War graves
in Małopolska
1201080-004
124
120
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony słupami z kamiennych bloków z czterospadową betonową nakrywą, połączonymi przęsłami drewnianego, sztachetowego płotu. Wejście znajdujące się przy północno-wschodnim narożniku zamykane jest jednoskrzydłową drewnianą furtką.

Główny element cmentarza to pomnik w formie wysokiego krzyża z kamiennych bloków, ustawionego w krótkim odcinku kamiennego muru flankowanego słupami, między którymi rozciąga się szeroka betonowa ława.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki: osiem betonowych stel oraz dwóch żeliwne, ażurowe krzyże łacińskie z motywem miecza i krzyża maltańskiego z liśćmi dębu osadzonych na betonowych cokołach. Na nagrobkach umieszczone są żeliwne tablice z informacjami o pochowanych.

Na cmentarzu pochowano 124 żołnierzy z armii niemieckiej z 219 i 220 Pruskiego Rezerwowego Pułku Piechoty.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35, s. 209 (pierwotne wykazy pochowanych) s. 351 (szkic rozmieszczenia grobów),s. 989 (rysunek techniczny bramki wejściowej), 991-1031 (wykazy pochowanych, plan)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 348.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, 133-135
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s 333-334.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998 s. 75-76.
Surname Forename Rank Military formation  
BUSSMANN HEINRICH RESERVIST German army
HEGELS WILHELM EINJÄHRIGER-FREIWILLIGER German army
JUSCHKA MAX RESERVIST German army
HULSMANN FERDINAND RESERVIST German army
MEEGEN GERHARD RESERVIST German army
LÜBLERS KARL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER German army
COTTA GUSTAV EINJÄHRIGER FREIWILLIGER German army
WOLF HEINRICH EINJÄHRIGER FREIWILLIGER German army
SCHULTHENIS JOSEF WEHRMANN German army
KREY HEINRICH RESERVIST German army
RADEMACHER HEINRICH RESERVIST German army
SIBURA GEORG RESERVIST German army
HAASTERT HEINRICH GEFREITER German army
TÖLLE THEODOR OFFIZER-STELLVERTRETER German army
HARTMANN PAUL LEUTNANT German army
GERMAN JAKOB LANDSTURMMANN German army
LAUTENSCHUTZ XAVER MUSKETIER German army
MENGES GEORG German army
MAYES JAKOB WEHRMANN German army
PRINZ LUDWIG MUSKETIER German army
RADER EMIL MUSKETIER German army
STACKMANN EMIL MUSKETIER German army
DRAVERT HEINRICH GEFREITER German army
RÖSS GEFREITER German army
WELBERS WILHELM WEHRMANN German army
WAWORZIK ANTON WEHRMANN German army
BECKER CHRISTIAN MUSKETIER German army
DRIMBOWSKI EMIL MUSKETIER German army
KOGGE WILHELM MUSKETIER German army
KÖTZ PETER RESERVIST German army
RITTERSHAUS ERWIN MUSKETIER German army
STOPPEL KARL RESERVIST German army
BICKERICH CHRISTIAN MUSKETIER German army
KOCH CHRISTIAN MUSKETIER German army
RECK ARNOLD UNTER-OFFIZIER German army
SCHUMMANN [SCHUHMANN] HEINRICH MUSKETIER German army
NIEMAN FRITZ WEHRMANN German army
SKÖRATH KARL TITULAR-FELDWEBEL German army
SCHULTZ [SCHULZ] MAX GEFREITER German army
KÖENIGS JOSEF MUSKETIER German army
SCHMIDT WILHELM GEFREITER German army
SCHWARZ JULIUS MUSKETIER German army
REINHOLZ JULIUS MUSKETIER German army
SIMON SIEGFRIED MUSKETIER German army
SCHMIDT AUGUST WEHRMANN German army
GRÄSEL FRANZ WEHRMANN German army
KUCKLA WILHELM RESERVIST German army
WEYLER WILHELM MUSKETIER German army
PÖRSCHKE [PÖRSKE] KARL RESERVIST German army
FRANZ ALBERT German army
TREEL PETER German army
TIMMER KARL RESERVIST German army
AUGUSTIN GEORG UNTER-OFFIZIER German army
BÜREN JOHANN WEHRMANN German army
BENSHAUSEN [BENSCHAUSEN] ADOLF MUSKETIER German army
CORNELIUS THEODOR RESERVIST German army
DORGE OTTO UNTER-OFFIZIER German army
GOLDAMMER [GOLGAMMER] ARTHUR TITULAR-FELDWEBEL German army
GRAFF JOSEF MUSKETIER German army
HEEKEREN PETER WEHRMANN German army
HUPPERS WILHELM RESERVIST German army
HILDEBRAND FRITZ MUSKETIER German army
HELLERMANN AUGUST MUSKETIER German army
BUCHMANN KARL UNTER-OFFIZIER German army
KUBITSCHEL RICHARD MUSKETIER German army
KEMPINSKI PHILLIP MUSKETIER German army
KÖSTER PAUL FREIWILLIGER German army
LABRENZ HEINRICH RESERVIST German army
MÜLLER WILHELM UNTER-OFFIZIER German army
MAUEL NIKOLAUS RESERVIST German army
MAES WILHELM MUSKETIER German army
NOACK ERNST RESERVIST German army
OSWALD KARL RESERVIST German army
PIKOISKI FRANZ RESERVIST German army
REINTJES THEODOR WEHRMANN German army
SCHLINK JOHANN RESERVIST German army
STANDAR FRANZ EINJÄHRIGER-FREIWILLIGER German army
SCHWEERS JOHANN UNTER-OFFIZIER German army
SCHNUR THEODOR MUSKETIER German army
SIMONS AUGUST GEFREITER German army
SKRZIAWIANEK KARL GEFREITER German army
SCHMALE [SCHMOLE] WILHELM MUSKETIER German army
SCHARTMANN WILHELM GEFREITER German army
THEISSEN WILHELM UNTER-OFFIZIER German army
WALDECK FRITZ MUSKETIER German army
ZERRES WILHELM RESERVIST German army
VÖLTL JOSEF UNTER-OFFIZIER German army
FETBACH KARL German army
SCHULTE FRIEDRICH German army
WENNEMANN KARL UNTER-OFFIZIER German army
KURTZ ERST EINJÄHRIGER-FREIWILLIGER German army
FLEISCHMANN TITULAR-FELDWEBEL German army
BREIER JOHANN WEHRMANN German army
DAVID JOSEF GEFREITER German army
KUFFEL FRANZ WEHRMANN German army
LENZ HEINRICH MUSKETIER German army
PISTOR DIETRICH RESERVIST German army
KUBE ANTON WEHRMANN German army
TAUBEL GEORG UNTER-OFFIZIER German army
VEEL [WELL] AUGUST WEHRMANN German army
HORSTERS HEINRICH UNTER-OFFIZIER German army
BAUMANN JOHANN UNTER-OFFIZIER German army
KREMERS JAKOB UNTER-OFFIZIER German army
KERKJES [KERSJES] HEINRICH UNTER-OFFIZIER German army
AGTEN PETER GEFREITER German army
TERFORTH TILLMANN WEHRMANN German army
ELSBACH [ELZBACH] WILHELM RESERVIST German army
ISAK ALFRED RESERVIST German army
JOPP ROBERT RESERVIST German army
KAMP FRIEDRICH RESERVIST German army
LÖHERS FRITZ EINJÄHRIGER-FREIWILLIGER German army
MAAHSEN [MAASSEN] WILHELM WEHRMANN German army
BÖRING [RÖRING] HEINRICH MUSKETIER German army
PÖSKEN DIETRICH UNTER-OFFIZIER German army
STIERS JAKOB UNTER-OFFIZIER German army
THURM PAUL EINJÄHRIGER-FREIWILLIGER German army
SZYMENDERA STANISLAUS WEHRMANN German army
WAGNER GUSTAV FELDWEBEL-LEUTNANT German army
POLACK WALTER LEUTNANT German army
GÜNTHER [HEINEMANN] WALTER LEUTNANT German army
Forename Surname Rank Military formation Number
German army 4