War graves
in Małopolska
1214050-001
119
119
Kwatera składa się z trzech okrawężnikowanych, podłużnych, ziemnych mogił. Na obramowaniach od strony pomnika głównego umieszczone są niskie murki z kamiennej płyty, opadające dwuspadowo, z prześwitem w kształcie krzyża. Główny element urządzenia kwatery stanowi trójsegmentowa ściana pomnikowa. We wnęce na frontowej ścianie środkowego segmentu umieszczona jest tablica z ciemnego kamienia z wyobrażeniem godła państwowego oraz napisem: „PAMIĘCI ŻOŁNIERZY/ ARMII KRAKÓW/ POLEGŁYCH W OBRONIE/ OJCZYZNY 6 – 7.IX.1939 R.” Za środkowym segmentem znajduje się zakończona dwuspadowo arkada z wysokim krzyżem łacińskim w prześwicie. Na środkowym segmencie umieszczona jest ścięta piramida z kamiennych bloków, zwieńczona metalowym, ażurowym wyobrażeniem nawiązującym do orła wojskowego. We frontowe ściany bocznych segmentów wmurowane są kamienne tablice z nazwiskami pochowanych. Obszar pomiędzy mogiłami i ich otoczenie wyłożone są czerwoną kostka brukową.
 
Pochowano tu żołnierzy 55 Dywizji Piechoty poległych w walkach na terenie Proszowic z wkraczającymi wojskami niemieckimi w dniach 6-7 września 1939 r.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim, Kraków 1972, s. 233-236.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Kraków 1987, s. 24.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, A-M, Pruszków 1993.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, N-Z, Pruszków 1993.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata. wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 370.
Surname Forename Rank Military formation  
ADLER AUGUSTYN SZEREGOWY Polish Army
BENTKOWSKI [BĘTKOWSKI] WŁADYSŁAW [KAROL] KANONIER Polish Army
BARCELAK [BALCEREK, BALACAREK] KAROL SZEREGOWY Polish Army
BYCZEK AUGUSTYN KAPRAL Polish Army
BUCHALIK ALFRED SZEREGOWY Polish Army
BRÓZDA [BROZDA, BRUZDA, DROZDA] JÓZEF SZEREGOWY Polish Army
BUREK ALFONS SZEREGOWY Polish Army
BUCHALIK JÓZEF SZEREGOWY Polish Army
BECK [BECKO] BERNARD SZEREGOWY Polish Army
BIAŁAS [BIEŁAS] LIDUWIG {LUDWIK] SZEREGOWY Polish Army
BARANOWSKI BOLESŁAW SZEREGOWY Polish Army
CHACHUŁA STANISŁAW SZEREGOWY Polish Army
CHODACKI EDWARD SZEREGOWY Polish Army
CHAT FRANCISZEK KAPRAL Polish Army
DWORAK [DWOREK] MAKSYMILIAN SZEREGOWY Polish Army
DAJKA PAWEŁ SZEREGOWY Polish Army
DRYŃSKI MARIAN SZEREGOWY Polish Army
DĘBSKI [DEMBSKI] JAN KAPRAL Polish Army
DUDA RUDOLF PLUTONOWY Polish Army
FILO [FOLO] JÓZEF SZEREGOWY Polish Army
FILIP KAROL SZEREGOWY Polish Army
FRUDZIK [FURDZIK] AUGUSTYN SZEREGOWY Polish Army
FRYSZ [ FRYCZ] JAN SZEREGOWY Polish Army
FOKS JULIUSZ SZEREGOWY Polish Army
WALTER FRANKE SZEREGOWY Polish Army
FLISZER [MISCHER] MARIAN [MARIAN ANTONI] PODPORUCZNIK Polish Army
TESZNER [FESZNER] PAWEŁ SZEREGOWY Polish Army
GRYMAN FRANCISZEK SZEREGOWY Polish Army
GAŁĄZKA PAWEŁ SZEREGOWY Polish Army
GONCIARZ [GĄCIARZ] MICHAŁ SZEREGOWY Polish Army
GAWRON PAWEŁ SZEREGOWY Polish Army
GRUSZKA [GRUSCHKA, GRUSCHA} JÓZEF SZEREGOWY Polish Army
FIZIA FRANCISZEK SZEREGOWY Polish Army
GRYT [GRYF] DOMINIK SZEREGOWY Polish Army
HYSKI FRANCISZEK PODPORUCZNIK Polish Army
HUBER [HUBERT] HERMAN SZEREGOWY Polish Army
HERCZYŃSKI BOLESŁAW SZEREGOWY Polish Army
HYLA PAWEŁ SZEREGOWY Polish Army
IRMER GINTER SZEREGOWY Polish Army
JĘDRZEJCZYK [JĘDRZEJEWSKI] JÓZEF SZEREGOWY Polish Army
JÓRECZKO [JURECZKO] JAN SZEREGOWY Polish Army
KWOKA JAN SZEREGOWY Polish Army
KUBKA {KUPKA] JAN SZEREGOWY Polish Army
KUNER [KUMER KNAUER] STEFAN SZEREGOWY Polish Army
KAMINIARZ [KAMIENIARZ] STANISŁAW SZEREGOWY Polish Army
KOZUBEK HENRYK SZEREGOWY Polish Army
KOWALCZYK WŁADYSŁAW SZEREGOWY Polish Army
KARKOT [KORKOT KARWOT KARTOT] WIKTOR SZEREGOWY Polish Army
KOZYRA [KOZERA] EDWARD KAPRAL Polish Army
KACZMARCZYK FRANCISZEK SZEREGOWY Polish Army
KRZEMIEŃ KONSTANTY SZEREGOWY Polish Army
KOBYLAŃSKI JÓZEF SZEREGOWY Polish Army
KONSEK PAWEŁ SZEREGOWY Polish Army
KUCZERA [KUCHERA] MAKSYMILIAN SZEREGOWY Polish Army
KWOSKA [KSOSKA] KAROL SZEREGOWY Polish Army
LANGOSZ [LANGOT, LENGOT] JÓZEF SZEREGOWY Polish Army
ŁYDKA [ŁYTKA, ŁYDKO] BOLESŁAW KAPRAL Polish Army
ŁASKA [LASKA] JAN [BOLESŁAW] SZEREGOWY Polish Army
ŁUCJA KAROL SZEREGOWY Polish Army
ŁADZIK STANISŁAW SZEREGOWY Polish Army
MATUSZEWICZ [MATUSZKIEWICZ] JERZY PODPORUCZNIK Polish Army
MAKULEC JÓZEF SZEREGOWY Polish Army
MICHALIK WALTER SZEREGOWY Polish Army
MARCISZ AUGUSTYN SZEREGOWY Polish Army
MATERA [MARTERA] TADEUSZ SZEREGOWY Polish Army
MOCZAŁA JÓZEF SZEREGOWY Polish Army
MUSIAŁ EDMUND [EDWARD] KAPRAL Polish Army
NOWAK JAN SZEREGOWY Polish Army
OCIEPKA [OCIPKA] JAN SZEREGOWY Polish Army
PUSTELNIK FRANCISZEK SZEREGOWY Polish Army
POŚPIECH FRANCISZEK SZEREGOWY Polish Army
POLCZYK [PALCZYK, PELCZYK] HUBERT SZEREGOWY Polish Army
PAWLIK MIECZYSŁAW SZEREGOWY Polish Army
PARMUŁA JAN SZEREGOWY Polish Army
POCIEŁ SZEREGOWY Polish Army
PIECHA [PIECHAŁA] TEODOR SZEREGOWY Polish Army
POTEMPA FRANCISZEK SZEREGOWY Polish Army
POŁEĆ [PACEC] STANISŁAW PODPORUCZNIK Polish Army
RYŚ ANDRZEJ SZEREGOWY Polish Army
RUMPRECHT [RUMPRACHT, RUMPCHERT, PAMPRECHT] STANISŁAW SZEREGOWY Polish Army
RUS PIOTR SZEREGOWY Polish Army
REJDAK [RAJDAK] FRANCISZEK SZEREGOWY Polish Army
RADŁOWSKI EUGENIUSZ KAPRAL Polish Army
ŚLIWIŃSKI [SŁOWIŃSKI] ZYGMUNT SZEREGOWY Polish Army
SOLICH JAN SZEREGOWY Polish Army
SZULIK ALOJZY SZEREGOWY Polish Army
SZUMILAS [SZMULAS] JERZY PLUTONOWY Polish Army
SOŁTYSIK JÓZEF SZEREGOWY Polish Army
SŁADEK [SKŁADEK] EMANUEL SZEREGOWY Polish Army
SZMAJDUCH [SZMAJDUK] OTTON SZEREGOWY Polish Army
SOŁTYSIK [SOŁTYSIAK] ANTONI SZEREGOWY Polish Army
SZYMAŃCZYK [SZYMAŃSKI] JAN SZEREGOWY Polish Army
SZYMCZYK WOJCIECH SZEREGOWY Polish Army
SAMOL [SAND] HENRYK SZEREGOWY Polish Army
SIWKIEWICZ EUSTACHY SZEREGOWY Polish Army
SZCZEPANEK WIKTOR SZEREGOWY Polish Army
STANICZEK JÓZEF SZEREGOWY Polish Army
STAJNIK [STOJNIK] MAKSYMILIAN SZEREGOWY Polish Army
SZYMIK [SZYNIK] WINCENTY STARSZY SZEREGOWY Polish Army
ŚMIETANA ADOLF [ALFONS] SZEREGOWY Polish Army
ŚMIETANA ANTONI SZEREGOWY Polish Army
ŚMIETANA PIOTR SZEREGOWY Polish Army
ŚLĄZAK WŁADYSŁAW SZEREGOWY Polish Army
ŚMIETANA JAN SZEREGOWY Polish Army
TRACZ WINCENTY STARSZY SZEREGOWY Polish Army
TOMASZEWSKI LEONARD MAJOR Polish Army
TOMECKI ANTONI SZEREGOWY Polish Army
WOŹNICA [NOŻNICA] PAWEŁ SZEREGOWY Polish Army
WIDRYŃSKI FRANCISZEK SZEREGOWY Polish Army
WYDERKA [WYDARKA] ALFONS STARSZY SZEREGOWY Polish Army
ZAJĄC JÓZEF KAPRAL Polish Army
ZIMOŃCZYK [ZIEMOŃCZYK, ZIMORCZYK, ZIMOCZYK] WILHELM SZEREGOWY Polish Army
ZIELEZNY [ZIELESNY, ZALYŹNY, ŻELAZNY] PAWEŁ SZEREGOWY Polish Army
ZAJĄC JAN SZEREGOWY Polish Army
ŻAK [ŻAR] STANISŁAW SZEREGOWY Polish Army
SZULIK JÓZEF SZEREGOWY Polish Army
MANKA [HANKA] ANDRZEJ SZEREGOWY Polish Army
GŁOMBICA BOLESŁAW SZEREGOWY Polish Army
MARCISZ JAN SZEREGOWY Polish Army