War graves
in Małopolska
1201090-002
281
177
Kwatera założona jest na planie prostokąta i nie posiada trwałego ogrodzenia. Od wschodu od reszty cmentarza oddziela ją szpaler drzew, od strony zachodniej – żywopłot. Kwatera składa się z dwóch części przedzielonych alejką prowadzącą do pomnika centralnego. Ma on formę zakończonej dwuspadowo w środkowej części kamiennej ściany pomnikowej, na której umieszczony jest drewniany krzyż z dwuspadowym zadaszeniem i figurą Chrystusa. W ścianę pomnikową wmurowana jest tablica z jasnego kamienia z inskrypcją: „AUS DEM GRAUEN/ ALLTAG SIND WIR/ GENOMMEN – UND/ ÜBER DIE SCHWELLE/ DES LEBENS HINAUS/ GEGANGEN – MIT/ LORBEER GEKRONTENT STIRNEN".

Po obu stronach tablicy umieszczono dwa żeliwne krzyże maltańskie (po lewej stronie - krzyż typu „niemieckiego" z motywem liści dębu, po prawej „austriacki" z wieńcem laurowym). Na lewo od pomnika głównego znajduje się obramowany grób ziemny ze zwieńczonym krzyżem czterosegmentowym postumentem u wezgłowia, na którym umieszczony jest medalion z głową Chrystusa i tablica z napisem: „Ś†P/ LEON ROSIEK/ 1911–1939/ ZGINĄŁ W OBRONIE/ OJCZYZNY/ 5.IX.1939 POD KRAKOWEM/ POKÓJ JEGO DUSZY".

Układ kwatery wyróżnia dążenie do zachowania symetrii w rozmieszczeniu mogił. W części po prawej stronie od alejki (stojąc twarzą do pomnika) dominują mogiły żołnierzy armii rosyjskiej, a po lewej – państw centralnych. Kontury mogił i główna alejka wyłożone są granitową kostką.

Na mogiłach znajdują się nagrobki w formie:
– dużych, zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami,
– małych, zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami,
– żeliwnych, ażurowych krzyży łacińskich z umieszczonym na krzyżowaniu ramion krzyżem maltańskim z wieńcem laurowym, osadzonego na betonowym cokole,
– żeliwnego ażurowego krzyża lotaryńskiego na betonowym cokole,
– osadzonych w betonowych cokołach krzyży łacińskich z metalowych prętów o trójdzielnych zakończeniach ramion,
– osadzonych w betonowych cokołach krzyży lotaryńskich z metalowych prętów o trójdzielnych zakończeniach ramion,
– zakończonych trójkątnie betonowych stel z umieszczonym na licu żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem liści dębu
– zakończonej trójkątnie betonowej steli z żeliwnym krzyżem lotaryńskim na licu.

Na cmentarzu pochowano 22 żołnierzy austro-węgierskich, 152 niemieckich i 102 rosyjskich poległych w 1914 roku. W kwaterze znajduje się również grób wojenny żołnierza Wojska Polskiego Leona Rośka z Bełdna pod Żegociną, który poległ 5 września 1939 r. w Kobierzynie.

W latach 2018-2019 wykonano granitowe obramowania, renowację pomnika głównego, wyłożono alejkę główną kostką granitową.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 222. 271. 365, GW. 61, s. 271 (3 fotografie), s. 1439-1509 GW 62 s. 333 (projekt pomnika).
  • A. Adamczyk, Cmentarze żołnierskie z I wojny światowej w gminie Żegocina i jej okolicy, Historia i stan obecny, praca magisterska pod kierow. Dr hab. Ireny Paczyńskiej, Kraków 1998, s. 49-50.
  • R. Broch , H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914-1915, przekł. H. Sznytka, oprac. J. Drogomir, Tarnów 1996, s.354-355.
  • J. Drogomir , Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918). Wykazy poległych, zmarłych i pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T.3, Tarnów 2005, 119-123.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 331.
  • Z. Ellnain ,T. Olszewski, Piękne odpoczywanie. Cmentarze I wojny światowej okolic Żegociny, Żegocina 1997.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. T.3, Brzesko, Bochnia, Limanowa, Pruszków 1998, s.71-73.
  • K. Garduła ,L. Ogórek , Śladami I wojny światowej między Rabą a Dunajcem, Kraków 1988.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1: Żołnierze września, N-Z, Pruszów 1993, s. 121.
  • J. Wielek , Bitwa pod Limanową w roku 1914, „Almanach Ziemi Limanowskiej", Nr 18, 2004, s. 4-15.
Surname Forename Rank Military formation  
ROSIEK LEON Polish Army
KUSAK JOSEF RESERVIST KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
KRUBERAK MARKO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DOBROSZCZUK FEDKO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WLASIUK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PASZTELNIK PAUL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HORWATH ISTVÁN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KUZNAR [KUŽNOR] IGNATZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DRACZ KONSTANTIN LANDSTURMMANN GEFREITER Austro-Hungarian Army
FEDAK MICHAEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MONASTER [MANASTER] ABRAHAM ERNST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
FUX INGENIUS LANDSSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BILSKI JOSEF CIVIL Austro-Hungarian Army
BILSKI WOJCIECH CIVIL Austro-Hungarian Army
LORENZ FRANZ Austro-Hungarian Army
SOPUCH JOSEF Austro-Hungarian Army
JÜRGEL [JURGLA] JOHANN DRAGON Austro-Hungarian Army
HODBOD JOSEF DRAGON Austro-Hungarian Army
SZALAJ ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
CSARANKA FRANZ HONVED Austro-Hungarian Army
GYOMEREY JULIUS KORPORAL Austro-Hungarian Army
DÉGH [DEAK] JOSEF HONVED Austro-Hungarian Army
HRBEK [HRBECK] JAKOB DRAGON Austro-Hungarian Army
WIESCHEBROCK HEINRICH MUSKETIER German army
HAHN PAUL KRIEGSFREIWILLIGER German army
SCHWARZ WALTER KRIEGSFREIWILLIGER German army
MÜLLER HERMANN WEHRMANN German army
MONTAG AUGUST RESERVIST German army
BUSCH FRANZ MUSKETIER German army
THOMAS HANS ERSATZ WEHRMANN German army
SCHOHN ALOIS ERSATZ WEHRMANN German army
FISCHER CHRISTIAN WEHRMANN German army
RÖKEN HEINRICH ERSATZ RESERVIST German army
MÜLLER II OTTO KRIEGSFREIWILLIGER German army
MAAHS [MAASS] EMIL UNTEROFFIZIER German army
THOMAS PAUL KRIEGSFREIWILLIGER German army
DÜBEN OSWALD KRIEGSFREIWILLIGER German army
MAYER I ERICH MUSKETIER German army
HARTWIG RICHARD German army
HRTUNG [HARTUNG] HANS JÄGER German army
BAAK WILHELM UNTEROFFIZIER German army
FEHSE RICHARD UNTEROFFIZIER German army
WEISSHÜHN WALTER RESERVIST German army
BABST OTTO MUSKETIER German army
STACHR OTTO WEHRMANN German army
GÜNTHER ALBERT GEFREITER German army
BOOS RUDOLF WEHRMANN German army
WINKLER OTTO JÄGER German army
ALBRECHT KARL UNTEROFFIZIER German army
SCHLOTTEN WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER German army
ALBRECHT KARL [INFANTERIST] German army
STRUBE AUGUST UNTEROFFIZIER German army
ENDELKAMP WILHELM RESERVIST German army
HEINZEL WALTER GEFREITER German army
PETRASCHEWITZ ERICH MUSKETIER German army
BÖCKENFELD BERNHARD JÄGER German army
SELTER PAUL VIZEFELDWEBEL German army
ACHSTELLER [ACHTSTETTER] KASPAR RESERVIST German army
INDERAU MAX VIZEFELDWEBEL German army
BODE WALTER MUSKETIER German army
ENGELHARDT ALBIN MUSKETIER German army
MÜNSTER SIEGFRIED MUSKETIER German army
NARENHEIM [NEHRENHEIM] JULIUS RESERVIST German army
MÜLLER HERMANN JÄGER German army
ROHR FRANZ KRIEGSFREIWILLIGER German army
MÜLLER III ALFRED KRIEGSFREIWILLIGER German army
BRÖSKE HEINRICH TAMBOUR German army
DECKERS THEODOR WEHRMANN German army
SCHRICK [SCHNICK] HERMANN WEHRMANN German army
BLANK FRANZ KRIEGSFREIWILLIGER German army
HOCHGREBE PAUL KRIEGSFREIWILLIGER German army
KÖNIG JOHANN KRIEGSFREIWILLIGER German army
SENF EDMUND KRIEGSFREIWILLIGER German army
KNESEBECK WILHELM GEFREITER German army
LECHMKUHL OTTO KRIEGSFREIWILLIGER German army
GOLDMANN AUGUST MUSKETIER German army
BARNEBECK KARL KRIEGSFREIWILLIGER German army
KUBSCH VINZENZ MUSKETIER German army
JANSEN JOSEF MUSKETIER German army
NOCKE JOSEF MUSKETIER German army
HEEMEIER FRIEDRICH KRIEGSFREIWILLIGER German army
NEUMANN ALFRED JÄGER German army
HENNING [HENNIG] WALTER KRIEGSFREIWILLIGER German army
KLAWES HEINRICH JÄGER German army
BORNSHEIN OTTO KRIEGSFREIWILLIGER German army
MANGOLD OTTO GEFREITER German army
WOLFF PHILIPP ERSATZ RESERVIST German army
GEILERT HANS MUSKETIER German army
SCHONDORF OTTO MUSKETIER German army
NEHS [NESS] ERNST KRIEGSFREIWILLIGER German army
ASSENMACHER GERHARD GEFREITER German army
WLOTZKA ADOLF ERSATZ RESERVIST German army
MARCIZIK [MAZEIZIK] FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST German army
DOLL HUBERT JÄGER German army
FLEMMING OTTO JÄGER German army
GREB PHILIPP WEHRMANN German army
BUSCH ARNO GEFREITER German army
COQUI HANS MUSKETIER German army
KÖRNER FRANZ MUSKETIER German army
KOSCHE FRANZ [HANS] MUSKETIER German army
LAMPE HEINRICH MUSKETIER German army
SOMMER FRIEDRICH MUSKETIER German army
DÖBOLD MAX GEFREITER German army
LINDAU BERNHARD JÄGER German army
WALTER FRANZ WEHRMANN German army
BAUMANN FRANZ WEHRMANN German army
DALICHAU [DALICKAU] GERHARD WEHRMANN German army
RÖMMER OTTO MUSKETIER German army
GIETMANN GERHARD RESERVIST German army
WEINGARTEN KASPAR JÄGER German army
BERLIN OTTO RESERVIST German army
DÜNKLER HERMANN KRIEGSFREIWILLIGER German army
ERDMANN PAUL OFFIZIERSTELLVERTRETER German army
INGOLD EUGEN MUSKETIER German army
REINECKE GUSTAV GEFREITER German army
KÜLWER [KUHVER] JULIUS MUSKETIER German army
KRAUSE WALTER GEFREITER German army
[EICHENTOPF] EDMUND FELDWEBEL LEUTNANT German army
BUTTLER GUSTAV RESERVIST German army
HOFSTAEDT WALTER KRIEGSFREIWILLIGER German army
JUNGBAER RUDOLF KRIEGSFREIWILLIGER German army
PIETSCH FRANZ KRIEGSFREIWILLIGER German army
SCHUBERT ALFRED MUSKETIER German army
GARBE FRIEDRICH RESERVIST German army
BEHRENS GUSTAV WEHRMANN German army
RAHM KARL MUSKETIER German army
GENZHEIMER KARL GEFREITER German army
KRÜGER [KRÜGE] EMIL UNTEROFFIZIER German army
GRÖPPEL KARL MUSKETIER German army
KORDT HEINRICH KRIEGSFREIWILLIGER German army
JAHN FRANZ UNTEROFFIZIER German army
DOBROWOLSKI BERNHARD RESERVIST German army
DAMMANN HEINRICH OBERLEUTNANT German army
MALKOWSKI FRANZ RESERVIST German army
MARYNIAK I [MARCINIAK] JOHANN RESERVIST German army
KRÜTZSCH [KREUTZSCH] HERBERT GEFREITER German army
MAGNEY JULIUS KRIEGSFREIWILLIGER German army
ARTS GERHARD RESERVIST German army
BREDERODE V. HEINRICH KRIEGSFREIWILLIGER German army
PRAST JOHANN WEHRMANN German army
SCHMITZ EDMUND WEHRMANN German army
HEYMANN AUGUST JÄGER German army
ECKERT ALFRED KRIEGSFREIWILLIGER German army
SIEGERT PAUL WEHRMANN German army
DÖHRING EMIL [ERICH] WEHRMANN German army
SCHULZE [SCHULTZE] ERICH KRIEGSFREIWILLIGER German army
BERTRAM RUDOLF UNTEROFFIZIER German army
WINKELAMNN KARL UNTEROFFIZIER German army
SCHLEE HEINRICH MUSKETIER German army
JANTZEN ADOLF HELMUTH [HEINRICH] MUSKETIER German army
EIGENLAUB [EIGELAUB] ANTON MUSKETIER German army
SCHILOW ANDREJ Russian Army
VAHLE [VAHLEN] ANTON ERSATZ RESERVIST German army
SCHADENBERG [SCHARENBERG] PAUL WEHRMANN German army
WEFERS PETER WEHRMANN German army
WITTEBORG PAUL MUSKETIER German army
ARNTZ JOHANN WEHRMANN German army
KÖPPEN THEODOR GEFREITER German army
HÜSKEN KARL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER German army
STAWICKI JOSEF WEHRMANN German army
ILLER JOSEF GEFREITER German army
KLEPPEN FRIEDRICH WEHRMANN German army
PFÜTZNER OTTO MUSKETIER German army
MICHELS PAUL JÄGER German army
SCHAWEL WILHELM JÄGER German army
NOLTZE II KARL MUSKETIER German army
PAETZ [DAETZ] WILHELM HORNIST German army
PISSOCKE ERICH MUSKETIER German army
MEINHONER [MEISSNER] KARL MUSKETIER German army
STRUCK RICHARD GEFREITER German army
SCHULZ HANS MUSKETIER German army
OERTEL [QERTEL] PAUL UNTEROFFIZIER German army
ENGERS FRITZ UNTEROFFIZIER German army
HARYLAK FEDOR Austro-Hungarian Army
SOWIACZEK Austro-Hungarian Army
PICHICHATY JULIAN Austro-Hungarian Army
MELNYK GEORG Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 101
German army 3