Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1214050-001
119
119
Kwatera składa się z trzech okrawężnikowanych, podłużnych, ziemnych mogił. Na obramowaniach od strony pomnika głównego umieszczone są niskie murki z kamiennej płyty, opadające dwuspadowo, z prześwitem w kształcie krzyża. Główny element urządzenia kwatery stanowi trójsegmentowa ściana pomnikowa. We wnęce na frontowej ścianie środkowego segmentu umieszczona jest tablica z ciemnego kamienia z wyobrażeniem godła państwowego oraz napisem: „PAMIĘCI ŻOŁNIERZY/ ARMII KRAKÓW/ POLEGŁYCH W OBRONIE/ OJCZYZNY 6 – 7.IX.1939 R.” Za środkowym segmentem znajduje się zakończona dwuspadowo arkada z wysokim krzyżem łacińskim w prześwicie. Na środkowym segmencie umieszczona jest ścięta piramida z kamiennych bloków, zwieńczona metalowym, ażurowym wyobrażeniem nawiązującym do orła wojskowego. We frontowe ściany bocznych segmentów wmurowane są kamienne tablice z nazwiskami pochowanych. Obszar pomiędzy mogiłami i ich otoczenie wyłożone są czerwoną kostka brukową.
 
Pochowano tu żołnierzy 55 Dywizji Piechoty poległych w walkach na terenie Proszowic z wkraczającymi wojskami niemieckimi w dniach 6-7 września 1939 r.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim, Kraków 1972, s. 233-236.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Kraków 1987, s. 24.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, A-M, Pruszków 1993.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, N-Z, Pruszków 1993.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata. wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 370.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ADLER AUGUSTYN SZEREGOWY Wojsko Polskie
BENTKOWSKI [BĘTKOWSKI] WŁADYSŁAW [KAROL] KANONIER Wojsko Polskie
BARCELAK [BALCEREK, BALACAREK] KAROL SZEREGOWY Wojsko Polskie
BYCZEK AUGUSTYN KAPRAL Wojsko Polskie
BUCHALIK ALFRED SZEREGOWY Wojsko Polskie
BRÓZDA [BROZDA, BRUZDA, DROZDA] JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
BUREK ALFONS SZEREGOWY Wojsko Polskie
BUCHALIK JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
BECK [BECKO] BERNARD SZEREGOWY Wojsko Polskie
BIAŁAS [BIEŁAS] LIDUWIG {LUDWIK] SZEREGOWY Wojsko Polskie
BARANOWSKI BOLESŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
CHACHUŁA STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
CHODACKI EDWARD SZEREGOWY Wojsko Polskie
CHAT FRANCISZEK KAPRAL Wojsko Polskie
DWORAK [DWOREK] MAKSYMILIAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
DAJKA PAWEŁ SZEREGOWY Wojsko Polskie
DRYŃSKI MARIAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
DĘBSKI [DEMBSKI] JAN KAPRAL Wojsko Polskie
DUDA RUDOLF PLUTONOWY Wojsko Polskie
FILO [FOLO] JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
FILIP KAROL SZEREGOWY Wojsko Polskie
FRUDZIK [FURDZIK] AUGUSTYN SZEREGOWY Wojsko Polskie
FRYSZ [ FRYCZ] JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
FOKS JULIUSZ SZEREGOWY Wojsko Polskie
WALTER FRANKE SZEREGOWY Wojsko Polskie
FLISZER [MISCHER] MARIAN [MARIAN ANTONI] PODPORUCZNIK Wojsko Polskie
TESZNER [FESZNER] PAWEŁ SZEREGOWY Wojsko Polskie
GRYMAN FRANCISZEK SZEREGOWY Wojsko Polskie
GAŁĄZKA PAWEŁ SZEREGOWY Wojsko Polskie
GONCIARZ [GĄCIARZ] MICHAŁ SZEREGOWY Wojsko Polskie
GAWRON PAWEŁ SZEREGOWY Wojsko Polskie
GRUSZKA [GRUSCHKA, GRUSCHA} JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
FIZIA FRANCISZEK SZEREGOWY Wojsko Polskie
GRYT [GRYF] DOMINIK SZEREGOWY Wojsko Polskie
HYSKI FRANCISZEK PODPORUCZNIK Wojsko Polskie
HUBER [HUBERT] HERMAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
HERCZYŃSKI BOLESŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
HYLA PAWEŁ SZEREGOWY Wojsko Polskie
IRMER GINTER SZEREGOWY Wojsko Polskie
JĘDRZEJCZYK [JĘDRZEJEWSKI] JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
JÓRECZKO [JURECZKO] JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
KWOKA JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
KUBKA {KUPKA] JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
KUNER [KUMER KNAUER] STEFAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
KAMINIARZ [KAMIENIARZ] STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
KOZUBEK HENRYK SZEREGOWY Wojsko Polskie
KOWALCZYK WŁADYSŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
KARKOT [KORKOT KARWOT KARTOT] WIKTOR SZEREGOWY Wojsko Polskie
KOZYRA [KOZERA] EDWARD KAPRAL Wojsko Polskie
KACZMARCZYK FRANCISZEK SZEREGOWY Wojsko Polskie
KRZEMIEŃ KONSTANTY SZEREGOWY Wojsko Polskie
KOBYLAŃSKI JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
KONSEK PAWEŁ SZEREGOWY Wojsko Polskie
KUCZERA [KUCHERA] MAKSYMILIAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
KWOSKA [KSOSKA] KAROL SZEREGOWY Wojsko Polskie
LANGOSZ [LANGOT, LENGOT] JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
ŁYDKA [ŁYTKA, ŁYDKO] BOLESŁAW KAPRAL Wojsko Polskie
ŁASKA [LASKA] JAN [BOLESŁAW] SZEREGOWY Wojsko Polskie
ŁUCJA KAROL SZEREGOWY Wojsko Polskie
ŁADZIK STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
MATUSZEWICZ [MATUSZKIEWICZ] JERZY PODPORUCZNIK Wojsko Polskie
MAKULEC JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
MICHALIK WALTER SZEREGOWY Wojsko Polskie
MARCISZ AUGUSTYN SZEREGOWY Wojsko Polskie
MATERA [MARTERA] TADEUSZ SZEREGOWY Wojsko Polskie
MOCZAŁA JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
MUSIAŁ EDMUND [EDWARD] KAPRAL Wojsko Polskie
NOWAK JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
OCIEPKA [OCIPKA] JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
PUSTELNIK FRANCISZEK SZEREGOWY Wojsko Polskie
POŚPIECH FRANCISZEK SZEREGOWY Wojsko Polskie
POLCZYK [PALCZYK, PELCZYK] HUBERT SZEREGOWY Wojsko Polskie
PAWLIK MIECZYSŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
PARMUŁA JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
POCIEŁ SZEREGOWY Wojsko Polskie
PIECHA [PIECHAŁA] TEODOR SZEREGOWY Wojsko Polskie
POTEMPA FRANCISZEK SZEREGOWY Wojsko Polskie
POŁEĆ [PACEC] STANISŁAW PODPORUCZNIK Wojsko Polskie
RYŚ ANDRZEJ SZEREGOWY Wojsko Polskie
RUMPRECHT [RUMPRACHT, RUMPCHERT, PAMPRECHT] STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
RUS PIOTR SZEREGOWY Wojsko Polskie
REJDAK [RAJDAK] FRANCISZEK SZEREGOWY Wojsko Polskie
RADŁOWSKI EUGENIUSZ KAPRAL Wojsko Polskie
ŚLIWIŃSKI [SŁOWIŃSKI] ZYGMUNT SZEREGOWY Wojsko Polskie
SOLICH JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
SZULIK ALOJZY SZEREGOWY Wojsko Polskie
SZUMILAS [SZMULAS] JERZY PLUTONOWY Wojsko Polskie
SOŁTYSIK JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
SŁADEK [SKŁADEK] EMANUEL SZEREGOWY Wojsko Polskie
SZMAJDUCH [SZMAJDUK] OTTON SZEREGOWY Wojsko Polskie
SOŁTYSIK [SOŁTYSIAK] ANTONI SZEREGOWY Wojsko Polskie
SZYMAŃCZYK [SZYMAŃSKI] JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
SZYMCZYK WOJCIECH SZEREGOWY Wojsko Polskie
SAMOL [SAND] HENRYK SZEREGOWY Wojsko Polskie
SIWKIEWICZ EUSTACHY SZEREGOWY Wojsko Polskie
SZCZEPANEK WIKTOR SZEREGOWY Wojsko Polskie
STANICZEK JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
STAJNIK [STOJNIK] MAKSYMILIAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
SZYMIK [SZYNIK] WINCENTY STARSZY SZEREGOWY Wojsko Polskie
ŚMIETANA ADOLF [ALFONS] SZEREGOWY Wojsko Polskie
ŚMIETANA ANTONI SZEREGOWY Wojsko Polskie
ŚMIETANA PIOTR SZEREGOWY Wojsko Polskie
ŚLĄZAK WŁADYSŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
ŚMIETANA JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
TRACZ WINCENTY STARSZY SZEREGOWY Wojsko Polskie
TOMASZEWSKI LEONARD MAJOR Wojsko Polskie
TOMECKI ANTONI SZEREGOWY Wojsko Polskie
WOŹNICA [NOŻNICA] PAWEŁ SZEREGOWY Wojsko Polskie
WIDRYŃSKI FRANCISZEK SZEREGOWY Wojsko Polskie
WYDERKA [WYDARKA] ALFONS STARSZY SZEREGOWY Wojsko Polskie
ZAJĄC JÓZEF KAPRAL Wojsko Polskie
ZIMOŃCZYK [ZIEMOŃCZYK, ZIMORCZYK, ZIMOCZYK] WILHELM SZEREGOWY Wojsko Polskie
ZIELEZNY [ZIELESNY, ZALYŹNY, ŻELAZNY] PAWEŁ SZEREGOWY Wojsko Polskie
ZAJĄC JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
ŻAK [ŻAR] STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
SZULIK JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
MANKA [HANKA] ANDRZEJ SZEREGOWY Wojsko Polskie
GŁOMBICA BOLESŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
MARCISZ JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie