War graves
in Małopolska
1210020-003
30
23
Cmentarz założony jest na planie prostokąta z nieznacznym wyłomem od strony zachodniej i otoczony ogrodzeniem z betonowych słupków, połączonych żelaznymi rurami na trzech poziomach. Znajdujące się od strony zachodniej wejście zamyka jednoskrzydłowa żelazna furtka. Główny element cmentarza stanowi kamienny obelisk osadzony na wielostopniowej podstawie. Na licu obelisku umieszczona jest metalowa pasyjka i owalna tabliczka z nazwiskami 6 poległych żołnierzy 1 pp Legionów Polskich. Na przedniej elewacji cokołu znajduje się marmurowa tablica inskrypcyjna. W podstawę pomnika wmurowane są pociski artyleryjskie.
 
Po obu stronach pomnika znajdują się prostokątne kwatery ujęte w betonowe obramowanie.
W kwaterach znajdują się nagrobki w formie:
– betonowego krzyża łacińskiego z nałożonym na lico żeliwnym, ażurowym krzyżem z motywami miecza i krzyża maltańskiego z wieńcem laurowym,
– betonowego krzyża lotaryńskiego z nałożonym na lico żeliwnym, ażurowym krzyżem lotaryńskim z motywem liścia lipy,
– steli zakończonych łukiem i zwieńczonych żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego (2),
– steli zakończonych dwuspadowo i zwieńczonych żeliwnym krzyżem lotaryńskim (2).
 
Pochowano tu 9 żołnierzy 1 pp Legionów, 16 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 5 żołnierzy z armii rosyjskiej.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 399.
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915(1918), t. 3, Tarnów 2005, s. 266-267
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 364-365.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik. T. 3, Pruszków 1998, s. 126.
  • J. Gościej, Legioniści w Marcinkowicach, Nowy Sącz 2004.
Surname Forename Rank Military formation  
MILKO WŁADYSŁAW KAPITAN Polish Legions
TOMASIK MIECZYSŁAW SZEREGOWY Polish Legions
MANDRAK STANISŁAW SZEREGOWY Polish Legions
WYKOWSKI [WYHORSKI] SZCZEPAN TADEUSZ SZEREGOWY Polish Legions
KAJSKI JAN SZEREGOWY Polish Legions
TROJANOWSKI STANISŁAW SZEREGOWY Polish Legions
WARRO JÓZEF SZEREGOWY Polish Legions
KOŁODZIEJ WŁADYSŁAW SZEREGOWY Polish Legions
ZABORNIAK ZYGMUNT SZEREGOWY Polish Legions
ZERZANEK IGNATZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ESPEN FERNDINAND UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
SCHWEIGKOFLER [SCHWEIGHÖFER] ALOIS Austro-Hungarian Army
SEBI ANDREAS HONVED Austro-Hungarian Army
BILEK FRANZ RESERVIST ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
HAVLIČEK FRANZ Austro-Hungarian Army
JIRA ALOIS DRAGON Austro-Hungarian Army
WYKARY NIKOLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BODENSTEIN FRANZ Austro-Hungarian Army
HREJCIUK [HRECIUK] IWAN Austro-Hungarian Army
SCHLODER MIHÁLY Austro-Hungarian Army
PEJIČ MANAJLO Austro-Hungarian Army
MACH LEOPOLD INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BALLA BERTALAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
OFFIZIER Austro-Hungarian Army 1
OFFIZIER Russian Army 1
Russian Army 4
Austro-Hungarian Army 1