Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205020-001
43
40
Cmentarz położony jest na wzgórzu, przy kapliczce z 1812 r. Zbudowany jest na planie ośmioboku i otoczony betonowym murem. Od zachodu wejście do cmentarza było zamknięte jednoskrzydłową furtką. Kapliczka znajduje się w północnej części cmentarza. Na przeciwległym końcu cmentarza stoi drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem. Układ mogił jest symetryczny.

Na cmentarzu znajdowały się dwa rodzaje nagrobków w formie osadzonych na betonowych postumentach:
– żeliwnych krzyży z okrągłą tarcza na skrzyżowaniu ramion,
– żeliwnych krzyży żeliwnych z datą „1915”.
 
Znajduje się tutaj 10 grobów pojedynczych, 12 rzędowych i 1 zbiorowy. Pochowano tu 32 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 10 z armii niemieckiej. Spośród 42 spoczywających tu osób, nie zidentyfikowano 3.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39 (projekt z wizualizacją), GW 61, GW 62 (zdjęcia), GW 67 (karty ewidencyjne pochowanych)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 146.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 505.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 174-175.
  •  R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 101.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
NEUMANN GEORG MUSKIETER Немецкая армия
JAGOW MAX OFFIZIER-STELLVERTRETER Немецкая армия
KLAUSEWITZ FRIEDRIECH MUSKIETER Немецкая армия
KIRCHNER ARTUR UNTEROFFIZIER Немецкая армия
NEUMANN WILLIBALD LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
WITKOWSKI FRANZ LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
DUHAN IGNAZ HAUPTMANN Австро-венгерская армия
NAGLIK JAKOB LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
DUFEK FRANZ LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
LANGE EMIL LANDSTURM INFANTERIST Немецкая армия
SMIERCIAK JOAHNN LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
BLAHA JOSEF LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZCZENSKI JOHANN LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
GABRYS FRANZ LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZDUN JOHANN LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
TOMASZEK FRANZ RESERVIST KORPORAL Австро-венгерская армия
WEINREB JUDA RESERVIST OBERFAHRENDEKANONIER Австро-венгерская армия
GROSSSCHÄDL OTTO UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
FUCHS MARTIN JÄGER Австро-венгерская армия
FLADERHOFER FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
KRECKWITZ WALTER MUSKIETER Немецкая армия
SCHULZ OTTO MUSKIETER Немецкая армия
WANGEREN (WANGERIN) ALBERT MUSKIETER Немецкая армия
PROBST ALBERT KRIEGS-FREIWILLIGER Немецкая армия
KÖNIG GUSTAW GEFREITER Немецкая армия
SÖSEL ANTON Австро-венгерская армия
KARDASZ MICHAEL KORPORAL Австро-венгерская армия
FRAMASZEK STANISLAUS LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
DEJMALIK FRANZ LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
SERAFIN JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MIKULEC LADISLAUS LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
POBIEGLO JOHANN LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
STRUGALA ANTON LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
BOGDANOWICZ ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOTOPKA STANISLAUS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
STANGEL ALOIS INFANTERIST Австро-венгерская армия
MODERJAN ANTON JÄGER Австро-венгерская армия
CZOLTER FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
LINDSCHINGER JOHANN ERSATZ RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
IWANOWICZ Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 1
Австро-венгерская армия 2