Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1210050-001
42
27
Cmentarz założony jest na dwóch półkolistych tarasach, połączonych kamiennymi schodami. Skarpy tarasów wzmocnione są kamiennym murem. Ogrodzenie dolnego tarasu stanowi płot z metalowych prętów. Pierwotnie dolny taras był ogrodzony drewnianą balustradą. Główny element cmentarza stanowi znajdujący się na wyższym tarasie, kamienny pomnik w formie krzyża o zaokrąglonych końcach ramion, wspartych kolumnami, na wysokim, dwustopniowym postumencie. W górnej części postumentu wmurowana jest tablica z datą „1914”. Na skrzyżowaniu ramion krzyża umieszczony jest żeliwny krzyż maltański z motywem wieńca laurowego. Na górnym tarasie znajdują się kwietniki w formie kamiennego kręgu z otworem w środku. Na skarpach górnego tarasu rosną cztery brzozy.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie kamiennych krzyży łacińskich (5 na górnym, 8 na dolnym tarasie) z umieszczonym na skrzyżowaniu ramion żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego. Na ścianach postumentów zamontowane są owalne, zielone tabliczki z informacjami o pochowanych. Na dolnym tarasie znajduje się krzyż wykonany z połączonych ze sobą metalowych okręgów z medalionem z wizerunkiem głowy Chrystusa i promienistą glorią. Na krzyżu umieszczona jest owalna, metalowa tabliczka memoratywna z napisem: „Ś.†P./ JÓZEF BRIS/ ŻOŁNIERZ AUSTRIACKI/+ 1945/ PROSI/ O MODLITWĘ”.

Na cmentarzu pochowano 34 żołnierzy z armii austriacko-węgierskiej, 7 z armii rosyjskiej, poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej. J. Drogomir na podstawie dokumentów archiwalnych ustalił nazwiska 27 pochowanych żołnierzy. W 1991 r. na cmentarz przeniesiono szczątki nieznanego żołnierza niemieckiego z II wojny światowej ekshumowanego z mogiły w Kamionce Małej przy potoku Głębuczek. Wówczas przeniesiono na cmentarz krzyż z nazwiskiem innego żołnierza armii niemieckiej (Josef Bris), pochowanego na terenie miejscowości Królowa Polska, którego szczątków podczas prowadzonej w 1991 r. ekshumacji nie odnaleziono.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 403-404.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915(1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 75-76.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 358-359.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik. T. 3, Pruszków 1998, s. 115.
  • B. Potoniec, Cmentarz wojenny nr 144 Królowa Polska, "Gminne Wieści. Kwartalnik społeczno-kulturalny Gminy Kamionka Wielka", nr 61 (R. 16), 2016, s. 14-16.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
SLUCHOW IWERJAN IWANOWSKY KOSAK Armia rosyjska
KURKI THEODOR INFANTERIST Armia austro-węgierska
VINGSZIK [VYGNISZIK] GÁBOR GYULA Armia austro-węgierska
SIMON ISTVÁN Armia austro-węgierska
MÜLLER FRANZ Armia austro-węgierska
HALEK [HAJEK] ROMAN KANONIER Armia austro-węgierska
SCHWARZ ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
PISKORA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
CZYRKO JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PUSNIK [PUSCHNIK] FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHWEIZER MATHIAS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHNEITER MATHIAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
LINA KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
STANCZEK JAN TRAIN SOLDAT Armia austro-węgierska
HUDAK FERENC INFANTERIST Armia austro-węgierska
PEKAREK ANTON RECHNUNGS UNTEROFFIZIER I KL. Armia austro-węgierska
ZEMAN VÁCLAV KORPORAL Armia austro-węgierska
JANKOWSKI MICHAEL JÄGER Armia austro-węgierska
MAUER [MAUCZ] MIHÁLY HUSAR Armia austro-węgierska
VORAK JOHANN Armia austro-węgierska
NALEPA JAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STARTARSKI [STENTARSKI] ICHNATI INFANTERIST Armia rosyjska
PESZTUSZKOW IWAN KOSAK Armia rosyjska
PULWER MICHAEL VORMEISTER Armia austro-węgierska
SKIBA STANISL. [SEBASTIAN] Armia austro-węgierska
STERNAT MATHIAS Armia austro-węgierska
SKELUCZA [SKIERUCZA] FRIEDRICH ALBERT [ALBRECHT] Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia niemiecka 1
Armia rosyjska 5
Armia austro-węgierska 9