÓZEF strz. SZERMON CHAIM/ strz. GROSZEK IGNACY strz. TABAKA JAN/ STRZ. HOŁNI WŁADYSŁAW strz. WOŹNY EUGENIUSZ/ strz. JANECZKO KAROL NN ŁAPSZYCKI STANISŁAW/ strz. KASPERKIEWICZ JÓZEF/ Inż. DACZYŃSKI ADAM/ strz. KOTZ TEODOR SPRĘŻYNA NN/ strz. KULA MARCEL SKIERNOWICZ NN/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI/ GMINA KŁAJ/ ŻOŁNIERZE 5 BATALIONU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH/ NADLEŚNICTWO NIEPOŁOMICE”.

Po obu stronach alejki umieszczone są prostokątne betonowe obramowania z ustawionym betonowym krzyżem łacińskim z metalowym emblematem przedstawiającym odznakę 5 Pułku Strzelców Podhalańskich.

W czasie walk pod Wiśniową III batalion 5 Pułku Strzelców Podhalańskich (podporządkowany dowództwu 156 rezerwowego pp) stracił łączność z głównymi siłami Armii „Kraków”. Rankiem 9 września 1939 r. dotarł na skraj Puszczy Niepołomickiej i zatrzymał się na odpoczynek w uroczysku Osikówka. Tam został zaatakowany przez przeważające siły niemieckie, powiadomione przez pracownika tartaku.

Na placu boju pozostało 56 poległych żołnierzy Wojska Polskiego. Większość została pochowana w zbiorowym grobie w uroczysku Osikówka, który stał się zaczątkiem późniejszego cmentarza. Szczątki czterech poległych żołnierzy z ubezpieczenia spoczęły na cmentarzu parafialnym w Cikowicach. Na założony w Puszczy cmentarz wojenny przeniesiono szczątki 5 żołnierzy z jednej mogiły zbiorowej i jednej pojedynczej ekshumowane 21 czerwca 1958 r. oraz szczątki ekshumowane 14 listopada 1959 r. z dwóch mogił pojedynczych zlokalizowanych działach leśnych nr 170 i 171.

Urządzenie cmentarza powstało w 1958 r. W 1996 r. wykonano nowe metalowe ogrodzenie w miejsce drewnianego. W 2008 r. odczyszczono pomnik, krzyże, odmalowano metalowe przęsła, wykonano renowację elementów betonowych. Między 2014 a 2019 r. wykonano nową tablicę na pomniku głównym.
  • D. Golik, D. Pstuś, Wrześniowy szlak 156 Pułku Piechoty. Tragedia w Puszczy Niepołomickiej, „Wiadomości Bocheńskie", 2009, nr 2 (81).
  • J. Kucybała, Osikówka, Ostatnia bitwa podhalańczyków, Tragedia w Puszczy Niepołomickiej, „Wiadomości Bocheńskie", 2009, nr 2 (81).
  • Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, depozyt Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, karta rejestracyjna pomnika pamięci narodowej, Wykaz poległych na terenie gminy Kłaj z zasobu PCK Oddział w Bochni.
  • Parafia pw. Antoniego Padewskiego w Cikowicach, Wykaz poległych w czasie II wojny światowej [w tym odpis listy żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. sporządzonej przez siostrę PCK Stanisławę Czubak z Kłaja] z 1977 r. sporządzony przez ks. proboszcza K. Gogolę.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
SZYMAŃSKI EDWARD KAPITAN Wojsko Polskie
SANOK JÓZEF STRZELEC Wojsko Polskie
ADAMKIEWICZ BOLESŁAW STRZELEC Wojsko Polskie
HOŁNI WŁADYSŁAW STRZELEC Wojsko Polskie
MRYC JAN PLUTONOWY Wojsko Polskie
ADAMIK WŁADYSŁAW STRZELEC Wojsko Polskie
GROSZEK IGNACY STRZELEC Wojsko Polskie
MIKRUT STANISŁAW STRZELEC Wojsko Polskie
WRÓBLEWSKI JAN PODPORUCZNIK REZERWY Wojsko Polskie
SPADŁO WACŁAW STRZELEC Wojsko Polskie
BUDZ [BUC] ANTONI STARSZY STRZELEC Wojsko Polskie
SMYCZYŃSKI WŁADYSŁAW STRZELEC Wojsko Polskie
SZPAK KAROL STRZELEC Wojsko Polskie
PYŚ EDWARD STRZELEC Wojsko Polskie
DAŃCZAK STEFAN PODPORUCZNIK REZERWY Wojsko Polskie
WILK WŁADYSŁAW STRZELEC Wojsko Polskie
SITARSKI WOJCIECH KAPRAL [STRZELEC Z CENZUSEM] Wojsko Polskie
RYBA KAZIMIERZ STRZELEC Wojsko Polskie
FIGIEL JÓZEF STRZELEC Wojsko Polskie
DOKTORCZYK JAN STRZELEC Wojsko Polskie
JANECZKO KAROL STRZELEC Wojsko Polskie
SURDEL FRANCISZEK STRZELEC Wojsko Polskie
DANKOWSKI STEFAN KAPRAL Wojsko Polskie
ORDON STANISŁAW STRZELEC Wojsko Polskie
OCZKOWICZ JULIAN STRZELEC Wojsko Polskie
KASPERKIEWICZ JÓZEF STRZELEC Wojsko Polskie
ROJKOWSKI JÓZEF PLUTONOWY Wojsko Polskie
ROSIEK JÓZEF STRZELEC Wojsko Polskie
DAMON [DOMOŃ] JÓZEF STRZELEC Wojsko Polskie
WOŹNY EUGENIUSZ STRZELEC Wojsko Polskie
SMOTRYCKI [SMOTRZYCKI] PIOTR STRZELEC Wojsko Polskie
MACIĄG STANISŁAW STRZELEC Wojsko Polskie
PAPRZYCKI [PAPRYCKI] STANISŁAW STARSZY SIERŻANT Wojsko Polskie
MAJOCH JAN STRZELEC Wojsko Polskie
KRAS STEFAN KAPRAL Wojsko Polskie
MYTNIK JAN STRZELEC Wojsko Polskie
SZERMON CHAIM STRZELEC Wojsko Polskie
SZARY STANISŁAW KAPRAL Wojsko Polskie
HARMATA JAN PLUTONOWY Wojsko Polskie
KULA MARCEL STRZELEC Wojsko Polskie
TABAKA JAN STRZELEC Wojsko Polskie
DACZYŃSKI ADAM Wojsko Polskie
PTAK JÓZEF STRZELEC Wojsko Polskie
ADAMCZYK JAN STRZELEC Wojsko Polskie
SPRĘŻYNA Wojsko Polskie
SKIERNOWICZ Wojsko Polskie
DRUŻKOWSKI [DRUSZKOWSKI] STEFAN KAPRAL Wojsko Polskie
KOTZ TEODOR STRZELEC Wojsko Polskie
ŁAPSZYCKI STANISŁAW Wojsko Polskie
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Wojsko Polskie 3