War graves
in Małopolska
1205090-008
174
138
Cmentarz znajduje się na Przełęczy Małastowskiej, w pobliżu drogi Gorlice-Konieczna. Zbudowany został na planie dwunastoboku, w miejscu stanowisk bojowych z maja 1915. Otoczony jest ogrodzeniem z nakrytych gontowym daszkiem drewnianych bali ułożonych podstawie z kamiennych bloków. Znajdujące się od strony zachodniej i nakryte dwuspadowym dachem wejście, pierwotnie zamknięte było dwuskrzydłowymi, drewnianymi wrotami. Przy wejściu ustawiona jest pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez Powiat Gorlicki oraz tablica „Szlaku frontu wschodniego I wojny światowej".

Główny element cmentarza stanowi, usytuowana przy wschodnim ogrodzeniu, wysoka na 9,5 m, zbudowana na planie prostokąta kaplica. Jej ściany pokryte są gontem. Górną część budowli stanowi zakończona dwuspadowa kratownica w niszą w kształcie trapezu, w której umieszczony jest obraz przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem, namalowany przez Adolfa Kašpara. Niżej znajduje się tablica z napisem:

„BLEIB EINGEDENK IN EURES GLÜCKES TAGEN, / DAß DIESER GRUND VON HEIßEM KAMPF GEGLÜHT, / DAß TODESWUNDEN TAUSENDE GETRAGEN, / DAMIT DER SONNE SEGEN EUCH EMBLÜHT“

Groby są rozmieszczone w rzędach, symetrycznie względem głównej alei. Mają betonowe lub kamienne obramowania. Nagrobki mają formę:

– małych betonowych steli z prostokątnymi emaliowanymi tablicami,
– drewnianych krzyży łacińskich (w tym dwóch dużych) z dwuspadowym daszkiem i emaliowanymi tabliczkami w kształcie trapezu
– drewnianej macewy z emaliowaną tabliczką imienną.

Przed kaplicą na grobach zbiorowych ustawione są dwa duże drewniane krzyże, podczas gdy pierwotnie stały tu cztery.

W 4 grobach zbiorowych i 63 pojedynczych pochowano 174 żołnierzy armii austro-węgierskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39, s. 793-876 (plany, projekty pomnika i krzyży, wykazy pochowanych) GW 40, s. 505 (plan cmentarza), GW 61 s. 34-35 (fotografie archiwalne).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowej, sygn. 3/1/0/9/3696/1 (fotografia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 38-39.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 362-366.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 125.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 48.
  • M. Łopata, Remonty cmentarzy żołnierskich w Beskidzie Niskim. Próba porównania stanu obecnego z materiałem archiwalnym – na wybranych przykładach, „Magury. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi niskiemu, 2005.
Surname Forename Rank Military formation  
ANDRUCHIN GREGOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BERWECKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GAWRILOVICS SVETOSTAR LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CSIGLAN MIHÁLY LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LINEK WILMOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HATAŁA MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JAGUSIAK BASIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SEBEN JÁNOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KORAP HEINRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KULYINGER JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MIELNIK MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ORKUSZ IWAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RYZIKI IGNATZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
POTOCZNY AUGUST LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZANTAI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STANCZUL GAVOJEW LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BEREZOWIEC JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
EKES ADAM LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CIURLA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LESIÓW MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KARA FERENC LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JUSKO BASIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HRYCZAK STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GAZDIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GUBAN GREGOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SLIPIEC PAWŁO LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ROHOW JAREMA INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RYDUCHA NIKOLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
POHARECKI SEMKO LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MILESEV IWAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VALLO ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SOJCZUK ONUFRY INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MERKA JÁNOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHEIBER HEINRICH FRANZ FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
PAVLIK JOSEF ERSATZ RESERVIST ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
STEHNO JOSEF RESERVIST KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
MAJOR JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SWOBODA ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
REMIŠ JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
JANICH MAX SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WEBER ADOLF JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
GAU ADOLF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HOLAS JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SILER ALFRED SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PŠENIČKA ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MACHAČEK ALOIS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BLAŽA FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SÁDLO WENZEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HORYNA WENZEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WORM HERMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ELBERS WENZEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KLONDA VINZENZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
VESELÝ FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KRAUSE ANTON JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHMIDT EMIL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ČERMÁK JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SVOBODA ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DANIČEK JOSEF RUDOLF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BRUNSCH RUDOLF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ZARUBA FRIEDRICH LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KUBELKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FEDOROWICZ BASIL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HARTMANN ERNST LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LOČKER KARL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
RICHTER TOBIAS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BOCHNIAK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BENEDYK LAJOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KUNZELMANN JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HAERTER MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KARNIAN PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
POPALCNY JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KIRCZ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LAHA JÁNOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PANIUSZ NYKOLA LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
OCSENAD JULIUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MARTYNOWICZ SIMON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MIHULKA ADAM ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOLENEC, DR. RUDOLF LEUTNANT IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
ŠELE ANTON LEUTNANT IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
VACHULKA MATHIAS LEUTNANT IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
MACH KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GOLDEREICH DAVID LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WEISS ROBERT SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KOLOC JAROSLAUS ERSATZ RESERVIST GEFREITER Austro-Hungarian Army
BULIŘ JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SPATENKA KARL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
RENGER ADOLF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
FRIEDRICH HUGO RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HILLER JOHANN GEFREITER Austro-Hungarian Army
KUTINA FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
FRANZ JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SEBREIN RUDOLF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KALOUS ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BENDA JOSEF ERSATZ RESERVIST KORPORAL Austro-Hungarian Army
BALUSZKA PETRO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZACHER FERENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BUCZKO STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WASTL JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PETRICKI JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HOFFMANN RUPERT OFFIZIER D. Austro-Hungarian Army
ŠMEJKAL FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
GRUNTOVÁD MATHIAS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WEBER JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KREM JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ALBRECHT GUSTAV ERSATZ RESERVIST GEFREITER Austro-Hungarian Army
RABANSKY ANDREAS JÄGER Austro-Hungarian Army
BLATTMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PACHOTA JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
WANYLOVSKY JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ALWEIS OSIAS JÄGER Austro-Hungarian Army
CZIGANKO STEFAN JÄGER Austro-Hungarian Army
OTRICZA GYÖRGY Austro-Hungarian Army
SCHNÜRER PAUL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JOVANOVICS EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KUTINA FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
VRABEC FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZVEŘINA FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PIECAK JÄGER Austro-Hungarian Army
ALTRICHTER JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
WNUK JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
KUCZEJ MATTHÄUS JÄGER Austro-Hungarian Army
BROD MENDEL JÄGER Austro-Hungarian Army
JANYSCH HERMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BARLIK PAUL JÄGER Austro-Hungarian Army
BRACSOK ANDREAS JÄGER Austro-Hungarian Army
COKAN DYMITR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KIT GREGOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
AMBRISCKO MICHAEL JÄGER Austro-Hungarian Army
REINLÄNDER ROMAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHNEIDER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BACHLEDA STEFAN JÄGER Austro-Hungarian Army
MICHALEK [MICHALIK] ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GOLDHAMMER MARKUS JÄGER Austro-Hungarian Army
NETIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHWERTNER ADOLF KORPORAL Austro-Hungarian Army
DÜRRER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOŚ JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
GUTMANN JAKOB JÄGER Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 36