War graves
in Małopolska
1201080-003
110
106
Cmentarz założony jest na planie wydłużonego prostokąta i ogrodzony kamiennymi słupami z czterospadową, betonową nakrywą, połączonymi przęsłami drewnianego, sztachetowego płotu. Jedno wejście znajduje się od strony północnej, a drugie od południowej. Oba są zamykane dwuskrzydłową drewnianą furtką.

Główny element cmentarza to pomnik w formie wysokiego krzyża z kamiennych bloków, ustawionego w krótkim odcinku kamiennego muru flankowanego słupami, między którymi rozciąga się szeroka betonowa ława.

Groby rozmieszczone są w jednym rzędzie równoległym do dłuższego boku cmentarza. Na cmentarzu znajduje się 11 nagrobków w formie zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami zawierającymi informacje o pochowanych.

Ponadto w obrębie cmentarza na wschód od linii nagrobków znajdują się dwa duże pomniki w formie masywnych nieobrobionych z trzech stron stel, ustawionych na postumencie z kamiennych bloków. Na jednej z nich znajduje się inskrypcja: „„Die Zeit der wir uns opferten/ gab mehr/ gab unermesslich mehr als Sie/ Euch nahm/ Die Kraft und die Grösse der Empfindung/ gab Sie/ Die aus der Lebens Knechter Herren/ formt/ und Führer ist zum Ziele der/ Vollendung". Na drugiej steli widnieje inskrypcja: „Treu bis ind den Tod!/ Im Res.Inf. Regt. 217 M.G. Zug fielen hier am 6.12.1914 im Kämpfe für ihr Vaterland und für Befreiung/ Galizens die beiden Brüder/ ADOLF CUNY/ cand. med. (Tübingen)/ Kriegsfreiwilliger/ geb. 21.1.1894/ RICHARD CUNY/ Leutnant im. Inf.Regt. 27 (Halberstadt)/ Führer des M.G. Zuges/ geb. 30.3.1895".

Pomiędzy stelami na betonowym postumencie umieszczona są dwie kamienne płyty z inskrypcjami:

„Ludwig Flege/ stud. chem./ aus Forsth. Hirschprung in Lippe/ Kr. Frw. der. 10. Comp. R.I.R. 219/ 1.5.1894 + 10.12.1914/ Er starb für sein Vaterland"

„Hier ruht in Gott/ Willi Rössing/ aus Unna in Westfalen/ Kriegsfreiw. d. 10. Comp. 219. / geb. am. 6. Aug. 1896./ Für sein Vaterland gestorben/ am 10. Dez. 1914."

Pod betonową ławą znajduje się kamienna płyta z inskrypcją:

„Hier ruht/ mit 15 Comp. Kameraden/ der Kr. Frw. Gefr. d. 123. Comp. R.I.R. 219/ Heinz Hasslert/ Kand. d. h?? Lehramt aus Hagen Westfalen/ * 1. 12.1891 +10.12.1914/ Er starb für sein Vaterland".

Na cmentarzu pochowano 110 żołnierzy armii niemieckiej z 219 Pruskiego Rezerwowego Pułku Piechoty, poległych w grudniu 1914 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35, str. 209 (pierwotne wykazy pochowanych), 359, 1029-1063 (wykaz pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 348-349 (zdjęcie cmentarza).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, s. 137-138.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s 334.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998 s. 75.
Surname Forename Rank Military formation  
WESTHLAT [WESTHOLD] JOSEF ERSATZ RESERVIST German army
WORRING HEINRICH ERSATZ RESERVIST German army
REUSCHENBACH [RAUSCHENBACH] THEODOR EINJÄHRIGER FREIWILLIGER German army
VOGEL EMIL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER German army
PLÜMER HEINRICH ERSATZ RESERVIST German army
GEHRKE FRIEDRICH GEFREITER German army
POSPICK URBAN ERSATZ RESERVIST German army
TEMESFELD [TEMMESFELD] PAUL GEFREITER German army
BAR [BÄR] WILHELM WEHRMANN German army
CHROSIAK JOHANN ERSATZ RESERVIST German army
DIX ALBERT UNTEROFFIZIER German army
GRUDOT [GRUCHOT] WLADISLAUS ERSATZ RESERVIST German army
HEITBRINK AUGUST WEHRMANN German army
KORNBLUM KARL ERSATZ RESERVIST German army
MILZ FRITZ GEFREITER German army
MOOR HERMANN ERSATZ RESERVIST German army
NOWACKI [NOWACK] STANISLAUS WEHRMANN German army
ROCKLAGE AUGUST ERSATZ RESERVIST German army
SCHAFFNER HERMANN MUSKETIER German army
SCHLEIME JOSEF UNTEROFFIZIER German army
CUNY RICHARD LEUTNANT German army
CUNY ADOLF EINJÄHRIGER FREIWILLIGER German army
TEUBNER ERHARD OBERLEUTNANT German army
FISCHER ERICH LEUTNANT German army
THOMAS OSKAR ERSATZ RESERVIST German army
BOLK BERNHARD WEHRMANN German army
BERLE HERMANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER German army
STEINGRUBE WILHELM EINJÄHRIGER FREIWILLIGER German army
KRINGS JOSEF ERSATZ RESERVIST German army
LINDE FRIEDRICH EINJÄHRIGER FREIWILLIGER German army
DOMANSKI PETER ERSATZ RESERVIST German army
WIELAND HEINRICH UNTEROFFIZIER German army
CRÄMER WILHELM UNTEROFFIZIER German army
BRÜNE [BRUNE] HEINRICH WEHRMANN German army
MÜHLMEYER AUGUST WEHRMANN German army
VORNDAMME AUGUST WEHRMANN German army
BENNINGHOFF ALBERT WEHRMANN German army
PEPPLER GUSTAV ERSATZ RESERVIST German army
HÖLSCHER HEINRICH WEHRMANN German army
JESINGHAUS EWALD EINJÄHRIGER FREIWILLIGER German army
KRÜGER KONRAD ERSATZ RESERVIST German army
POPPELREITER PETER ERSATZ RESERVIST German army
SCHÜTZE GUSTAV ERSATZ RESERVIST German army
SCHWARZE FRANZ ERSATZ RESERVIST German army
KROLL JOHANN ERSATZ RESERVIST German army
REINKE FRITZ GEFREITER German army
SERVAIS ARNOLD WEHRMANN German army
VOHS WILHELM WEHRMANN German army
WEISS FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST German army
WERNSCHEID FRITZ GEFREITER German army
WICKE HERMANN ERSATZ RESERVIST German army
STUCKE WILHELM EINJÄHRIGER FREIWILLIGER German army
KAPPE JOSEF ERSATZ RESERVIST German army
ASCHENBRENNER MELCHIOR ERSATZ RESERVIST German army
EGELKRAUT JOHANN WEHRMANN German army
BUSS [BUHS] JOSEF WEHRMANN German army
SCHIERHOLZ AUGUST MUSKETIER German army
GROH FRITZ WEHRMANN German army
TWIST BERNHARD WEHRMANN German army
SCHMITZ HERMANN ERSATZ RESERVIST German army
SCHRÖDER DIETRICH EINJÄHRIGER FREIWILLIGER German army
LIEBERICHS PETER ERSATZ RESERVIST German army
KATEREIT HERMANN ERSATZ RESERVIST German army
TILLMANN WILHELM MUSKETIER German army
SCHIERENBERG ALFRED EINJÄHRIGER FREIWILLIGER German army
JOACHIM HEINRICH WEHRMANN German army
SCHÄPERS RUDOLF ERSATZ RESERVIST German army
LUCZAK EGIDIUS ERSATZ RESERVIST German army
KATENBUSCH HEINRICH UNTEROFFIZIER German army
BRUNSTERMANN BERNHARD WEHRMANN German army
NORDHOFF BERNHARD WEHRMANN German army
KOCH JOHANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER German army
BLAHSIK KONSTANTIN ERSATZ RESERVIST German army
OHRMANN HEINRICH TITULAR FELDWEBEL German army
WOLF MARTIN UNTEROFFIZIER German army
EHLE WILHELM UNTEROFFIZIER German army
LIEBNER STEFAN UNTEROFFIZIER German army
BREIDENBACH HEINRICH WEHRMANN German army
ROTH XAVERIUS WEHRMANN German army
BURGEMEISTER PAUL RESERVIST German army
ECKHOFF ADOLF RESERVIST German army
SCHMEISSING [SCHMEIHSING] HEINRICH WEHRMANN German army
WESTHOFF KARL RESERVIST German army
WICHMANN EDUARD RESERVIST German army
ORTMEIER FRIEDRICH RESERVIST German army
BACHMANN KARL GEFREITER German army
JUNG WALTER [EMIL] WEHRMANN German army
STAFFES [STEFFES] LORENZ FELDWEBEL German army
LANGNER VALENTIN UNTEROFFIZIER German army
MIMM OTTO EINJÄHRIGER FREIWILLIGER German army
RÖSSING WILHELM EINJÄHRIGER FREIWILLIGER German army
FLEGE LUDWIG EINJÄHRIGER FREIWILLIGER German army
BÖCKSTIEGEL AUGUST RESERVIST German army
HEBROCK GUSTAV RESERVIST German army
HIPPERT HUGO GEFREITER German army
HOLTMAN GUSTAV RESERVIST German army
LANGWEIGE SIMON RESERVIST German army
WILINSKI JOHANN RESERVIST German army
WIENOWICKI ANTON EINJÄHRIGER FREIWILLIGER German army
KUHLMANN HEINZ EINJÄHRIGER FREIWILLIGER German army
WOLBRINK HEINRICH RESERVIST German army
BOTTERBUSCH FRIEDRICH TITULAR FELDWEBEL German army
HOMBORG OTTO UNTEROFFIZIER German army
STAMMEIER FRIEDRICH UNTEROFFIZIER German army
SZCZEPANIAK JAKOB RESERVIST German army
ENGELSMANN HAUPTMANN German army
Forename Surname Rank Military formation Number
German army 4