Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201080-002
57
57
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony kamiennymi słupami z czterospadową, betonową nakrywą, połączonymi przęsłami drewnianego, sztachetowego płotu. Wejście znajdujące się przy południowo-zachodnim narożniku zamykane jest jednoskrzydłową, drewnianą furtką. Główny element cmentarza to pomnik w formie wysokiego krzyża z kamiennych bloków, ustawionego w krótkim odcinku kamiennego muru flankowanego słupami, między którymi rozciąga się betonowa ława.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:

- dwóch dużych, zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami,
– trzech małych zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami,
– dwóch dużych, żeliwnych ażurowych krzyży z motywem miecza i krzyża maltańskiego z liśćmi dębu.

Przy ogrodzeniu cmentarza znajduje się tablica informacyjna „szlaku cmentarzy I wojny światowej".
 
Pochowano tu 57 żołnierzy armii niemieckiej z 217, 219 i 220 Pruskiego Rezerwowego Pułku Piechoty.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35, str. 209 (pierwotne wykazy pochowanych), 359, 1065-1081.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 348-349 (zdjęcie cmentarza).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, s. 139-140
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s 334-335.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998 s. 77-78.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
SCHULZ HERMANN MUSKETIER Armia niemiecka
KANDER [KADNER] ARTHUR MUSKETIER Armia niemiecka
HEINDORF KARL MUSKETIER Armia niemiecka
REGENER HERMANN MUSKETIER Armia niemiecka
HÄDICKE PAUL UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
BIENERT HERMANN UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
KUNKIEL [KUNKEL] FRIEDRICH MUSKETIER Armia niemiecka
BRÖCKER HEINRICH WEHRMANN Armia niemiecka
TIETSCH [TIETZSCH] HERMANN MUSKETIER Armia niemiecka
WILD OTTO KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
NEUMAN FRITZ KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
SCHRADER OTTO KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
ROLF KARL UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
LOCHEFELD PAUL UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
PIEPER [PIEPERS] WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
BARTELS FRIEDRICH OBERLEUTNANT Armia niemiecka
KLENSCH JAKOB KRIEGSFREIWILLIGER [ERSATZ RESERVIST] Armia niemiecka
DITSCAK THEODOR ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
BOMMES JOSEF KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
BITTNER PAUL WEHRMANN Armia niemiecka
LOTMATHE [LETMADKE] WILHELM WEHRMANN Armia niemiecka
HOFMAN PAUL RESERVIST Armia niemiecka
WOLF WALTER KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
ALTHOF [ALLHOF] KARL KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
MÜLLER JOHANN KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
HANISCH FRIEDRICH MUSKETIER Armia niemiecka
HÖLSNER RICHARD ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
MILDEN RUDOLF KRIEGSFREIWILLIGER [ERSATZ RESERVIST] Armia niemiecka
DIETRICH WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
KNAPE FRIEDRICH WEHRMANN Armia niemiecka
ZINKENROTH JOSEF WEHRMANN Armia niemiecka
SCHMIDT ALBERT WEHRMANN Armia niemiecka
KOLAU VON HOFFE ADOLF MUSKETIER Armia niemiecka
DOHL [DOELL] PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
HELD HERMANN MUSKETIER Armia niemiecka
PREUSS [PREUP] EMIL WEHRMANN Armia niemiecka
BONTE [BONSE] KARL MUSKETIER Armia niemiecka
BRAUNE GUSTAV MUSKETIER Armia niemiecka
LUCKE ALBERT MUSKETIER Armia niemiecka
BLEIL EMIL MUSKETIER Armia niemiecka
ERNST KURT Armia niemiecka
KOWALSKI JOSEF RESERVIST Armia niemiecka
SCHINHAMMER JAKOB VIZE-FELDWEBEL Armia niemiecka
SIEVERS HEINRICH UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
DÜRKOPP [DUERKOPP] HANS MUSKETIER Armia niemiecka
BÖSNER GOTTFRIED MUSKETIER Armia niemiecka
DOHLE JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
WEGENER HEINRICH WEHRMANN Armia niemiecka
BACH HERMANN GEFREITER Armia niemiecka
BANDERMANN WILHELM GEFREITER Armia niemiecka
POPPENDIEK [DOPPENDICK] FRANZ WEHRMANN Armia niemiecka
SCHÄFER AUGUST MUSKETIER Armia niemiecka
VOGLER [VOGELER] HERMANN WEHRMANN Armia niemiecka
WELLHAUSEN OTTO WEHRMANN Armia niemiecka
REIN JOHANNES MUSKETIER Armia niemiecka
HARTUNG HANS LEUTNANT Armia niemiecka
BRZOSGA [BRZOZKA] FRANZ ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka