War graves
in Małopolska
18 11 1914
Austro-Hungarian Army
FAŁKOWICE
grób nr 156