Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201090-002
281
177
Kwatera założona jest na planie prostokąta i nie posiada trwałego ogrodzenia. Od wschodu od reszty cmentarza oddziela ją szpaler drzew, od strony zachodniej – żywopłot. Kwatera składa się z dwóch części przedzielonych alejką prowadzącą do pomnika centralnego. Ma on formę zakończonej dwuspadowo w środkowej części kamiennej ściany pomnikowej, na której umieszczony jest drewniany krzyż z dwuspadowym zadaszeniem i figurą Chrystusa. W ścianę pomnikową wmurowana jest tablica z jasnego kamienia z inskrypcją: „AUS DEM GRAUEN/ ALLTAG SIND WIR/ GENOMMEN – UND/ ÜBER DIE SCHWELLE/ DES LEBENS HINAUS/ GEGANGEN – MIT/ LORBEER GEKRONTENT STIRNEN".

Po obu stronach tablicy umieszczono dwa żeliwne krzyże maltańskie (po lewej stronie - krzyż typu „niemieckiego" z motywem liści dębu, po prawej „austriacki" z wieńcem laurowym). Na lewo od pomnika głównego znajduje się obramowany grób ziemny ze zwieńczonym krzyżem czterosegmentowym postumentem u wezgłowia, na którym umieszczony jest medalion z głową Chrystusa i tablica z napisem: „Ś†P/ LEON ROSIEK/ 1911–1939/ ZGINĄŁ W OBRONIE/ OJCZYZNY/ 5.IX.1939 POD KRAKOWEM/ POKÓJ JEGO DUSZY".

Układ kwatery wyróżnia dążenie do zachowania symetrii w rozmieszczeniu mogił. W części po prawej stronie od alejki (stojąc twarzą do pomnika) dominują mogiły żołnierzy armii rosyjskiej, a po lewej – państw centralnych. Kontury mogił i główna alejka wyłożone są granitową kostką.

Na mogiłach znajdują się nagrobki w formie:
– dużych, zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami,
– małych, zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami,
– żeliwnych, ażurowych krzyży łacińskich z umieszczonym na krzyżowaniu ramion krzyżem maltańskim z wieńcem laurowym, osadzonego na betonowym cokole,
– żeliwnego ażurowego krzyża lotaryńskiego na betonowym cokole,
– osadzonych w betonowych cokołach krzyży łacińskich z metalowych prętów o trójdzielnych zakończeniach ramion,
– osadzonych w betonowych cokołach krzyży lotaryńskich z metalowych prętów o trójdzielnych zakończeniach ramion,
– zakończonych trójkątnie betonowych stel z umieszczonym na licu żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem liści dębu
– zakończonej trójkątnie betonowej steli z żeliwnym krzyżem lotaryńskim na licu.

Na cmentarzu pochowano 22 żołnierzy austro-węgierskich, 152 niemieckich i 102 rosyjskich poległych w 1914 roku. W kwaterze znajduje się również grób wojenny żołnierza Wojska Polskiego Leona Rośka z Bełdna pod Żegociną, który poległ 5 września 1939 r. w Kobierzynie.

W latach 2018-2019 wykonano granitowe obramowania, renowację pomnika głównego, wyłożono alejkę główną kostką granitową.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 222. 271. 365, GW. 61, s. 271 (3 fotografie), s. 1439-1509 GW 62 s. 333 (projekt pomnika).
  • A. Adamczyk, Cmentarze żołnierskie z I wojny światowej w gminie Żegocina i jej okolicy, Historia i stan obecny, praca magisterska pod kierow. Dr hab. Ireny Paczyńskiej, Kraków 1998, s. 49-50.
  • R. Broch , H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914-1915, przekł. H. Sznytka, oprac. J. Drogomir, Tarnów 1996, s.354-355.
  • J. Drogomir , Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918). Wykazy poległych, zmarłych i pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T.3, Tarnów 2005, 119-123.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 331.
  • Z. Ellnain ,T. Olszewski, Piękne odpoczywanie. Cmentarze I wojny światowej okolic Żegociny, Żegocina 1997.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. T.3, Brzesko, Bochnia, Limanowa, Pruszków 1998, s.71-73.
  • K. Garduła ,L. Ogórek , Śladami I wojny światowej między Rabą a Dunajcem, Kraków 1988.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1: Żołnierze września, N-Z, Pruszów 1993, s. 121.
  • J. Wielek , Bitwa pod Limanową w roku 1914, „Almanach Ziemi Limanowskiej", Nr 18, 2004, s. 4-15.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ROSIEK LEON Wojsko Polskie
KUSAK JOSEF RESERVIST KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
KRUBERAK MARKO INFANTERIST Armia austro-węgierska
DOBROSZCZUK FEDKO INFANTERIST Armia austro-węgierska
WLASIUK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PASZTELNIK PAUL INFANTERIST Armia austro-węgierska
HORWATH ISTVÁN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUZNAR [KUŽNOR] IGNATZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
DRACZ KONSTANTIN LANDSTURMMANN GEFREITER Armia austro-węgierska
FEDAK MICHAEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MONASTER [MANASTER] ABRAHAM ERNST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
FUX INGENIUS LANDSSCHÜTZE Armia austro-węgierska
BILSKI JOSEF CIVIL Armia austro-węgierska
BILSKI WOJCIECH CIVIL Armia austro-węgierska
LORENZ FRANZ Armia austro-węgierska
SOPUCH JOSEF Armia austro-węgierska
JÜRGEL [JURGLA] JOHANN DRAGON Armia austro-węgierska
HODBOD JOSEF DRAGON Armia austro-węgierska
SZALAJ ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
CSARANKA FRANZ HONVED Armia austro-węgierska
GYOMEREY JULIUS KORPORAL Armia austro-węgierska
DÉGH [DEAK] JOSEF HONVED Armia austro-węgierska
HRBEK [HRBECK] JAKOB DRAGON Armia austro-węgierska
WIESCHEBROCK HEINRICH MUSKETIER Armia niemiecka
HAHN PAUL KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
SCHWARZ WALTER KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
MÜLLER HERMANN WEHRMANN Armia niemiecka
MONTAG AUGUST RESERVIST Armia niemiecka
BUSCH FRANZ MUSKETIER Armia niemiecka
THOMAS HANS ERSATZ WEHRMANN Armia niemiecka
SCHOHN ALOIS ERSATZ WEHRMANN Armia niemiecka
FISCHER CHRISTIAN WEHRMANN Armia niemiecka
RÖKEN HEINRICH ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
MÜLLER II OTTO KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
MAAHS [MAASS] EMIL UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
THOMAS PAUL KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
DÜBEN OSWALD KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
MAYER I ERICH MUSKETIER Armia niemiecka
HARTWIG RICHARD Armia niemiecka
HRTUNG [HARTUNG] HANS JÄGER Armia niemiecka
BAAK WILHELM UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
FEHSE RICHARD UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
WEISSHÜHN WALTER RESERVIST Armia niemiecka
BABST OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
STACHR OTTO WEHRMANN Armia niemiecka
GÜNTHER ALBERT GEFREITER Armia niemiecka
BOOS RUDOLF WEHRMANN Armia niemiecka
WINKLER OTTO JÄGER Armia niemiecka
ALBRECHT KARL UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
SCHLOTTEN WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
ALBRECHT KARL [INFANTERIST] Armia niemiecka
STRUBE AUGUST UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
ENDELKAMP WILHELM RESERVIST Armia niemiecka
HEINZEL WALTER GEFREITER Armia niemiecka
PETRASCHEWITZ ERICH MUSKETIER Armia niemiecka
BÖCKENFELD BERNHARD JÄGER Armia niemiecka
SELTER PAUL VIZEFELDWEBEL Armia niemiecka
ACHSTELLER [ACHTSTETTER] KASPAR RESERVIST Armia niemiecka
INDERAU MAX VIZEFELDWEBEL Armia niemiecka
BODE WALTER MUSKETIER Armia niemiecka
ENGELHARDT ALBIN MUSKETIER Armia niemiecka
MÜNSTER SIEGFRIED MUSKETIER Armia niemiecka
NARENHEIM [NEHRENHEIM] JULIUS RESERVIST Armia niemiecka
MÜLLER HERMANN JÄGER Armia niemiecka
ROHR FRANZ KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
MÜLLER III ALFRED KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
BRÖSKE HEINRICH TAMBOUR Armia niemiecka
DECKERS THEODOR WEHRMANN Armia niemiecka
SCHRICK [SCHNICK] HERMANN WEHRMANN Armia niemiecka
BLANK FRANZ KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
HOCHGREBE PAUL KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
KÖNIG JOHANN KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
SENF EDMUND KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
KNESEBECK WILHELM GEFREITER Armia niemiecka
LECHMKUHL OTTO KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
GOLDMANN AUGUST MUSKETIER Armia niemiecka
BARNEBECK KARL KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
KUBSCH VINZENZ MUSKETIER Armia niemiecka
JANSEN JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
NOCKE JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
HEEMEIER FRIEDRICH KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
NEUMANN ALFRED JÄGER Armia niemiecka
HENNING [HENNIG] WALTER KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
KLAWES HEINRICH JÄGER Armia niemiecka
BORNSHEIN OTTO KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
MANGOLD OTTO GEFREITER Armia niemiecka
WOLFF PHILIPP ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
GEILERT HANS MUSKETIER Armia niemiecka
SCHONDORF OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
NEHS [NESS] ERNST KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
ASSENMACHER GERHARD GEFREITER Armia niemiecka
WLOTZKA ADOLF ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
MARCIZIK [MAZEIZIK] FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
DOLL HUBERT JÄGER Armia niemiecka
FLEMMING OTTO JÄGER Armia niemiecka
GREB PHILIPP WEHRMANN Armia niemiecka
BUSCH ARNO GEFREITER Armia niemiecka
COQUI HANS MUSKETIER Armia niemiecka
KÖRNER FRANZ MUSKETIER Armia niemiecka
KOSCHE FRANZ [HANS] MUSKETIER Armia niemiecka
LAMPE HEINRICH MUSKETIER Armia niemiecka
SOMMER FRIEDRICH MUSKETIER Armia niemiecka
DÖBOLD MAX GEFREITER Armia niemiecka
LINDAU BERNHARD JÄGER Armia niemiecka
WALTER FRANZ WEHRMANN Armia niemiecka
BAUMANN FRANZ WEHRMANN Armia niemiecka
DALICHAU [DALICKAU] GERHARD WEHRMANN Armia niemiecka
RÖMMER OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
GIETMANN GERHARD RESERVIST Armia niemiecka
WEINGARTEN KASPAR JÄGER Armia niemiecka
BERLIN OTTO RESERVIST Armia niemiecka
DÜNKLER HERMANN KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
ERDMANN PAUL OFFIZIERSTELLVERTRETER Armia niemiecka
INGOLD EUGEN MUSKETIER Armia niemiecka
REINECKE GUSTAV GEFREITER Armia niemiecka
KÜLWER [KUHVER] JULIUS MUSKETIER Armia niemiecka
KRAUSE WALTER GEFREITER Armia niemiecka
[EICHENTOPF] EDMUND FELDWEBEL LEUTNANT Armia niemiecka
BUTTLER GUSTAV RESERVIST Armia niemiecka
HOFSTAEDT WALTER KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
JUNGBAER RUDOLF KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
PIETSCH FRANZ KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
SCHUBERT ALFRED MUSKETIER Armia niemiecka
GARBE FRIEDRICH RESERVIST Armia niemiecka
BEHRENS GUSTAV WEHRMANN Armia niemiecka
RAHM KARL MUSKETIER Armia niemiecka
GENZHEIMER KARL GEFREITER Armia niemiecka
KRÜGER [KRÜGE] EMIL UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
GRÖPPEL KARL MUSKETIER Armia niemiecka
KORDT HEINRICH KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
JAHN FRANZ UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
DOBROWOLSKI BERNHARD RESERVIST Armia niemiecka
DAMMANN HEINRICH OBERLEUTNANT Armia niemiecka
MALKOWSKI FRANZ RESERVIST Armia niemiecka
MARYNIAK I [MARCINIAK] JOHANN RESERVIST Armia niemiecka
KRÜTZSCH [KREUTZSCH] HERBERT GEFREITER Armia niemiecka
MAGNEY JULIUS KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
ARTS GERHARD RESERVIST Armia niemiecka
BREDERODE V. HEINRICH KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
PRAST JOHANN WEHRMANN Armia niemiecka
SCHMITZ EDMUND WEHRMANN Armia niemiecka
HEYMANN AUGUST JÄGER Armia niemiecka
ECKERT ALFRED KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
SIEGERT PAUL WEHRMANN Armia niemiecka
DÖHRING EMIL [ERICH] WEHRMANN Armia niemiecka
SCHULZE [SCHULTZE] ERICH KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
BERTRAM RUDOLF UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
WINKELAMNN KARL UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
SCHLEE HEINRICH MUSKETIER Armia niemiecka
JANTZEN ADOLF HELMUTH [HEINRICH] MUSKETIER Armia niemiecka
EIGENLAUB [EIGELAUB] ANTON MUSKETIER Armia niemiecka
SCHILOW ANDREJ Armia rosyjska
VAHLE [VAHLEN] ANTON ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
SCHADENBERG [SCHARENBERG] PAUL WEHRMANN Armia niemiecka
WEFERS PETER WEHRMANN Armia niemiecka
WITTEBORG PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
ARNTZ JOHANN WEHRMANN Armia niemiecka
KÖPPEN THEODOR GEFREITER Armia niemiecka
HÜSKEN KARL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia niemiecka
STAWICKI JOSEF WEHRMANN Armia niemiecka
ILLER JOSEF GEFREITER Armia niemiecka
KLEPPEN FRIEDRICH WEHRMANN Armia niemiecka
PFÜTZNER OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
MICHELS PAUL JÄGER Armia niemiecka
SCHAWEL WILHELM JÄGER Armia niemiecka
NOLTZE II KARL MUSKETIER Armia niemiecka
PAETZ [DAETZ] WILHELM HORNIST Armia niemiecka
PISSOCKE ERICH MUSKETIER Armia niemiecka
MEINHONER [MEISSNER] KARL MUSKETIER Armia niemiecka
STRUCK RICHARD GEFREITER Armia niemiecka
SCHULZ HANS MUSKETIER Armia niemiecka
OERTEL [QERTEL] PAUL UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
ENGERS FRITZ UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
HARYLAK FEDOR Armia austro-węgierska
SOWIACZEK Armia austro-węgierska
PICHICHATY JULIAN Armia austro-węgierska
MELNYK GEORG Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 101
Armia niemiecka 3