War graves
in Małopolska
1205060-002
137
122
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony od południa i północy kamiennymi słupami połączonymi metalowymi rurami, a od wschodu i zachodu – kamiennym murem. Znajdujące się od strony południowej wejście zamyka dwuskrzydłowa metalowa furtka. Przed cmentarzem po prawej stronie od wejścia znajduje się pulpitowa tablica informacyjna.

Na odcinku muru przy południowo-zachodnim narożniku umieszczona jest tablica z herbami Polski i Węgier oraz napisem w języku polskim i węgierskim:

„RENOWACJA CMENTARZA ZOSTAŁA WYKONANA W ROKU 2016/ STARANIEM WOJEWODY MAŁOPOLSKIE/ MINISTERSTWA OBRONY WĘGIER". Główny element cmentarza stanowi umieszczona w północnej części ogrodzenia ściana pomnikowa, zwieńczona krzyżem łacińskim. We wnęce pomnika znajduje się tablica inskrypcyjna z napisem:

„KOMMT NICHT MIT KRÄNZEN, KOMMT MIT OFFNEN SINNEN,
UM AUFZUNEHMEN UND IN REIHNEN HERZEN
HINWEGZUTRAGEN DIESER STÄTTE MAHNUNG:
SEID EINIG, SELBSTLOS, MUTIG UND GETREU!”

Występują tu nagrobki w formie:

– dużych betonowych stel o ściętych narożach z wysokim drewnianym krzyżem z dwuspadowym zadaszeniem.
– dużych betonowych stel o ściętych narożach z wysokim drewnianym krzyżem z dwuspadowym zadaszeniem.

Na małych stelach umieszczone są owalne, a na dużych – prostokątne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

Mogiły rozmieszczone są w rzędach. W 15 grobach zbiorowych i 43 pojedynczych pochowano 137 żołnierzy armii austro-węgierskiej z 9, 10, 11, 16 Pułku Piechoty Honwedów i 5 Batalionu Saperów. Cmentarz został odnowiony w 2016 r. ze środków budżetu Wojewody Małopolskiego oraz Ministerstwa Obrony Węgier.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39, s. 287-341 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 111 (2 fotografie).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/181a.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 191-192.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 577-579.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 113-114.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 176-177.
Surname Forename Rank Military formation  
ANGYAL GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
ROHÁLY ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
JUHASZ IZIDOR HONVED Austro-Hungarian Army
MUHA JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
ADAMKO JÁNOS VERBICZKI ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
VOLG GYÖRGY LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
SATANEK JÁNOS ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
DOLNY IMRE KORPORAL Austro-Hungarian Army
OBREZSÁN LÁSZLÓ HONVED Austro-Hungarian Army
KRAJOS PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
PÓR ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
KLESZNYÁK ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
KRUPINSZKI ISTVÁN ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
BRILLA MIKLÓS HONVED Austro-Hungarian Army
PERLOTLI JAKOB SAPPEUR Austro-Hungarian Army
ZDACSEK STEFAN SAPPEUR Austro-Hungarian Army
SZABÓ I LUDWIG SAPPEUR Austro-Hungarian Army
TELTSCH MANO MARCZI HONVED Austro-Hungarian Army
ZÉMKO GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
SZABÓ JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
LÉNKEI FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
BENYÓ JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
BRÁZ JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
KOLÁR JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
REPÁK JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
CSIK JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
BENYO JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
GÖRGY GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
SOLTESZ BÉLA HONVED Austro-Hungarian Army
VEIERKS IGNÁC HONVED Austro-Hungarian Army
MAGYAR ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
KOWALSZKI MIKLÓS HONVED Austro-Hungarian Army
BOK ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
CSIK JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
FILO JÁNOS ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
DRENKO JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
HORVÁTH JÓZSEF ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
SZEGEDI JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
LALIK JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
PETRISZKO JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
ZAGYI JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
CSORBA JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
POPOWITS LÁSZLÓ HONVED Austro-Hungarian Army
GORZO GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
MALYUD ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
CZILKO JÓZSEF ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
FULKAN ANDRÁS ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
PAULIKOVSZKI TADEUSZ LÁSZLÓ HONVED Austro-Hungarian Army
GONDA JÁNOS ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
BUZCIK RUDOLF ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
FORRAI ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
POLENCSÁR JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
SCHVARCZ VILMOS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
NÓTNI FERENC LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
GAJDOS JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
LESKO JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
MACZANIN ELEK LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
KERTÉSZ ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
SZABO ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
MATJASIČ JAKOB PIONIER Austro-Hungarian Army
RUNAK PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
VITKAI MIHÁLY FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
TÓTH GYULA LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
GAZDAG MIHÁLY ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
MADAI ZSIGMOND LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
MURIN MÁRTON HONVED Austro-Hungarian Army
NOSZÁLY GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
DOLINSZKY FERENC JÓZSEF ZUGSFÜRHER Austro-Hungarian Army
DANCSO FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
TARNÖCZI GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
SCHVITLAK JÁNOS KOLEJA HONVED Austro-Hungarian Army
KIÉS GUSZTÁV HONVED Austro-Hungarian Army
MAGYAR ANDRÁS E. HONVED Austro-Hungarian Army
BIRÓ JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
PETYKÓ PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
POR ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
HORVÁTH PÁL LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
SZIDORA JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
MOLNÁR LÁSZLÓ LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
SANKO GYULA HONVED Austro-Hungarian Army
PAULINKO MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
RUFUSZ MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
FIEMRA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
LÁKATOS JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
KANTOR JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
PILLÁ VAZUL LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
REWÉSŹ IMRE HONVED Austro-Hungarian Army
SZABO PÉTER HONVED Austro-Hungarian Army
KOVÁCS IGNÁC HONVED Austro-Hungarian Army
DOBAI SÁNDOR HONVED Austro-Hungarian Army
PUTNOKI ÁBEL LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
JUHASZ SAMUL LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
KIRÁLY JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
EGED LAJOS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
WINKLER BÉLA ALBERT ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
HUTKA IMRE GEFREITER Austro-Hungarian Army
KONCZ JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
LECHMÁN MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
NYIRI ELEK LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
BORSÖK SÁNDOR HONVED Austro-Hungarian Army
VILMOS PÉTER HONVED Austro-Hungarian Army
PÁVUK PÉTER LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
SIPRILA JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
KUCSERA PÉTER HONVED Austro-Hungarian Army
SEFOVITS LÁSZLÓ HONVED Austro-Hungarian Army
DRASKOWSZKI ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
NEMCSUK JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
SIPOLA JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
BALOGH JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
SZEGEDI JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
SZLESZJAK BEZSÓ HONVED Austro-Hungarian Army
SCHWIMA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
DANCSIK PÉTER ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
KÖCSA ISTVÁN ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
KONCZ BALÁZS HONVED Austro-Hungarian Army
KOPÁCSI PÉTER HONVED Austro-Hungarian Army
WILDNER GYULA TITULAR GEFREITER Austro-Hungarian Army
TANYI SÁNDOR ZUGSFÜRHER Austro-Hungarian Army
KUSNYIRIK JÁNOS ZUGSFÜRHER Austro-Hungarian Army
RUSZIN LÁSZLÓ HONVED Austro-Hungarian Army
MADAI ZSIGMOND HONVED Austro-Hungarian Army
JAKUS PÁL GEFREITER Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 15