War graves
in Małopolska
1210110-003
22
14
Mogiła ogrodzona jest kamiennymi słupami, nakrytymi czterospadową nakrywą oraz kutymi balustradami. Główny element urządzenia mogiły stanowi zakończona dwuspadowo kamienna ściana pomnikowa. Przed ścianą znajduje się kamienny krzyż z nałożonym na lico żeliwnym, ażurowym krzyżem z motywem miecza i wieńca laurowego. U podstawy krzyża znajdują się tablice z napisami w języku niemieckim i polskim:
– „ES MUSSTE NACHT/ IN DIESEN/ AUGEN/ WERDEN/ DAMIT EIN NEUERTAG/ FÜR EUCH ERSCHEINE
– „ŻOŁNIERZE POLEGLI/ W OKOLICY MUSZYNY/ W GRUDNIU 1914/ MADRYGA DAMIAN/ KUZACH FEDKO/ BILIŃSKI JAN/ ORAZ 4 NIEZNANYCH”
– „OCZY NASZE/ NOCĄ ZASZŁY/ ABY W WASZYCH/ NOWY DZIEŃ ZAŚWITAŁ”
W narożach mogiły zachowały się słupki z oznaczeniami geodezji wojskowej w formie liter HV.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 407.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915(1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 230-231.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 359.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik. T. 3, Pruszków 1998, s. 117-118.
Surname Forename Rank Military formation  
MANDRYGA DAMIAN Austro-Hungarian Army
BILIŃSKI JOHANN Austro-Hungarian Army
KURACH FEDKO SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SZYLKIEWICZ MICHAEL OSOBA CYWILNA Austro-Hungarian Army
LABIAK JAKOB KORPORAL Austro-Hungarian Army
MORLAK ROMAN RESERVIST PIONIER Austro-Hungarian Army
ARTIMKO [ARTINKO] LADISLAUS GEFREITER Austro-Hungarian Army
MACH FRANZ GEFREITER Austro-Hungarian Army
LUC JOHANN OSOBA CYWILNA Austro-Hungarian Army
HANEL KARL OFFIZIER Austro-Hungarian Army
WÓJCIK JOHANN Austro-Hungarian Army
DRÓŹDZIAK AZAFET OFFIZIER Austro-Hungarian Army
WENDLOWSKI FRIEDRIECH GEFREITER Austro-Hungarian Army
STEPÁNEK FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 8