Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1208010-002
41
41
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony murkiem z betonowych bloczków. Ma formę ziemnego kopca, zwieńczonego tablicą z ciemnego kamienia, osadzoną na prostopadłościennym postumencie. Na tablicy znajduje się napis: „TU SPOCZYWA CZTERDZIESTU JEDEN/ ŻOŁNIERZY ARMII NIEMIECKIEJ, / KTÓRZY ZGINĘLI PODCZAS KATASTROFY KOLEJOWEJ 3 LISTOPADA 1914 r./ CHARSZNICA LISTOPAD 2003”. Tablica poprzedzona jest schodami z kostki brukowej.
 
Pochowano tu 41 żołnierzy armii niemieckich, którzy zginęli w wyniku katastrofy kolejowej 3 listopada 1914 r. w okresie działań wojennych. Pierwotnie cmentarz był ogrodzony niskim kamiennym murkiem, a na kopcu znajdował się duży kamienny blok z napisem w języku niemieckim i nazwiskami pochowanych. Po jego obu stronach umieszczone były mniejsze płyty z napisami w języku niemieckim.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa w Miechowie.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, sygn. 15195, 15221, 17474.
  • U. Oettingen, Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim, Warszawa-Kraków 1988, s. 100-101.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 148, 222, 257, 277, 350-352.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ANDERT OTTO PIONIER Deutsche Armee
AUFT FRITZ Deutsche Armee
BATTLER JOHANN GEFREITER Deutsche Armee
BEINKE HEINRICH GEFREITER Deutsche Armee
BIEDERMANN JOHANN GEFREITER Deutsche Armee
BITLERF [BITLAUF] RICHARD GEFREITER Deutsche Armee
BROD KONRAD GEFREITER Deutsche Armee
BUCHHOLZ OTTO PIONIER Deutsche Armee
BUCHHOLZ WALTER PIONIER Deutsche Armee
EVERDIMO JOHANN GEFREITER Deutsche Armee
GENRATH JOSEF PIONIER Deutsche Armee
HAHL [HOCHL] PHILLIP GEFREITER Deutsche Armee
HEMPEL FRIEDRIECH PIONIER Deutsche Armee
HETTRUP THEODOR GEFREITER Deutsche Armee
JOHN JOHANNES PIONIER Deutsche Armee
KLATH ERICH PIONIER Deutsche Armee
KRÖMER ROBERT PIONIER Deutsche Armee
KUHFELD FRIEDRICH PIONIER Deutsche Armee
LEHMANN PAUL GEFREITER Deutsche Armee
LINDNER [LINDERER] ROBERT PIONIER Deutsche Armee
MEYER ERIEL [ERICH] GEFREITER Deutsche Armee
NEUBEN OTTO VIZE-FELDWEBEL Deutsche Armee
NÖSKE HANS PIONIER Deutsche Armee
PASSOTH OSWALD UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
PETERWEICH HERMANN GEFREITER Deutsche Armee
PEZALD OTTO PIONIER Deutsche Armee
PLATZ PETER PIONIER Deutsche Armee
SACHMANN WILHELM PIONIER Deutsche Armee
SCHEITER PETER GEFREITER Deutsche Armee
SCHIRMER HERMANN GEFREITER Deutsche Armee
SCHUBERT ROBERT PIONIER Deutsche Armee
SENS GUSTAV PIONIER Deutsche Armee
KARL SIMON PIONIER Deutsche Armee
SPETTO OTTO GEFREITER Deutsche Armee
STEIMER [STEINER] ERNST PIONIER Deutsche Armee
THIEL FELIX Deutsche Armee
TIELITZ HERMANN PIONIER Deutsche Armee
VIEBIG HERMANN LEUTNANT Deutsche Armee
WENZEL WILHELM FELDWEBEL Deutsche Armee
WINDELBATH RICHARD PIONIER Deutsche Armee
REISCH PAUL PIONIER Deutsche Armee