War graves
in Małopolska
1201080-002
57
57
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony kamiennymi słupami z czterospadową, betonową nakrywą, połączonymi przęsłami drewnianego, sztachetowego płotu. Wejście znajdujące się przy południowo-zachodnim narożniku zamykane jest jednoskrzydłową, drewnianą furtką. Główny element cmentarza to pomnik w formie wysokiego krzyża z kamiennych bloków, ustawionego w krótkim odcinku kamiennego muru flankowanego słupami, między którymi rozciąga się betonowa ława.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:

- dwóch dużych, zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami,
– trzech małych zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami,
– dwóch dużych, żeliwnych ażurowych krzyży z motywem miecza i krzyża maltańskiego z liśćmi dębu.

Przy ogrodzeniu cmentarza znajduje się tablica informacyjna „szlaku cmentarzy I wojny światowej".
 
Pochowano tu 57 żołnierzy armii niemieckiej z 217, 219 i 220 Pruskiego Rezerwowego Pułku Piechoty.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35, str. 209 (pierwotne wykazy pochowanych), 359, 1065-1081.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 348-349 (zdjęcie cmentarza).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, s. 139-140
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s 334-335.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998 s. 77-78.
Surname Forename Rank Military formation  
SCHULZ HERMANN MUSKETIER German army
KANDER [KADNER] ARTHUR MUSKETIER German army
HEINDORF KARL MUSKETIER German army
REGENER HERMANN MUSKETIER German army
HÄDICKE PAUL UNTEROFFIZIER German army
BIENERT HERMANN UNTEROFFIZIER German army
KUNKIEL [KUNKEL] FRIEDRICH MUSKETIER German army
BRÖCKER HEINRICH WEHRMANN German army
TIETSCH [TIETZSCH] HERMANN MUSKETIER German army
WILD OTTO KRIEGSFREIWILLIGER German army
NEUMAN FRITZ KRIEGSFREIWILLIGER German army
SCHRADER OTTO KRIEGSFREIWILLIGER German army
ROLF KARL UNTEROFFIZIER German army
LOCHEFELD PAUL UNTEROFFIZIER German army
PIEPER [PIEPERS] WILHELM MUSKETIER German army
BARTELS FRIEDRICH OBERLEUTNANT German army
KLENSCH JAKOB KRIEGSFREIWILLIGER [ERSATZ RESERVIST] German army
DITSCAK THEODOR ERSATZ RESERVIST German army
BOMMES JOSEF KRIEGSFREIWILLIGER German army
BITTNER PAUL WEHRMANN German army
LOTMATHE [LETMADKE] WILHELM WEHRMANN German army
HOFMAN PAUL RESERVIST German army
WOLF WALTER KRIEGSFREIWILLIGER German army
ALTHOF [ALLHOF] KARL KRIEGSFREIWILLIGER German army
MÜLLER JOHANN KRIEGSFREIWILLIGER German army
HANISCH FRIEDRICH MUSKETIER German army
HÖLSNER RICHARD ERSATZ RESERVIST German army
MILDEN RUDOLF KRIEGSFREIWILLIGER [ERSATZ RESERVIST] German army
DIETRICH WILHELM MUSKETIER German army
KNAPE FRIEDRICH WEHRMANN German army
ZINKENROTH JOSEF WEHRMANN German army
SCHMIDT ALBERT WEHRMANN German army
KOLAU VON HOFFE ADOLF MUSKETIER German army
DOHL [DOELL] PAUL MUSKETIER German army
HELD HERMANN MUSKETIER German army
PREUSS [PREUP] EMIL WEHRMANN German army
BONTE [BONSE] KARL MUSKETIER German army
BRAUNE GUSTAV MUSKETIER German army
LUCKE ALBERT MUSKETIER German army
BLEIL EMIL MUSKETIER German army
ERNST KURT German army
KOWALSKI JOSEF RESERVIST German army
SCHINHAMMER JAKOB VIZE-FELDWEBEL German army
SIEVERS HEINRICH UNTEROFFIZIER German army
DÜRKOPP [DUERKOPP] HANS MUSKETIER German army
BÖSNER GOTTFRIED MUSKETIER German army
DOHLE JOSEF MUSKETIER German army
WEGENER HEINRICH WEHRMANN German army
BACH HERMANN GEFREITER German army
BANDERMANN WILHELM GEFREITER German army
POPPENDIEK [DOPPENDICK] FRANZ WEHRMANN German army
SCHÄFER AUGUST MUSKETIER German army
VOGLER [VOGELER] HERMANN WEHRMANN German army
WELLHAUSEN OTTO WEHRMANN German army
REIN JOHANNES MUSKETIER German army
HARTUNG HANS LEUTNANT German army
BRZOSGA [BRZOZKA] FRANZ ERSATZ RESERVIST German army