War graves
in Małopolska
1205020-001
43
40
Cmentarz położony jest na wzgórzu, przy kapliczce z 1812 r. Zbudowany jest na planie ośmioboku i otoczony betonowym murem. Od zachodu wejście do cmentarza było zamknięte jednoskrzydłową furtką. Kapliczka znajduje się w północnej części cmentarza. Na przeciwległym końcu cmentarza stoi drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem. Układ mogił jest symetryczny.

Na cmentarzu znajdowały się dwa rodzaje nagrobków w formie osadzonych na betonowych postumentach:
– żeliwnych krzyży z okrągłą tarcza na skrzyżowaniu ramion,
– żeliwnych krzyży żeliwnych z datą „1915”.
 
Znajduje się tutaj 10 grobów pojedynczych, 12 rzędowych i 1 zbiorowy. Pochowano tu 32 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 10 z armii niemieckiej. Spośród 42 spoczywających tu osób, nie zidentyfikowano 3.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39 (projekt z wizualizacją), GW 61, GW 62 (zdjęcia), GW 67 (karty ewidencyjne pochowanych)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 146.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 505.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 174-175.
  •  R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 101.
Surname Forename Rank Military formation  
NEUMANN GEORG MUSKIETER German army
JAGOW MAX OFFIZIER-STELLVERTRETER German army
KLAUSEWITZ FRIEDRIECH MUSKIETER German army
KIRCHNER ARTUR UNTEROFFIZIER German army
NEUMANN WILLIBALD LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WITKOWSKI FRANZ LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DUHAN IGNAZ HAUPTMANN Austro-Hungarian Army
NAGLIK JAKOB LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DUFEK FRANZ LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LANGE EMIL LANDSTURM INFANTERIST German army
SMIERCIAK JOAHNN LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BLAHA JOSEF LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZCZENSKI JOHANN LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GABRYS FRANZ LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZDUN JOHANN LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TOMASZEK FRANZ RESERVIST KORPORAL Austro-Hungarian Army
WEINREB JUDA RESERVIST OBERFAHRENDEKANONIER Austro-Hungarian Army
GROSSSCHÄDL OTTO UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
FUCHS MARTIN JÄGER Austro-Hungarian Army
FLADERHOFER FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
KRECKWITZ WALTER MUSKIETER German army
SCHULZ OTTO MUSKIETER German army
WANGEREN (WANGERIN) ALBERT MUSKIETER German army
PROBST ALBERT KRIEGS-FREIWILLIGER German army
KÖNIG GUSTAW GEFREITER German army
SÖSEL ANTON Austro-Hungarian Army
KARDASZ MICHAEL KORPORAL Austro-Hungarian Army
FRAMASZEK STANISLAUS LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DEJMALIK FRANZ LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SERAFIN JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MIKULEC LADISLAUS LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
POBIEGLO JOHANN LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STRUGALA ANTON LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BOGDANOWICZ ANDREAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOTOPKA STANISLAUS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STANGEL ALOIS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MODERJAN ANTON JÄGER Austro-Hungarian Army
CZOLTER FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LINDSCHINGER JOHANN ERSATZ RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
IWANOWICZ Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 1
Austro-Hungarian Army 2