Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201080-003
110
106
Cmentarz założony jest na planie wydłużonego prostokąta i ogrodzony kamiennymi słupami z czterospadową, betonową nakrywą, połączonymi przęsłami drewnianego, sztachetowego płotu. Jedno wejście znajduje się od strony północnej, a drugie od południowej. Oba są zamykane dwuskrzydłową drewnianą furtką.

Główny element cmentarza to pomnik w formie wysokiego krzyża z kamiennych bloków, ustawionego w krótkim odcinku kamiennego muru flankowanego słupami, między którymi rozciąga się szeroka betonowa ława.

Groby rozmieszczone są w jednym rzędzie równoległym do dłuższego boku cmentarza. Na cmentarzu znajduje się 11 nagrobków w formie zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami zawierającymi informacje o pochowanych.

Ponadto w obrębie cmentarza na wschód od linii nagrobków znajdują się dwa duże pomniki w formie masywnych nieobrobionych z trzech stron stel, ustawionych na postumencie z kamiennych bloków. Na jednej z nich znajduje się inskrypcja: „„Die Zeit der wir uns opferten/ gab mehr/ gab unermesslich mehr als Sie/ Euch nahm/ Die Kraft und die Grösse der Empfindung/ gab Sie/ Die aus der Lebens Knechter Herren/ formt/ und Führer ist zum Ziele der/ Vollendung". Na drugiej steli widnieje inskrypcja: „Treu bis ind den Tod!/ Im Res.Inf. Regt. 217 M.G. Zug fielen hier am 6.12.1914 im Kämpfe für ihr Vaterland und für Befreiung/ Galizens die beiden Brüder/ ADOLF CUNY/ cand. med. (Tübingen)/ Kriegsfreiwilliger/ geb. 21.1.1894/ RICHARD CUNY/ Leutnant im. Inf.Regt. 27 (Halberstadt)/ Führer des M.G. Zuges/ geb. 30.3.1895".

Pomiędzy stelami na betonowym postumencie umieszczona są dwie kamienne płyty z inskrypcjami:

„Ludwig Flege/ stud. chem./ aus Forsth. Hirschprung in Lippe/ Kr. Frw. der. 10. Comp. R.I.R. 219/ 1.5.1894 + 10.12.1914/ Er starb für sein Vaterland"

„Hier ruht in Gott/ Willi Rössing/ aus Unna in Westfalen/ Kriegsfreiw. d. 10. Comp. 219. / geb. am. 6. Aug. 1896./ Für sein Vaterland gestorben/ am 10. Dez. 1914."

Pod betonową ławą znajduje się kamienna płyta z inskrypcją:

„Hier ruht/ mit 15 Comp. Kameraden/ der Kr. Frw. Gefr. d. 123. Comp. R.I.R. 219/ Heinz Hasslert/ Kand. d. h?? Lehramt aus Hagen Westfalen/ * 1. 12.1891 +10.12.1914/ Er starb für sein Vaterland".

Na cmentarzu pochowano 110 żołnierzy armii niemieckiej z 219 Pruskiego Rezerwowego Pułku Piechoty, poległych w grudniu 1914 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35, str. 209 (pierwotne wykazy pochowanych), 359, 1029-1063 (wykaz pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 348-349 (zdjęcie cmentarza).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, s. 137-138.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s 334.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998 s. 75.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
WESTHLAT [WESTHOLD] JOSEF ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
WORRING HEINRICH ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
REUSCHENBACH [RAUSCHENBACH] THEODOR EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia niemiecka
VOGEL EMIL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia niemiecka
PLÜMER HEINRICH ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
GEHRKE FRIEDRICH GEFREITER Armia niemiecka
POSPICK URBAN ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
TEMESFELD [TEMMESFELD] PAUL GEFREITER Armia niemiecka
BAR [BÄR] WILHELM WEHRMANN Armia niemiecka
CHROSIAK JOHANN ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
DIX ALBERT UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
GRUDOT [GRUCHOT] WLADISLAUS ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
HEITBRINK AUGUST WEHRMANN Armia niemiecka
KORNBLUM KARL ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
MILZ FRITZ GEFREITER Armia niemiecka
MOOR HERMANN ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
NOWACKI [NOWACK] STANISLAUS WEHRMANN Armia niemiecka
ROCKLAGE AUGUST ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
SCHAFFNER HERMANN MUSKETIER Armia niemiecka
SCHLEIME JOSEF UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
CUNY RICHARD LEUTNANT Armia niemiecka
CUNY ADOLF EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia niemiecka
TEUBNER ERHARD OBERLEUTNANT Armia niemiecka
FISCHER ERICH LEUTNANT Armia niemiecka
THOMAS OSKAR ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
BOLK BERNHARD WEHRMANN Armia niemiecka
BERLE HERMANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia niemiecka
STEINGRUBE WILHELM EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia niemiecka
KRINGS JOSEF ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
LINDE FRIEDRICH EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia niemiecka
DOMANSKI PETER ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
WIELAND HEINRICH UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
CRÄMER WILHELM UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
BRÜNE [BRUNE] HEINRICH WEHRMANN Armia niemiecka
MÜHLMEYER AUGUST WEHRMANN Armia niemiecka
VORNDAMME AUGUST WEHRMANN Armia niemiecka
BENNINGHOFF ALBERT WEHRMANN Armia niemiecka
PEPPLER GUSTAV ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
HÖLSCHER HEINRICH WEHRMANN Armia niemiecka
JESINGHAUS EWALD EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia niemiecka
KRÜGER KONRAD ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
POPPELREITER PETER ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
SCHÜTZE GUSTAV ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
SCHWARZE FRANZ ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
KROLL JOHANN ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
REINKE FRITZ GEFREITER Armia niemiecka
SERVAIS ARNOLD WEHRMANN Armia niemiecka
VOHS WILHELM WEHRMANN Armia niemiecka
WEISS FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
WERNSCHEID FRITZ GEFREITER Armia niemiecka
WICKE HERMANN ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
STUCKE WILHELM EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia niemiecka
KAPPE JOSEF ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
ASCHENBRENNER MELCHIOR ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
EGELKRAUT JOHANN WEHRMANN Armia niemiecka
BUSS [BUHS] JOSEF WEHRMANN Armia niemiecka
SCHIERHOLZ AUGUST MUSKETIER Armia niemiecka
GROH FRITZ WEHRMANN Armia niemiecka
TWIST BERNHARD WEHRMANN Armia niemiecka
SCHMITZ HERMANN ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
SCHRÖDER DIETRICH EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia niemiecka
LIEBERICHS PETER ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
KATEREIT HERMANN ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
TILLMANN WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
SCHIERENBERG ALFRED EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia niemiecka
JOACHIM HEINRICH WEHRMANN Armia niemiecka
SCHÄPERS RUDOLF ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
LUCZAK EGIDIUS ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
KATENBUSCH HEINRICH UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
BRUNSTERMANN BERNHARD WEHRMANN Armia niemiecka
NORDHOFF BERNHARD WEHRMANN Armia niemiecka
KOCH JOHANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia niemiecka
BLAHSIK KONSTANTIN ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
OHRMANN HEINRICH TITULAR FELDWEBEL Armia niemiecka
WOLF MARTIN UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
EHLE WILHELM UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
LIEBNER STEFAN UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
BREIDENBACH HEINRICH WEHRMANN Armia niemiecka
ROTH XAVERIUS WEHRMANN Armia niemiecka
BURGEMEISTER PAUL RESERVIST Armia niemiecka
ECKHOFF ADOLF RESERVIST Armia niemiecka
SCHMEISSING [SCHMEIHSING] HEINRICH WEHRMANN Armia niemiecka
WESTHOFF KARL RESERVIST Armia niemiecka
WICHMANN EDUARD RESERVIST Armia niemiecka
ORTMEIER FRIEDRICH RESERVIST Armia niemiecka
BACHMANN KARL GEFREITER Armia niemiecka
JUNG WALTER [EMIL] WEHRMANN Armia niemiecka
STAFFES [STEFFES] LORENZ FELDWEBEL Armia niemiecka
LANGNER VALENTIN UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
MIMM OTTO EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia niemiecka
RÖSSING WILHELM EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia niemiecka
FLEGE LUDWIG EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia niemiecka
BÖCKSTIEGEL AUGUST RESERVIST Armia niemiecka
HEBROCK GUSTAV RESERVIST Armia niemiecka
HIPPERT HUGO GEFREITER Armia niemiecka
HOLTMAN GUSTAV RESERVIST Armia niemiecka
LANGWEIGE SIMON RESERVIST Armia niemiecka
WILINSKI JOHANN RESERVIST Armia niemiecka
WIENOWICKI ANTON EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia niemiecka
KUHLMANN HEINZ EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia niemiecka
WOLBRINK HEINRICH RESERVIST Armia niemiecka
BOTTERBUSCH FRIEDRICH TITULAR FELDWEBEL Armia niemiecka
HOMBORG OTTO UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
STAMMEIER FRIEDRICH UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
SZCZEPANIAK JAKOB RESERVIST Armia niemiecka
ENGELSMANN HAUPTMANN Armia niemiecka
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia niemiecka 4