Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205060-002
137
122
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony od południa i północy kamiennymi słupami połączonymi metalowymi rurami, a od wschodu i zachodu – kamiennym murem. Znajdujące się od strony południowej wejście zamyka dwuskrzydłowa metalowa furtka. Przed cmentarzem po prawej stronie od wejścia znajduje się pulpitowa tablica informacyjna.

Na odcinku muru przy południowo-zachodnim narożniku umieszczona jest tablica z herbami Polski i Węgier oraz napisem w języku polskim i węgierskim:

„RENOWACJA CMENTARZA ZOSTAŁA WYKONANA W ROKU 2016/ STARANIEM WOJEWODY MAŁOPOLSKIE/ MINISTERSTWA OBRONY WĘGIER". Główny element cmentarza stanowi umieszczona w północnej części ogrodzenia ściana pomnikowa, zwieńczona krzyżem łacińskim. We wnęce pomnika znajduje się tablica inskrypcyjna z napisem:

„KOMMT NICHT MIT KRÄNZEN, KOMMT MIT OFFNEN SINNEN,
UM AUFZUNEHMEN UND IN REIHNEN HERZEN
HINWEGZUTRAGEN DIESER STÄTTE MAHNUNG:
SEID EINIG, SELBSTLOS, MUTIG UND GETREU!”

Występują tu nagrobki w formie:

– dużych betonowych stel o ściętych narożach z wysokim drewnianym krzyżem z dwuspadowym zadaszeniem.
– dużych betonowych stel o ściętych narożach z wysokim drewnianym krzyżem z dwuspadowym zadaszeniem.

Na małych stelach umieszczone są owalne, a na dużych – prostokątne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

Mogiły rozmieszczone są w rzędach. W 15 grobach zbiorowych i 43 pojedynczych pochowano 137 żołnierzy armii austro-węgierskiej z 9, 10, 11, 16 Pułku Piechoty Honwedów i 5 Batalionu Saperów. Cmentarz został odnowiony w 2016 r. ze środków budżetu Wojewody Małopolskiego oraz Ministerstwa Obrony Węgier.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39, s. 287-341 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 111 (2 fotografie).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/181a.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 191-192.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 577-579.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 113-114.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 176-177.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ANGYAL GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
ROHÁLY ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
JUHASZ IZIDOR HONVED Armia austro-węgierska
MUHA JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
ADAMKO JÁNOS VERBICZKI ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
VOLG GYÖRGY LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
SATANEK JÁNOS ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
DOLNY IMRE KORPORAL Armia austro-węgierska
OBREZSÁN LÁSZLÓ HONVED Armia austro-węgierska
KRAJOS PÁL HONVED Armia austro-węgierska
PÓR ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
KLESZNYÁK ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
KRUPINSZKI ISTVÁN ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
BRILLA MIKLÓS HONVED Armia austro-węgierska
PERLOTLI JAKOB SAPPEUR Armia austro-węgierska
ZDACSEK STEFAN SAPPEUR Armia austro-węgierska
SZABÓ I LUDWIG SAPPEUR Armia austro-węgierska
TELTSCH MANO MARCZI HONVED Armia austro-węgierska
ZÉMKO GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
SZABÓ JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
LÉNKEI FERENC HONVED Armia austro-węgierska
BENYÓ JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
BRÁZ JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
KOLÁR JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
REPÁK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
CSIK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
BENYO JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
GÖRGY GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
SOLTESZ BÉLA HONVED Armia austro-węgierska
VEIERKS IGNÁC HONVED Armia austro-węgierska
MAGYAR ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
KOWALSZKI MIKLÓS HONVED Armia austro-węgierska
BOK ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
CSIK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
FILO JÁNOS ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
DRENKO JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
HORVÁTH JÓZSEF ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
SZEGEDI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
LALIK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
PETRISZKO JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
ZAGYI JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
CSORBA JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
POPOWITS LÁSZLÓ HONVED Armia austro-węgierska
GORZO GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
MALYUD ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
CZILKO JÓZSEF ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
FULKAN ANDRÁS ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
PAULIKOVSZKI TADEUSZ LÁSZLÓ HONVED Armia austro-węgierska
GONDA JÁNOS ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
BUZCIK RUDOLF ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
FORRAI ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
POLENCSÁR JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
SCHVARCZ VILMOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
NÓTNI FERENC LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
GAJDOS JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
LESKO JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
MACZANIN ELEK LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
KERTÉSZ ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
SZABO ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
MATJASIČ JAKOB PIONIER Armia austro-węgierska
RUNAK PÁL HONVED Armia austro-węgierska
VITKAI MIHÁLY FELDWEBEL Armia austro-węgierska
TÓTH GYULA LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
GAZDAG MIHÁLY ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
MADAI ZSIGMOND LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
MURIN MÁRTON HONVED Armia austro-węgierska
NOSZÁLY GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
DOLINSZKY FERENC JÓZSEF ZUGSFÜRHER Armia austro-węgierska
DANCSO FERENC HONVED Armia austro-węgierska
TARNÖCZI GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
SCHVITLAK JÁNOS KOLEJA HONVED Armia austro-węgierska
KIÉS GUSZTÁV HONVED Armia austro-węgierska
MAGYAR ANDRÁS E. HONVED Armia austro-węgierska
BIRÓ JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
PETYKÓ PÁL HONVED Armia austro-węgierska
POR ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
HORVÁTH PÁL LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
SZIDORA JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
MOLNÁR LÁSZLÓ LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
SANKO GYULA HONVED Armia austro-węgierska
PAULINKO MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
RUFUSZ MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
FIEMRA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
LÁKATOS JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
KANTOR JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
PILLÁ VAZUL LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
REWÉSŹ IMRE HONVED Armia austro-węgierska
SZABO PÉTER HONVED Armia austro-węgierska
KOVÁCS IGNÁC HONVED Armia austro-węgierska
DOBAI SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
PUTNOKI ÁBEL LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
JUHASZ SAMUL LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
KIRÁLY JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
EGED LAJOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
WINKLER BÉLA ALBERT ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
HUTKA IMRE GEFREITER Armia austro-węgierska
KONCZ JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
LECHMÁN MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
NYIRI ELEK LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
BORSÖK SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
VILMOS PÉTER HONVED Armia austro-węgierska
PÁVUK PÉTER LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
SIPRILA JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
KUCSERA PÉTER HONVED Armia austro-węgierska
SEFOVITS LÁSZLÓ HONVED Armia austro-węgierska
DRASKOWSZKI ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
NEMCSUK JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
SIPOLA JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
BALOGH JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
SZEGEDI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
SZLESZJAK BEZSÓ HONVED Armia austro-węgierska
SCHWIMA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
DANCSIK PÉTER ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
KÖCSA ISTVÁN ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
KONCZ BALÁZS HONVED Armia austro-węgierska
KOPÁCSI PÉTER HONVED Armia austro-węgierska
WILDNER GYULA TITULAR GEFREITER Armia austro-węgierska
TANYI SÁNDOR ZUGSFÜRHER Armia austro-węgierska
KUSNYIRIK JÁNOS ZUGSFÜRHER Armia austro-węgierska
RUSZIN LÁSZLÓ HONVED Armia austro-węgierska
MADAI ZSIGMOND HONVED Armia austro-węgierska
JAKUS PÁL GEFREITER Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 15