Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1210110-003
22
14
Mogiła ogrodzona jest kamiennymi słupami, nakrytymi czterospadową nakrywą oraz kutymi balustradami. Główny element urządzenia mogiły stanowi zakończona dwuspadowo kamienna ściana pomnikowa. Przed ścianą znajduje się kamienny krzyż z nałożonym na lico żeliwnym, ażurowym krzyżem z motywem miecza i wieńca laurowego. U podstawy krzyża znajdują się tablice z napisami w języku niemieckim i polskim:
– „ES MUSSTE NACHT/ IN DIESEN/ AUGEN/ WERDEN/ DAMIT EIN NEUERTAG/ FÜR EUCH ERSCHEINE
– „ŻOŁNIERZE POLEGLI/ W OKOLICY MUSZYNY/ W GRUDNIU 1914/ MADRYGA DAMIAN/ KUZACH FEDKO/ BILIŃSKI JAN/ ORAZ 4 NIEZNANYCH”
– „OCZY NASZE/ NOCĄ ZASZŁY/ ABY W WASZYCH/ NOWY DZIEŃ ZAŚWITAŁ”
W narożach mogiły zachowały się słupki z oznaczeniami geodezji wojskowej w formie liter HV.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 407.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915(1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 230-231.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 359.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik. T. 3, Pruszków 1998, s. 117-118.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
MANDRYGA DAMIAN Armia austro-węgierska
BILIŃSKI JOHANN Armia austro-węgierska
KURACH FEDKO SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SZYLKIEWICZ MICHAEL OSOBA CYWILNA Armia austro-węgierska
LABIAK JAKOB KORPORAL Armia austro-węgierska
MORLAK ROMAN RESERVIST PIONIER Armia austro-węgierska
ARTIMKO [ARTINKO] LADISLAUS GEFREITER Armia austro-węgierska
MACH FRANZ GEFREITER Armia austro-węgierska
LUC JOHANN OSOBA CYWILNA Armia austro-węgierska
HANEL KARL OFFIZIER Armia austro-węgierska
WÓJCIK JOHANN Armia austro-węgierska
DRÓŹDZIAK AZAFET OFFIZIER Armia austro-węgierska
WENDLOWSKI FRIEDRIECH GEFREITER Armia austro-węgierska
STEPÁNEK FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 8