War graves
in Małopolska
1261040-001
283
187
Cmentarz założony jest na planie wieloboku i ogrodzony odcinkami kamiennego muru i betonowej balustrady od strony ulicy Siostry Faustyny, skarpą i stalową siatką od strony prywatnej posesji oraz kamiennymi słupami połączonymi metalowym sztachetowym płotem z pozostałych stron.

Historyczne wejście (obecnie nieczynne) na cmentarz znajduje się od strony ul. Siostry Faustyny. Ma formę zakończonej trójkątnym portalem kamiennej bramy, która zamykana jednoskrzydłową furtką z metalowych prętów. Na bramie umieszczona jest kamienna z napisem: „CMENTARZ WOJENNY/ ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ/ KRIEGERSFRIEDHOF/ / NR 384 / 1914 – 1918”.

Drugie wejście zamykane jednoskrzydłową furtką z metalowych prętów znajduje się od strony Alei Adolfa Hyły. Na krótkim odcinku muru przy wejściu umieszczona jest tablica z napisem „OMNIA PRO PATRIA/ TU SPOCZYWA 266 ŻOŁNIERZY/ NARODOWOŚCI: AUSTRIACKIEJ, CHORWACKIEJ,/ CZESKIEJ, ESTOŃSKIEJ, LITEWSKIEJ, NIEMIECKIEJ, / POLSKIEJ, ROSYJSKIEJ, RUMUŃSKIEJ, SERBSKIEJ/ SŁOWACKIEJ, SŁOWEŃSKIEJ, UKRAIŃSKIEJ/ WĘGIERSKIEJ, WŁOSKIEJ”.

Główny element architektoniczny cmentarza to wysoki drewniany krzyż łaciński z figurą Chrystusa, nakryty półkolistym zadaszeniem z ząbkowanej blachy. Po prawej stronie alejki łączącej historyczne wejście z pomnikowym krzyżem znajduje się ufundowany w 2018 r. pomnik w formie steli o ściętych narożach z herbem Chorwacji i tablicą z napisem: „O 100. OBLJETNICI/ PRVOGA SVJETSKOG RATA 1914.–1918// U SPOMEN NA POGINULE HRVATSKE VOJNIKE/ 100 ROCZNICĘ/ PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ 1914–1918/ PAMIĘCI POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY CHORWACKICH/ KRAKÓW 2018 ROK/ REPUBLIKA HORVATSKA/ REPUBLIKA CHORWACJI”.
Na terenie cmentarza znajduje się 28 ujętych w krawężnikowe obramowania pól grobowych, odzwierciedlających układ grobów na archiwalnym planie cmentarza z 1918 r. U wezgłowi mogił umieszczone są nagrobki w formie betonowych postumentów z żeliwnymi krzyżami o rozszerzonych zakończeniach ramion w dwóch wariantach: z datą „1915” i bez daty.

Układ komunikacyjny cmentarza tworzą alejki wyłożone kamiennymi płytami. Po prawej stronie od wejścia południowo-wschodniego znajduje się tablica informacyjna, która zawiera informacje o cmentarzu i mieszczącym się w okresie I wojny światowej na terenie klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach szpitalu wojskowym w języku polskim, angielski, niemieckim i rosyjskim. Na tablicy wymienione są nazwiska pochowanych.

Cmentarz wojenny nr 384 Łagiewniki powstał jako miejsce pochówku żołnierzy zmarłych w latach 1914–1918 w mieszczącym się w klasztorze pobliskim szpitalu wojskowym. Łącznie pochowano tu co najmniej 275 żołnierzy, w tym co najmniej 185 z armii austro-węgierskiej, 2 z armii niemieckiej nieznaną liczbę jeńców z armii rosyjskiej i prawdopodobnie 2 jeńców z armii serbskiej. W 1945 r. w obrębie cmentarza pochowano 8 poległych żołnierzy armii niemieckiej.

Pierwotnie groby oznaczane były drewnianymi deszczułkami, później drewnianymi krzyżami z tabliczkami imiennymi. Do wykonania trwałego urządzenia cmentarza przystąpiono w 1918 r. Jego projekt wykonał architekt Hans Mayr. Przed końcem wojny wykonano mur ogrodzeniowy i bramę z ozdobnym portalem. W okresie międzywojennym na cmentarzu pojawiły żeliwne krzyże i metalowa bramka. Z upływem lat cmentarz ulegał stopniowej degradacji.

W latach 2015–2017 przeprowadzony został kompleksowy remont cmentarza.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 45.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 994, s. 91.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 413.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 335-339.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 390-391
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 159-161.
Surname Forename Rank Military formation  
KOKA ANTON ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ROBO IWAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CZIKALO NIKOLAI INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FEICHTENSCHLAGER FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MEIXNER JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOLBAN GEORG RESRERVIST INFANTERIST TITULÄR GEFREITER Austro-Hungarian Army
RÖßLER JULIUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MAZURLAK DIMITRI INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BÖROSÖK ISTVÁN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PILGER FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DIDUCH WASYL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BERTA ANDREAS PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
TATOR MIKLOS HUSAR Austro-Hungarian Army
ZSELINSKI STEFAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FECHER SÁNDOR HUSAR Austro-Hungarian Army
SCHENET URBAN TRAINSOLDAT Austro-Hungarian Army
GEZA ISTVÁN HUS Austro-Hungarian Army
KONDOR GABRIEL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZEMET URBAN TRAINSOLDAT Austro-Hungarian Army
SUBJAK ILLÉS HUSAR Austro-Hungarian Army
LAJKO GÁSPÁR HUSAR Austro-Hungarian Army
BARDO JOSEF HUSAR Austro-Hungarian Army
RACZ JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FELGITSCH JOHANN FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
OZSWARD FRANZ KANONIER Austro-Hungarian Army
PAŁA HEINRICH PAŁA SCH.R. 24 SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PELLE GYÖRGY HUSAR Austro-Hungarian Army
SAJTOŠ JOSEF GEFREITER Austro-Hungarian Army
TEI JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FREILACH ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ADAM ANTAL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TOMAŠEK MATEJ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FEIX JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HEINE FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KÖHLER WENZEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MARTINKO ANDREAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HAHN ANTAL HUSAR Austro-Hungarian Army
KRIŽ FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SIPOS MICHAEL HUSAR Austro-Hungarian Army
VARGA - HIZER JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZIKA ANTON GEFREITER Austro-Hungarian Army
HALASZ PAUL VORMEISTER Austro-Hungarian Army
VISI MÁRTON HONVED Austro-Hungarian Army
HUBAY SÁNDOR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
BURGSTALLER FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
OBLONCZI DANIEL ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
BRETTENTHALER FRANZ DRAGON Austro-Hungarian Army
BEZUSZKO VASIL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MASSOTA ANDREAS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SPRENGER JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HEGBMANN EMMERICH SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BAKK LÁJOS HONVED Austro-Hungarian Army
SZMOLKA JOHANN ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
LEHRNER JOSEF KANONIER Austro-Hungarian Army
KREGLER FRANZ ARBEITER Austro-Hungarian Army
BARTOS WENZEL KANONIER Austro-Hungarian Army
GIBIEC FRANZ KUTSCHER Austro-Hungarian Army
VOSZCZALEK JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WILTNER FERDINAND SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MĄCZKA ADALBERT OBERKONDÜKTEUR Austro-Hungarian Army
WEDER GUSTAV INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HYBEŠ FRANZ GEFREITER Austro-Hungarian Army
LANG RICHARD GEFREITER Austro-Hungarian Army
JACZKO JONAS KORPORAL Austro-Hungarian Army
SZABO GYULA HONVED Austro-Hungarian Army
SZABO ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
HIRSCH ANTON RESERVIST GEFREITER TITULÄR KORPORAL Austro-Hungarian Army
DUSEK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
POSCHIČEK GOTTLIEB INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BONATTI EMILIO UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
KAVANDZSIN TIVADAR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SVRAKA VASO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JOHANN HORAČEK JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHUSTER LUDWIG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BENEŠ FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CZINGER MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
MARTOF JÁNOS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BÖHM LUDWIG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ANTOŠ WENZEL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LUTZ RUDOLF JÄGER Austro-Hungarian Army
SZELEZSANY JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
FISCHER ALOIS KUTSCHER Austro-Hungarian Army
MÖWALD JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WIESER ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HÖSL JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KALMAR FRANZ KORPORAL Austro-Hungarian Army
SPELDA JOSEF SANITÄTSSOLDAT Austro-Hungarian Army
KUCHTAY SÁNDOR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LUKACZEV PETER HONVED Austro-Hungarian Army
PERGHEM LUIGI SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MILICKI GYÖRGY KORPORAL Austro-Hungarian Army
PFEIFFER MICHAEL KANONIER Austro-Hungarian Army
RÁCZ STEFAN RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HAMMER JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MELNIK IWAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GYÖRGY SÁNDOR PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
HAMPEL JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BEKESI DENES KORPORAL Austro-Hungarian Army
ÖHLSCHLÄGER FRANZ GEFREITER Austro-Hungarian Army
BATORY LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
KAINZ ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RIDZAK ZJAVKE INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NOHEL ANTON DRAGON Austro-Hungarian Army
WEININGER PAUL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KALNAY FERENCZ VORMEISTER Austro-Hungarian Army
KALINKA FRANZ ULANE Austro-Hungarian Army
SLOBODA JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
TINKL KARL STABSFÜHRER Austro-Hungarian Army
SAFAŘ FERENCZ HONVED Austro-Hungarian Army
SEREDARUK JOHANN KANONIER Austro-Hungarian Army
KRONER MICHAEL HONVED Austro-Hungarian Army
KOFLER FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
TUREK RUDOLF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TALLER JOSEF HONVED Austro-Hungarian Army
NAZAREJ JOSEF KORPORAL Austro-Hungarian Army
SALZBERN JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ENDRECZ IMRE SANITÄTSSOLDAT Austro-Hungarian Army
KURUCZ IMRE INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STRELECKI IWAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GROBAUER BLASIUS ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
FÜGELMANN JOSEF KANONIER Austro-Hungarian Army
PROROK JOSEF KORPORAL Austro-Hungarian Army
KOCSIŠ JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
BOLDIZSAR JÁNOS BOLDIZSAR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NEMETH ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
ORYSZCZAK WASYL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PAULINA HEINRICH JÄGER Austro-Hungarian Army
GIELMAS MICHAEL KUTSCHER Austro-Hungarian Army
KOSZNAFEL ANDREAS KUTSCHER Austro-Hungarian Army
JUDA ADALBERT INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MAZUR VALENTIN DRAGON Austro-Hungarian Army
SZABO FRANZ HUSAR Austro-Hungarian Army
HUEMER KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BENCSIK STEFAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PLACHUTA VINCENZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOCZOG JOHANN HUSAR Austro-Hungarian Army
BREY ANTON OFFIZIERSDIENER Austro-Hungarian Army
JAGOŠ JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KAMENSZKY MATTHÄUS HONVED Austro-Hungarian Army
LUCZKA PAUL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
THEIMER FRANZ KORPORAL Austro-Hungarian Army
DZURJACSKÓ JOHANN HONVED Austro-Hungarian Army
KUZEK WAWRZYNIEC KUTSCHER Austro-Hungarian Army
WNUK KARL JÄGER Austro-Hungarian Army
MUNKACSI SÁNDOR KANONIER Austro-Hungarian Army
POINAR LEON HONVED Austro-Hungarian Army
FASCHINGER JOSEF JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VDOVIĆ SLAVKO KORPORAL Austro-Hungarian Army
GOLLER FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
OTTERSBÖCK FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KREUZER JOSEF KORPORAL Austro-Hungarian Army
GREGOR JAN BAZAN ULANE Austro-Hungarian Army
MRAZ PAL HONVED Austro-Hungarian Army
WOSZCZYNA STANISLAUS SANITÄTSSOLDAT Austro-Hungarian Army
MARKIEWICZ ANDREAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SLAR JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HÜRCHZING JOHANN TRAINSOLDAT Austro-Hungarian Army
BACH JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LESZO BASIL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MEIER HEINRICH GEFREITER German army
BUKOWSKI JACENTY KUTSCHER Austro-Hungarian Army
KLEBACHA ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HOFSTÄTTER IGNATZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STARK RUDOLF INFANTERIST German army
KNEIDINGE FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ROPA WOJCIECH KUTSCHER Austro-Hungarian Army
BARTEL WILHELM KANONIER Austro-Hungarian Army
KLINIK MICHAEL KANONIER Austro-Hungarian Army
SKALA JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DYKIJ DMYTRO SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MICHALCZYK PAUL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MOJSIUK GAWRIL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FRYC JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PRZYBYLO JOSEF GEFREITER TITULÄR KORPORAL Austro-Hungarian Army
SEDZISZEWSKI STANISLAUS KANONIER Austro-Hungarian Army
LAZARUK MICHAJŁO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GEMBAROWSKI LADISLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
POPELUK PETER KORPORAL Austro-Hungarian Army
ANDRYISZYN NIKOLAUS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHREMMER ERNST INFANTERIST TITULÄR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
WOJTAS JOSEF TRAINSOLDAT Austro-Hungarian Army
KALINOWSKI ILKO SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KUBIN JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ALEXANDER MICHAEL ULANE Austro-Hungarian Army
PONIKIEWSKI JAKOB SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STUS MIRON WEHRMANN Austro-Hungarian Army
WOTA ANDREAS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Others 2
Russian Army 1
85
German army 8