War graves
in Małopolska
1205020-009
256
123
Cmentarz położony jest za skrzyżowaniem dróg na Sitnicę i Gromnik. Zbudowany został na planie prostokąta o powierzchni 570 m2. Ogrodzenie z kamiennego muru jest obecnie zniszczone. Wejście zamykane było drewnianą furtką.

Główny element cmentarza stanowił drewniany krzyż łaciński z półkolistą obręczą łączącą ramiona. Mogiły mają układ rzędowy. Mogiły w obrębie cmentarza została oznaczona nagrobkami w formie:

- zakończonych dwuspadowo betonowych stel z żeliwnymi tablicami imiennymi,
- krzyży łacińskich z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy, osadzonych na betonowych cokołach,
- krzyży lotaryńskich z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy, osadzonych na betonowych cokołach,
- żeliwnych krzyży łącińskich z owalną tarczą na skrzyżowaniu ramion, osadzonych na betonowych cokołach.
 
W obrębie cmentarza znajduje się 189 grobów pojedynczych i 19 zbiorowych. Pochowano w nich 70 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 20 z niemieckiej i 82 z armii rosyjskiej. Niezidentyfikowano tożsamości 65. Pierwotnie cmentarz występował pod nazwą ROZEMBARK i nosił nr "XXX".
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, GW 41, s. 447-492 (plany i wykazy pochowanych).
  • R.Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 112.
  • J.Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 530-534.
  • O Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s 185.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 109.
Surname Forename Rank Military formation  
NIEHLAND FRIEDRICH GRENADIER German army
LABISCH JOHANN GEFREITER German army
KAISER HEINRICH GRENADIER German army
SCHULTZE KARL GRENADIER German army
LAUB LORENZ GRENADIER German army
BÜLTEMEIER ROBERT UNTEROFFIZIER German army
RUPPERT FRANZ GRENADIER German army
REINECKE AUGUST FÜSILIER German army
WICHOWSKI BRUNO GRENADIER German army
RÖGNER ARMIN GRENADIER German army
THURAU ERNST FÜSILIER German army
DÖRING WILHELM RESERVIST German army
BRODA ARTHUR GRENADIER German army
WIEGAND HEINRICH RESERVIST German army
ERHARDT PAUL GRENADIER German army
HÜWEL FRANZ GRENADIER German army
BANK JAKOB GRENADIER German army
BUTTERBROT JOSEF UNTEROFFIZIER German army
WORPENBERG ANTON GRENADIER German army
FREUDENBERG RICHARD GRENADIER German army
KLÄGER OTTO GRENADIER German army
KÜHN BRUNO OFFIZIER-STELLVERTRETER German army
REINHER TORON (TOROLF?) INFANTERIST German army
LOUB JULIAN INFANTERIST German army
WIRTH REINHOLD UNTEROFFIZIER German army
ERLIAROLT FRANZ INFANTERIST German army
BUČEK MIROSLAW INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZHLECZKO FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MITRA JANOS HONVED Austro-Hungarian Army
FECHT JÓZSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KAZAMI JÁNOS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BODNÁR PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
BALOG JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
WEISZ SÁNDOR KORPORAL Austro-Hungarian Army
LOMESZ JÁNOS GEFREITER Austro-Hungarian Army
ORTSIK JÓZSEF ZASZLOS FÄHNRICH Austro-Hungarian Army
INTGNISK INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MATYRS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOVÁCS KÁROLY HONVED Austro-Hungarian Army
SWOBODA JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
TALWAZY ANDRÁS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZABO JÓZSEF GEFREITER Austro-Hungarian Army
VARGA FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
BACSO MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
WARSÁS MIHÁLY ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
ALFÖLDI FERENC ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
DUDICS FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
SZEĆSI SÁNDOR HONVED Austro-Hungarian Army
SCHTSCHAK POL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FARKAS JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
MISURAK JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
VITÁLIS GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
VIDRA LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
KÖRMÖNDI JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
POCZOK ISTVÁN LANDSTURM HONVED Austro-Hungarian Army
JAKUBECZ JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
BAU MIHÁLY LANDSTURM HONVED Austro-Hungarian Army
BODNÁR ANDRÁS LANDSTURM HONVED Austro-Hungarian Army
TÓTH GÁBOR LANDSTURM ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
ZVAROS GYÖRGY LANDSTURM HONVED Austro-Hungarian Army
KECSKEMETI ISTVÁN GEFREITER Austro-Hungarian Army
ZARZLOS JOSEF FÄHNRICH Austro-Hungarian Army
NURHOJEW WARLJEW INFANTERIST Russian Army
IHNATI TOMENKA INFANTERIST Russian Army
PENDZEF MICHAIL INFANTERIST Russian Army
HIZANRETULIN MINUTA INFANTERIST Russian Army
WURBUDALOW GEORG INFANTERIST Russian Army
OPATSCHKIN WASILI INFANTERIST Russian Army
MALKOW ILIA ZUGSFÜHRER German army, Russian Army, Austro-Hungarian Army
MAKAROW IWAN INFANTERIST Russian Army
REZOW IWAN INFANTERIST Russian Army
FILIPOW IWAN INFANTERIST Russian Army
SLAWANIKOW PAWEL INFANTERIST Russian Army
TRASENKO TROFIN INFANTERIST Russian Army
DIETAROW NAUNN INFANTERIST Russian Army
KOLOBANOW LAURENKO INFANTERIST Russian Army
TAJZULIN JAKOB INFANTERIST Russian Army
ZOZULAK MATWIEJ INFANTERIST Russian Army
DOWDIUCH AHOFEN INFANTERIST Russian Army
OTAKIEF FEDOR INFANTERIST Russian Army
JEKESCHENKO PAWEL INFANTERIST Russian Army
DOBRY STEPAN INFANTERIST Russian Army
WOLANIK DYMITRY INFANTERIST Russian Army
KLUCKA IHNAT INFANTERIST Russian Army
POLYCHTSCHUK INFANTERIST Russian Army
TSCHEREPITSCHIN NIKOLAJ INFANTERIST Russian Army
TSCHESNIKOW ANDREJ INFANTERIST Russian Army
HUZARIN INFANTERIST Russian Army
SIMIC FILIP INFANTERIST Russian Army
ROHIN WASILI INFANTERIST Russian Army
MURDLIN MOJAKOR INFANTERIST Russian Army
SCHARHOLZO GREGORI ZUGSFÜHRER Russian Army
KOSNICENKO ANDREJ INFANTERIST Russian Army
HUWANOW ROMAN INFANTERIST Russian Army
PLATAN HIN INFANTERIST Russian Army
SADOWEJ SERGEJ INFANTERIST Russian Army
SWISTUNOW INFANTERIST Russian Army
SAPIEHIN ANTON INFANTERIST Russian Army
KURTOW MATWEJ INFANTERIST Russian Army
PIATICH RUAP KUNOW INFANTERIST Russian Army
POPKOW PAWEL INFANTERIST Russian Army
KUŹNICOW ANDREJ INFANTERIST Russian Army
ACTIONOW SIMON INFANTERIST Russian Army
POPOW WASILI INFANTERIST Russian Army
ISTONIN ALEXEJ INFANTERIST Russian Army
KAZIMIRTSCHUK PROKOP INFANTERIST German army, Russian Army, Austro-Hungarian Army
RUCHOW AFANASI INFANTERIST Russian Army
ARTAMONOW GREGORI INFANTERIST Russian Army
TOCKI NIKITA INFANTERIST Russian Army
MORČMA MOLAW INFANTERIST Russian Army
POSTAWNICKI MARK INFANTERIST Russian Army
ANTANOW JAKAR INFANTERIST Russian Army
IZOJEW NIKOŁAJ INFANTERIST Russian Army
RADCENKO PAWEL GEFREITER Russian Army
IHNATOW NIKOLAJ INFANTERIST Russian Army
NOSIENKO GREGORI INFANTERIST Russian Army
TURYNCEW ALEXANDER INFANTERIST Russian Army
WIEROWSKI WASILI INFANTERIST Russian Army
JAKOWLEW GAWRIL INFANTERIST Russian Army
REABIN NIKOLAJ INFANTERIST Russian Army
RADCENKO DMITRIJ INFANTERIST Russian Army
PIETESCHWIL MICHAIL INFANTERIST Russian Army
BELAJEW INFANTERIST German army, Russian Army, Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
FÄHNRICH Austro-Hungarian Army 50
INFANTERIST Russian Army 83