Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205020-009
256
123
Cmentarz położony jest za skrzyżowaniem dróg na Sitnicę i Gromnik. Zbudowany został na planie prostokąta o powierzchni 570 m2. Ogrodzenie z kamiennego muru jest obecnie zniszczone. Wejście zamykane było drewnianą furtką.

Główny element cmentarza stanowił drewniany krzyż łaciński z półkolistą obręczą łączącą ramiona. Mogiły mają układ rzędowy. Mogiły w obrębie cmentarza została oznaczona nagrobkami w formie:

- zakończonych dwuspadowo betonowych stel z żeliwnymi tablicami imiennymi,
- krzyży łacińskich z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy, osadzonych na betonowych cokołach,
- krzyży lotaryńskich z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy, osadzonych na betonowych cokołach,
- żeliwnych krzyży łącińskich z owalną tarczą na skrzyżowaniu ramion, osadzonych na betonowych cokołach.
 
W obrębie cmentarza znajduje się 189 grobów pojedynczych i 19 zbiorowych. Pochowano w nich 70 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 20 z niemieckiej i 82 z armii rosyjskiej. Niezidentyfikowano tożsamości 65. Pierwotnie cmentarz występował pod nazwą ROZEMBARK i nosił nr "XXX".
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, GW 41, s. 447-492 (plany i wykazy pochowanych).
  • R.Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 112.
  • J.Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 530-534.
  • O Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s 185.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 109.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
NIEHLAND FRIEDRICH GRENADIER Armia niemiecka
LABISCH JOHANN GEFREITER Armia niemiecka
KAISER HEINRICH GRENADIER Armia niemiecka
SCHULTZE KARL GRENADIER Armia niemiecka
LAUB LORENZ GRENADIER Armia niemiecka
BÜLTEMEIER ROBERT UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
RUPPERT FRANZ GRENADIER Armia niemiecka
REINECKE AUGUST FÜSILIER Armia niemiecka
WICHOWSKI BRUNO GRENADIER Armia niemiecka
RÖGNER ARMIN GRENADIER Armia niemiecka
THURAU ERNST FÜSILIER Armia niemiecka
DÖRING WILHELM RESERVIST Armia niemiecka
BRODA ARTHUR GRENADIER Armia niemiecka
WIEGAND HEINRICH RESERVIST Armia niemiecka
ERHARDT PAUL GRENADIER Armia niemiecka
HÜWEL FRANZ GRENADIER Armia niemiecka
BANK JAKOB GRENADIER Armia niemiecka
BUTTERBROT JOSEF UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
WORPENBERG ANTON GRENADIER Armia niemiecka
FREUDENBERG RICHARD GRENADIER Armia niemiecka
KLÄGER OTTO GRENADIER Armia niemiecka
KÜHN BRUNO OFFIZIER-STELLVERTRETER Armia niemiecka
REINHER TORON (TOROLF?) INFANTERIST Armia niemiecka
LOUB JULIAN INFANTERIST Armia niemiecka
WIRTH REINHOLD UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
ERLIAROLT FRANZ INFANTERIST Armia niemiecka
BUČEK MIROSLAW INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZHLECZKO FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
MITRA JANOS HONVED Armia austro-węgierska
FECHT JÓZSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KAZAMI JÁNOS INFANTERIST Armia austro-węgierska
BODNÁR PÁL HONVED Armia austro-węgierska
BALOG JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
WEISZ SÁNDOR KORPORAL Armia austro-węgierska
LOMESZ JÁNOS GEFREITER Armia austro-węgierska
ORTSIK JÓZSEF ZASZLOS FÄHNRICH Armia austro-węgierska
INTGNISK INFANTERIST Armia austro-węgierska
MATYRS INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOVÁCS KÁROLY HONVED Armia austro-węgierska
SWOBODA JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
TALWAZY ANDRÁS INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZABO JÓZSEF GEFREITER Armia austro-węgierska
VARGA FERENC HONVED Armia austro-węgierska
BACSO MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
WARSÁS MIHÁLY ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
ALFÖLDI FERENC ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
DUDICS FERENC HONVED Armia austro-węgierska
SZEĆSI SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
SCHTSCHAK POL INFANTERIST Armia austro-węgierska
FARKAS JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
MISURAK JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
VITÁLIS GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
VIDRA LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
KÖRMÖNDI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
POCZOK ISTVÁN LANDSTURM HONVED Armia austro-węgierska
JAKUBECZ JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
BAU MIHÁLY LANDSTURM HONVED Armia austro-węgierska
BODNÁR ANDRÁS LANDSTURM HONVED Armia austro-węgierska
TÓTH GÁBOR LANDSTURM ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
ZVAROS GYÖRGY LANDSTURM HONVED Armia austro-węgierska
KECSKEMETI ISTVÁN GEFREITER Armia austro-węgierska
ZARZLOS JOSEF FÄHNRICH Armia austro-węgierska
NURHOJEW WARLJEW INFANTERIST Armia rosyjska
IHNATI TOMENKA INFANTERIST Armia rosyjska
PENDZEF MICHAIL INFANTERIST Armia rosyjska
HIZANRETULIN MINUTA INFANTERIST Armia rosyjska
WURBUDALOW GEORG INFANTERIST Armia rosyjska
OPATSCHKIN WASILI INFANTERIST Armia rosyjska
MALKOW ILIA ZUGSFÜHRER Armia niemiecka, Armia rosyjska, Armia austro-węgierska
MAKAROW IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
REZOW IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
FILIPOW IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
SLAWANIKOW PAWEL INFANTERIST Armia rosyjska
TRASENKO TROFIN INFANTERIST Armia rosyjska
DIETAROW NAUNN INFANTERIST Armia rosyjska
KOLOBANOW LAURENKO INFANTERIST Armia rosyjska
TAJZULIN JAKOB INFANTERIST Armia rosyjska
ZOZULAK MATWIEJ INFANTERIST Armia rosyjska
DOWDIUCH AHOFEN INFANTERIST Armia rosyjska
OTAKIEF FEDOR INFANTERIST Armia rosyjska
JEKESCHENKO PAWEL INFANTERIST Armia rosyjska
DOBRY STEPAN INFANTERIST Armia rosyjska
WOLANIK DYMITRY INFANTERIST Armia rosyjska
KLUCKA IHNAT INFANTERIST Armia rosyjska
POLYCHTSCHUK INFANTERIST Armia rosyjska
TSCHEREPITSCHIN NIKOLAJ INFANTERIST Armia rosyjska
TSCHESNIKOW ANDREJ INFANTERIST Armia rosyjska
HUZARIN INFANTERIST Armia rosyjska
SIMIC FILIP INFANTERIST Armia rosyjska
ROHIN WASILI INFANTERIST Armia rosyjska
MURDLIN MOJAKOR INFANTERIST Armia rosyjska
SCHARHOLZO GREGORI ZUGSFÜHRER Armia rosyjska
KOSNICENKO ANDREJ INFANTERIST Armia rosyjska
HUWANOW ROMAN INFANTERIST Armia rosyjska
PLATAN HIN INFANTERIST Armia rosyjska
SADOWEJ SERGEJ INFANTERIST Armia rosyjska
SWISTUNOW INFANTERIST Armia rosyjska
SAPIEHIN ANTON INFANTERIST Armia rosyjska
KURTOW MATWEJ INFANTERIST Armia rosyjska
PIATICH RUAP KUNOW INFANTERIST Armia rosyjska
POPKOW PAWEL INFANTERIST Armia rosyjska
KUŹNICOW ANDREJ INFANTERIST Armia rosyjska
ACTIONOW SIMON INFANTERIST Armia rosyjska
POPOW WASILI INFANTERIST Armia rosyjska
ISTONIN ALEXEJ INFANTERIST Armia rosyjska
KAZIMIRTSCHUK PROKOP INFANTERIST Armia niemiecka, Armia rosyjska, Armia austro-węgierska
RUCHOW AFANASI INFANTERIST Armia rosyjska
ARTAMONOW GREGORI INFANTERIST Armia rosyjska
TOCKI NIKITA INFANTERIST Armia rosyjska
MORČMA MOLAW INFANTERIST Armia rosyjska
POSTAWNICKI MARK INFANTERIST Armia rosyjska
ANTANOW JAKAR INFANTERIST Armia rosyjska
IZOJEW NIKOŁAJ INFANTERIST Armia rosyjska
RADCENKO PAWEL GEFREITER Armia rosyjska
IHNATOW NIKOLAJ INFANTERIST Armia rosyjska
NOSIENKO GREGORI INFANTERIST Armia rosyjska
TURYNCEW ALEXANDER INFANTERIST Armia rosyjska
WIEROWSKI WASILI INFANTERIST Armia rosyjska
JAKOWLEW GAWRIL INFANTERIST Armia rosyjska
REABIN NIKOLAJ INFANTERIST Armia rosyjska
RADCENKO DMITRIJ INFANTERIST Armia rosyjska
PIETESCHWIL MICHAIL INFANTERIST Armia rosyjska
BELAJEW INFANTERIST Armia niemiecka, Armia rosyjska, Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
FÄHNRICH Armia austro-węgierska 50
INFANTERIST Armia rosyjska 83