War graves
in Małopolska
1210050-001
42
27
Cmentarz założony jest na dwóch półkolistych tarasach, połączonych kamiennymi schodami. Skarpy tarasów wzmocnione są kamiennym murem. Ogrodzenie dolnego tarasu stanowi płot z metalowych prętów. Pierwotnie dolny taras był ogrodzony drewnianą balustradą. Główny element cmentarza stanowi znajdujący się na wyższym tarasie, kamienny pomnik w formie krzyża o zaokrąglonych końcach ramion, wspartych kolumnami, na wysokim, dwustopniowym postumencie. W górnej części postumentu wmurowana jest tablica z datą „1914”. Na skrzyżowaniu ramion krzyża umieszczony jest żeliwny krzyż maltański z motywem wieńca laurowego. Na górnym tarasie znajdują się kwietniki w formie kamiennego kręgu z otworem w środku. Na skarpach górnego tarasu rosną cztery brzozy.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie kamiennych krzyży łacińskich (5 na górnym, 8 na dolnym tarasie) z umieszczonym na skrzyżowaniu ramion żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego. Na ścianach postumentów zamontowane są owalne, zielone tabliczki z informacjami o pochowanych. Na dolnym tarasie znajduje się krzyż wykonany z połączonych ze sobą metalowych okręgów z medalionem z wizerunkiem głowy Chrystusa i promienistą glorią. Na krzyżu umieszczona jest owalna, metalowa tabliczka memoratywna z napisem: „Ś.†P./ JÓZEF BRIS/ ŻOŁNIERZ AUSTRIACKI/+ 1945/ PROSI/ O MODLITWĘ”.

Na cmentarzu pochowano 34 żołnierzy z armii austriacko-węgierskiej, 7 z armii rosyjskiej, poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej. J. Drogomir na podstawie dokumentów archiwalnych ustalił nazwiska 27 pochowanych żołnierzy. W 1991 r. na cmentarz przeniesiono szczątki nieznanego żołnierza niemieckiego z II wojny światowej ekshumowanego z mogiły w Kamionce Małej przy potoku Głębuczek. Wówczas przeniesiono na cmentarz krzyż z nazwiskiem innego żołnierza armii niemieckiej (Josef Bris), pochowanego na terenie miejscowości Królowa Polska, którego szczątków podczas prowadzonej w 1991 r. ekshumacji nie odnaleziono.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 403-404.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915(1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 75-76.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 358-359.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik. T. 3, Pruszków 1998, s. 115.
  • B. Potoniec, Cmentarz wojenny nr 144 Królowa Polska, "Gminne Wieści. Kwartalnik społeczno-kulturalny Gminy Kamionka Wielka", nr 61 (R. 16), 2016, s. 14-16.
Surname Forename Rank Military formation  
SLUCHOW IWERJAN IWANOWSKY KOSAK Russian Army
KURKI THEODOR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VINGSZIK [VYGNISZIK] GÁBOR GYULA Austro-Hungarian Army
SIMON ISTVÁN Austro-Hungarian Army
MÜLLER FRANZ Austro-Hungarian Army
HALEK [HAJEK] ROMAN KANONIER Austro-Hungarian Army
SCHWARZ ANDREAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PISKORA JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CZYRKO JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PUSNIK [PUSCHNIK] FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHWEIZER MATHIAS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHNEITER MATHIAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LINA KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STANCZEK JAN TRAIN SOLDAT Austro-Hungarian Army
HUDAK FERENC INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PEKAREK ANTON RECHNUNGS UNTEROFFIZIER I KL. Austro-Hungarian Army
ZEMAN VÁCLAV KORPORAL Austro-Hungarian Army
JANKOWSKI MICHAEL JÄGER Austro-Hungarian Army
MAUER [MAUCZ] MIHÁLY HUSAR Austro-Hungarian Army
VORAK JOHANN Austro-Hungarian Army
NALEPA JAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STARTARSKI [STENTARSKI] ICHNATI INFANTERIST Russian Army
PESZTUSZKOW IWAN KOSAK Russian Army
PULWER MICHAEL VORMEISTER Austro-Hungarian Army
SKIBA STANISL. [SEBASTIAN] Austro-Hungarian Army
STERNAT MATHIAS Austro-Hungarian Army
SKELUCZA [SKIERUCZA] FRIEDRICH ALBERT [ALBRECHT] Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
German army 1
Russian Army 5
Austro-Hungarian Army 9