Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205020-002
386
149
Cmentarz znajduje się obok kościoła parafialnego. Zbudowany jest na planie nieregularnego dziesięcioboku i otoczony kamiennym murem. Kamienna brama prowadząca na cmentarz z trójkątnym szczytem znajduje się od strony wschodniej.
Obszar cmentarza podzielony jest na pięć pól grobowych oddzielone murami znajdujących się na czterech poziomach i połączonych schodami schodami.

Ważnym elementem kompozycyjnym cmentarza jest kamienny krzyż łaciński umieszczony na kamiennym murze najniżej położonego tarasu od strony zachodniej

Znajdują się tu 64 groby pojedyncze, 13 rzędowych i 30 zbiorowych. Pochowanych zostało tutaj 204 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 182 z armii rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 237 osób.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn.. GW 39 s. 127-165 (plan cmentarza i wykaz pochowanych), GW 61 (archiwalna fotografia), GW 67 (karty ewidencyjne pochowanych)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 134-136.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 508-511.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 175-176.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 101.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
OSYTIN ALEX INFANTERIST Armia rosyjska
ARZSYMOW NIKOLAJ INFANTERIST Armia rosyjska
TEPLIK TEPLIK INFANTERIST Armia rosyjska
VLADYM INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOSCIOLEK ADOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PILUT STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MICHALEK STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GRESCHL ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SOBCZYK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRAUS MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZYLA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOPEC JOHANN RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
WARMBRUN ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SILBERMANN JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MRKVA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
TOMAN II JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PATAVIA ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KORNFELD MOSES EINJÄHRIGER FREIWILLIGER ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
VOLNY ALEX RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
BLINKA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SYCHTA ADAM ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
LORENZ LAURENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GĘBSKI STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SIEMIGRODSKI PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MAZAČ WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CZUCHRO JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOTJATKO JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WOJCIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HAHN KARL KORPORAL Armia austro-węgierska
NIKOLAJEWICZ LEO FÄHNRICH Armia rosyjska
PALADIEW MYTROFAN HAUPTMANN Armia rosyjska
BAUER KARL FÄHNRICH Armia austro-węgierska
MAZUR WENZEL KORPORAL Armia austro-węgierska
GŁABINSKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
REITER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
NALEPA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HAMPAIS JAROSLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FISCHMEISTER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MARTUS JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRAL JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WALICZEK ADOLF INFANTERIST Armia austro-węgierska
SWIERCZEK JOSEF SWIERCZEK Armia austro-węgierska
TWAROG JOSEF GEFREITER Armia austro-węgierska
KNOLL JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PROKUSKI LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ORZECH MICHAEL TITULAR KADETT ASPIRANT Armia austro-węgierska
EFFENBERGER MAX LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ROZCIECHA FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZIARNKO JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GRALITZER BERNHARD LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JEKOT STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MATERA JOHANN GEFREITER Armia austro-węgierska
KLEHR RUDOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BANÁŘ MARTIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
DAVIDEK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRISTEK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
MERTA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
OVESNÝ KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
PEŠEK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
WENZEL GUSTAV LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GROHMANN PAUL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VEIT WILHELM LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SIMON LEOPOLD LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOVAČIČ JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FUGIEL MICHAEL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
HAMPEIS JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOZIELEC JOHANN STANISLAUS RESERVIST GEFREITER Armia austro-węgierska
NIEMIEC STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VRZAL THOMAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MOTYKA ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RACZEK ADALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
MÜLLER HERMANN KADETT ASPIRANT Armia austro-węgierska
STIMPEL JULIUS FÄHNRICH Armia austro-węgierska
CHALUPA EMIL FRANZ JOSEF OBERLEUTNANT Armia austro-węgierska
PESCHKE WALTER KADETT ASPIRANT Armia austro-węgierska
KROPAČEK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
HLIVKA MIKLOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RUD HUBERT RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZOLANICZ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ŠUMNIK FRANZ JÄGER Armia austro-węgierska
MIKULA ANTON KADETT ASPIRANT Armia austro-węgierska
SZATKOWSKI JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
TOMASIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MOTZ MAX LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
ULLMANN LEO INFANTERIST Armia austro-węgierska
FUCHS BARTHOLOMÄUS ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
SCHIMKE FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
NOWAČEK ANTON RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
WANIOUS ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SLEZAR KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FÜRST KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MIKESKA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WERNER RUDOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MICHL EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZIOMEK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
TOTH FRANZ HONVED Armia austro-węgierska
FABRI FLORIAN RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
POUK JOSEF RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
ROTHSTEIN JAKOB KADETT ASPIRANT Armia austro-węgierska
WOJTOWICZ THOMAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
MALINOWSKI FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
KASPRZYK JOHANN RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZAFARZ FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
HODUREK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
BĄCZEK STANISLAUS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
REGIEC ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KAPLANSKI LUDWIG ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
STRAUSS JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WASSERREICH SOCHAJA LEIB LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KONOPOSCH EDUARD LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
TRAVNIČEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KALICKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SEIBT EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOSTIALEK ADOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CZOSNYKA STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BARNAS FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOLBUSZ STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WOJKOWSKI ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SYPIEN BLASIUS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
TABOR JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRKOSZKA KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
SEIDEL GUSTAV LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RATH WILHELM LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SWOBODA ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HAJDEREK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
POLLAK VINZENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOZLOWSKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUBIENIEC MATHIAS KADETT ASPIRANT Armia austro-węgierska
DYBEK STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SMILARSKI JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BARTYZEL STANISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
TRZEPACZ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
DROBNICA NIKOLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
GIELATA LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VITAK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
OCZKOWSKI THOMAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUBLIN JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SOWA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BODUCH JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
MAZIARZ MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZAPALSKI KASIMIR LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CICIAK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PANEK ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KONDZIOLKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GRACA IGNAZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
TUDAJ JOSEF ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
BATKO JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOTOLOBOJ IWAN Armia rosyjska
BURAKOW ALEXEJ INFANTERIST Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 175
Armia austro-węgierska 62