War graves
in Małopolska
1208010-002
41
41
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony murkiem z betonowych bloczków. Ma formę ziemnego kopca, zwieńczonego tablicą z ciemnego kamienia, osadzoną na prostopadłościennym postumencie. Na tablicy znajduje się napis: „TU SPOCZYWA CZTERDZIESTU JEDEN/ ŻOŁNIERZY ARMII NIEMIECKIEJ, / KTÓRZY ZGINĘLI PODCZAS KATASTROFY KOLEJOWEJ 3 LISTOPADA 1914 r./ CHARSZNICA LISTOPAD 2003”. Tablica poprzedzona jest schodami z kostki brukowej.
 
Pochowano tu 41 żołnierzy armii niemieckich, którzy zginęli w wyniku katastrofy kolejowej 3 listopada 1914 r. w okresie działań wojennych. Pierwotnie cmentarz był ogrodzony niskim kamiennym murkiem, a na kopcu znajdował się duży kamienny blok z napisem w języku niemieckim i nazwiskami pochowanych. Po jego obu stronach umieszczone były mniejsze płyty z napisami w języku niemieckim.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa w Miechowie.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, sygn. 15195, 15221, 17474.
  • U. Oettingen, Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim, Warszawa-Kraków 1988, s. 100-101.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 148, 222, 257, 277, 350-352.
Surname Forename Rank Military formation  
ANDERT OTTO PIONIER German army
AUFT FRITZ German army
BATTLER JOHANN GEFREITER German army
BEINKE HEINRICH GEFREITER German army
BIEDERMANN JOHANN GEFREITER German army
BITLERF [BITLAUF] RICHARD GEFREITER German army
BROD KONRAD GEFREITER German army
BUCHHOLZ OTTO PIONIER German army
BUCHHOLZ WALTER PIONIER German army
EVERDIMO JOHANN GEFREITER German army
GENRATH JOSEF PIONIER German army
HAHL [HOCHL] PHILLIP GEFREITER German army
HEMPEL FRIEDRIECH PIONIER German army
HETTRUP THEODOR GEFREITER German army
JOHN JOHANNES PIONIER German army
KLATH ERICH PIONIER German army
KRÖMER ROBERT PIONIER German army
KUHFELD FRIEDRICH PIONIER German army
LEHMANN PAUL GEFREITER German army
LINDNER [LINDERER] ROBERT PIONIER German army
MEYER ERIEL [ERICH] GEFREITER German army
NEUBEN OTTO VIZE-FELDWEBEL German army
NÖSKE HANS PIONIER German army
PASSOTH OSWALD UNTEROFFIZIER German army
PETERWEICH HERMANN GEFREITER German army
PEZALD OTTO PIONIER German army
PLATZ PETER PIONIER German army
SACHMANN WILHELM PIONIER German army
SCHEITER PETER GEFREITER German army
SCHIRMER HERMANN GEFREITER German army
SCHUBERT ROBERT PIONIER German army
SENS GUSTAV PIONIER German army
KARL SIMON PIONIER German army
SPETTO OTTO GEFREITER German army
STEIMER [STEINER] ERNST PIONIER German army
THIEL FELIX German army
TIELITZ HERMANN PIONIER German army
VIEBIG HERMANN LEUTNANT German army
WENZEL WILHELM FELDWEBEL German army
WINDELBATH RICHARD PIONIER German army
REISCH PAUL PIONIER German army