Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201080-004
124
120
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony słupami z kamiennych bloków z czterospadową betonową nakrywą, połączonymi przęsłami drewnianego, sztachetowego płotu. Wejście znajdujące się przy północno-wschodnim narożniku zamykane jest jednoskrzydłową drewnianą furtką.

Główny element cmentarza to pomnik w formie wysokiego krzyża z kamiennych bloków, ustawionego w krótkim odcinku kamiennego muru flankowanego słupami, między którymi rozciąga się szeroka betonowa ława.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki: osiem betonowych stel oraz dwóch żeliwne, ażurowe krzyże łacińskie z motywem miecza i krzyża maltańskiego z liśćmi dębu osadzonych na betonowych cokołach. Na nagrobkach umieszczone są żeliwne tablice z informacjami o pochowanych.

Na cmentarzu pochowano 124 żołnierzy z armii niemieckiej z 219 i 220 Pruskiego Rezerwowego Pułku Piechoty.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35, s. 209 (pierwotne wykazy pochowanych) s. 351 (szkic rozmieszczenia grobów),s. 989 (rysunek techniczny bramki wejściowej), 991-1031 (wykazy pochowanych, plan)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 348.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, 133-135
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s 333-334.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998 s. 75-76.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
BUSSMANN HEINRICH RESERVIST Armia niemiecka
HEGELS WILHELM EINJÄHRIGER-FREIWILLIGER Armia niemiecka
JUSCHKA MAX RESERVIST Armia niemiecka
HULSMANN FERDINAND RESERVIST Armia niemiecka
MEEGEN GERHARD RESERVIST Armia niemiecka
LÜBLERS KARL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia niemiecka
COTTA GUSTAV EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia niemiecka
WOLF HEINRICH EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia niemiecka
SCHULTHENIS JOSEF WEHRMANN Armia niemiecka
KREY HEINRICH RESERVIST Armia niemiecka
RADEMACHER HEINRICH RESERVIST Armia niemiecka
SIBURA GEORG RESERVIST Armia niemiecka
HAASTERT HEINRICH GEFREITER Armia niemiecka
TÖLLE THEODOR OFFIZER-STELLVERTRETER Armia niemiecka
HARTMANN PAUL LEUTNANT Armia niemiecka
GERMAN JAKOB LANDSTURMMANN Armia niemiecka
LAUTENSCHUTZ XAVER MUSKETIER Armia niemiecka
MENGES GEORG Armia niemiecka
MAYES JAKOB WEHRMANN Armia niemiecka
PRINZ LUDWIG MUSKETIER Armia niemiecka
RADER EMIL MUSKETIER Armia niemiecka
STACKMANN EMIL MUSKETIER Armia niemiecka
DRAVERT HEINRICH GEFREITER Armia niemiecka
RÖSS GEFREITER Armia niemiecka
WELBERS WILHELM WEHRMANN Armia niemiecka
WAWORZIK ANTON WEHRMANN Armia niemiecka
BECKER CHRISTIAN MUSKETIER Armia niemiecka
DRIMBOWSKI EMIL MUSKETIER Armia niemiecka
KOGGE WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
KÖTZ PETER RESERVIST Armia niemiecka
RITTERSHAUS ERWIN MUSKETIER Armia niemiecka
STOPPEL KARL RESERVIST Armia niemiecka
BICKERICH CHRISTIAN MUSKETIER Armia niemiecka
KOCH CHRISTIAN MUSKETIER Armia niemiecka
RECK ARNOLD UNTER-OFFIZIER Armia niemiecka
SCHUMMANN [SCHUHMANN] HEINRICH MUSKETIER Armia niemiecka
NIEMAN FRITZ WEHRMANN Armia niemiecka
SKÖRATH KARL TITULAR-FELDWEBEL Armia niemiecka
SCHULTZ [SCHULZ] MAX GEFREITER Armia niemiecka
KÖENIGS JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
SCHMIDT WILHELM GEFREITER Armia niemiecka
SCHWARZ JULIUS MUSKETIER Armia niemiecka
REINHOLZ JULIUS MUSKETIER Armia niemiecka
SIMON SIEGFRIED MUSKETIER Armia niemiecka
SCHMIDT AUGUST WEHRMANN Armia niemiecka
GRÄSEL FRANZ WEHRMANN Armia niemiecka
KUCKLA WILHELM RESERVIST Armia niemiecka
WEYLER WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
PÖRSCHKE [PÖRSKE] KARL RESERVIST Armia niemiecka
FRANZ ALBERT Armia niemiecka
TREEL PETER Armia niemiecka
TIMMER KARL RESERVIST Armia niemiecka
AUGUSTIN GEORG UNTER-OFFIZIER Armia niemiecka
BÜREN JOHANN WEHRMANN Armia niemiecka
BENSHAUSEN [BENSCHAUSEN] ADOLF MUSKETIER Armia niemiecka
CORNELIUS THEODOR RESERVIST Armia niemiecka
DORGE OTTO UNTER-OFFIZIER Armia niemiecka
GOLDAMMER [GOLGAMMER] ARTHUR TITULAR-FELDWEBEL Armia niemiecka
GRAFF JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
HEEKEREN PETER WEHRMANN Armia niemiecka
HUPPERS WILHELM RESERVIST Armia niemiecka
HILDEBRAND FRITZ MUSKETIER Armia niemiecka
HELLERMANN AUGUST MUSKETIER Armia niemiecka
BUCHMANN KARL UNTER-OFFIZIER Armia niemiecka
KUBITSCHEL RICHARD MUSKETIER Armia niemiecka
KEMPINSKI PHILLIP MUSKETIER Armia niemiecka
KÖSTER PAUL FREIWILLIGER Armia niemiecka
LABRENZ HEINRICH RESERVIST Armia niemiecka
MÜLLER WILHELM UNTER-OFFIZIER Armia niemiecka
MAUEL NIKOLAUS RESERVIST Armia niemiecka
MAES WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
NOACK ERNST RESERVIST Armia niemiecka
OSWALD KARL RESERVIST Armia niemiecka
PIKOISKI FRANZ RESERVIST Armia niemiecka
REINTJES THEODOR WEHRMANN Armia niemiecka
SCHLINK JOHANN RESERVIST Armia niemiecka
STANDAR FRANZ EINJÄHRIGER-FREIWILLIGER Armia niemiecka
SCHWEERS JOHANN UNTER-OFFIZIER Armia niemiecka
SCHNUR THEODOR MUSKETIER Armia niemiecka
SIMONS AUGUST GEFREITER Armia niemiecka
SKRZIAWIANEK KARL GEFREITER Armia niemiecka
SCHMALE [SCHMOLE] WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
SCHARTMANN WILHELM GEFREITER Armia niemiecka
THEISSEN WILHELM UNTER-OFFIZIER Armia niemiecka
WALDECK FRITZ MUSKETIER Armia niemiecka
ZERRES WILHELM RESERVIST Armia niemiecka
VÖLTL JOSEF UNTER-OFFIZIER Armia niemiecka
FETBACH KARL Armia niemiecka
SCHULTE FRIEDRICH Armia niemiecka
WENNEMANN KARL UNTER-OFFIZIER Armia niemiecka
KURTZ ERST EINJÄHRIGER-FREIWILLIGER Armia niemiecka
FLEISCHMANN TITULAR-FELDWEBEL Armia niemiecka
BREIER JOHANN WEHRMANN Armia niemiecka
DAVID JOSEF GEFREITER Armia niemiecka
KUFFEL FRANZ WEHRMANN Armia niemiecka
LENZ HEINRICH MUSKETIER Armia niemiecka
PISTOR DIETRICH RESERVIST Armia niemiecka
KUBE ANTON WEHRMANN Armia niemiecka
TAUBEL GEORG UNTER-OFFIZIER Armia niemiecka
VEEL [WELL] AUGUST WEHRMANN Armia niemiecka
HORSTERS HEINRICH UNTER-OFFIZIER Armia niemiecka
BAUMANN JOHANN UNTER-OFFIZIER Armia niemiecka
KREMERS JAKOB UNTER-OFFIZIER Armia niemiecka
KERKJES [KERSJES] HEINRICH UNTER-OFFIZIER Armia niemiecka
AGTEN PETER GEFREITER Armia niemiecka
TERFORTH TILLMANN WEHRMANN Armia niemiecka
ELSBACH [ELZBACH] WILHELM RESERVIST Armia niemiecka
ISAK ALFRED RESERVIST Armia niemiecka
JOPP ROBERT RESERVIST Armia niemiecka
KAMP FRIEDRICH RESERVIST Armia niemiecka
LÖHERS FRITZ EINJÄHRIGER-FREIWILLIGER Armia niemiecka
MAAHSEN [MAASSEN] WILHELM WEHRMANN Armia niemiecka
BÖRING [RÖRING] HEINRICH MUSKETIER Armia niemiecka
PÖSKEN DIETRICH UNTER-OFFIZIER Armia niemiecka
STIERS JAKOB UNTER-OFFIZIER Armia niemiecka
THURM PAUL EINJÄHRIGER-FREIWILLIGER Armia niemiecka
SZYMENDERA STANISLAUS WEHRMANN Armia niemiecka
WAGNER GUSTAV FELDWEBEL-LEUTNANT Armia niemiecka
POLACK WALTER LEUTNANT Armia niemiecka
GÜNTHER [HEINEMANN] WALTER LEUTNANT Armia niemiecka
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia niemiecka 4