War graves
in Małopolska
1205020-002
386
149
Cmentarz znajduje się obok kościoła parafialnego. Zbudowany jest na planie nieregularnego dziesięcioboku i otoczony kamiennym murem. Kamienna brama prowadząca na cmentarz z trójkątnym szczytem znajduje się od strony wschodniej.
Obszar cmentarza podzielony jest na pięć pól grobowych oddzielone murami znajdujących się na czterech poziomach i połączonych schodami schodami.

Ważnym elementem kompozycyjnym cmentarza jest kamienny krzyż łaciński umieszczony na kamiennym murze najniżej położonego tarasu od strony zachodniej

Znajdują się tu 64 groby pojedyncze, 13 rzędowych i 30 zbiorowych. Pochowanych zostało tutaj 204 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 182 z armii rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 237 osób.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn.. GW 39 s. 127-165 (plan cmentarza i wykaz pochowanych), GW 61 (archiwalna fotografia), GW 67 (karty ewidencyjne pochowanych)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 134-136.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 508-511.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 175-176.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 101.
Surname Forename Rank Military formation  
OSYTIN ALEX INFANTERIST Russian Army
ARZSYMOW NIKOLAJ INFANTERIST Russian Army
TEPLIK TEPLIK INFANTERIST Russian Army
VLADYM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOSCIOLEK ADOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PILUT STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MICHALEK STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GRESCHL ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SOBCZYK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRAUS MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZYLA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOPEC JOHANN RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WARMBRUN ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SILBERMANN JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MRKVA JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TOMAN II JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PATAVIA ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KORNFELD MOSES EINJÄHRIGER FREIWILLIGER ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
VOLNY ALEX RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BLINKA JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SYCHTA ADAM ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LORENZ LAURENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GĘBSKI STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SIEMIGRODSKI PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MAZAČ WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CZUCHRO JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOTJATKO JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WOJCIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HAHN KARL KORPORAL Austro-Hungarian Army
NIKOLAJEWICZ LEO FÄHNRICH Russian Army
PALADIEW MYTROFAN HAUPTMANN Russian Army
BAUER KARL FÄHNRICH Austro-Hungarian Army
MAZUR WENZEL KORPORAL Austro-Hungarian Army
GŁABINSKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
REITER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NALEPA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HAMPAIS JAROSLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FISCHMEISTER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MARTUS JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRAL JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WALICZEK ADOLF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SWIERCZEK JOSEF SWIERCZEK Austro-Hungarian Army
TWAROG JOSEF GEFREITER Austro-Hungarian Army
KNOLL JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PROKUSKI LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ORZECH MICHAEL TITULAR KADETT ASPIRANT Austro-Hungarian Army
EFFENBERGER MAX LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ROZCIECHA FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZIARNKO JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GRALITZER BERNHARD LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JEKOT STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MATERA JOHANN GEFREITER Austro-Hungarian Army
KLEHR RUDOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BANÁŘ MARTIN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DAVIDEK JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRISTEK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MERTA JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
OVESNÝ KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PEŠEK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WENZEL GUSTAV LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GROHMANN PAUL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VEIT WILHELM LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SIMON LEOPOLD LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOVAČIČ JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FUGIEL MICHAEL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HAMPEIS JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOZIELEC JOHANN STANISLAUS RESERVIST GEFREITER Austro-Hungarian Army
NIEMIEC STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VRZAL THOMAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MOTYKA ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RACZEK ADALBERT INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MÜLLER HERMANN KADETT ASPIRANT Austro-Hungarian Army
STIMPEL JULIUS FÄHNRICH Austro-Hungarian Army
CHALUPA EMIL FRANZ JOSEF OBERLEUTNANT Austro-Hungarian Army
PESCHKE WALTER KADETT ASPIRANT Austro-Hungarian Army
KROPAČEK JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HLIVKA MIKLOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RUD HUBERT RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZOLANICZ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ŠUMNIK FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
MIKULA ANTON KADETT ASPIRANT Austro-Hungarian Army
SZATKOWSKI JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TOMASIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MOTZ MAX LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
ULLMANN LEO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FUCHS BARTHOLOMÄUS ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
SCHIMKE FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NOWAČEK ANTON RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WANIOUS ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SLEZAR KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FÜRST KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MIKESKA JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WERNER RUDOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MICHL EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZIOMEK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TOTH FRANZ HONVED Austro-Hungarian Army
FABRI FLORIAN RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
POUK JOSEF RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ROTHSTEIN JAKOB KADETT ASPIRANT Austro-Hungarian Army
WOJTOWICZ THOMAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MALINOWSKI FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KASPRZYK JOHANN RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZAFARZ FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HODUREK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BĄCZEK STANISLAUS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
REGIEC ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KAPLANSKI LUDWIG ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
STRAUSS JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WASSERREICH SOCHAJA LEIB LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KONOPOSCH EDUARD LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TRAVNIČEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KALICKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SEIBT EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOSTIALEK ADOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CZOSNYKA STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BARNAS FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOLBUSZ STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WOJKOWSKI ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SYPIEN BLASIUS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TABOR JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRKOSZKA KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SEIDEL GUSTAV LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RATH WILHELM LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SWOBODA ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HAJDEREK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
POLLAK VINZENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOZLOWSKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KUBIENIEC MATHIAS KADETT ASPIRANT Austro-Hungarian Army
DYBEK STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SMILARSKI JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BARTYZEL STANISLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TRZEPACZ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DROBNICA NIKOLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GIELATA LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VITAK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
OCZKOWSKI THOMAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KUBLIN JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SOWA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BODUCH JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MAZIARZ MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZAPALSKI KASIMIR LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CICIAK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PANEK ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KONDZIOLKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GRACA IGNAZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TUDAJ JOSEF ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
BATKO JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOTOLOBOJ IWAN Russian Army
BURAKOW ALEXEJ INFANTERIST Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 175
Austro-Hungarian Army 62