Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205090-008
174
138
Cmentarz znajduje się na Przełęczy Małastowskiej, w pobliżu drogi Gorlice-Konieczna. Zbudowany został na planie dwunastoboku, w miejscu stanowisk bojowych z maja 1915. Otoczony jest ogrodzeniem z nakrytych gontowym daszkiem drewnianych bali ułożonych podstawie z kamiennych bloków. Znajdujące się od strony zachodniej i nakryte dwuspadowym dachem wejście, pierwotnie zamknięte było dwuskrzydłowymi, drewnianymi wrotami. Przy wejściu ustawiona jest pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez Powiat Gorlicki oraz tablica „Szlaku frontu wschodniego I wojny światowej".

Główny element cmentarza stanowi, usytuowana przy wschodnim ogrodzeniu, wysoka na 9,5 m, zbudowana na planie prostokąta kaplica. Jej ściany pokryte są gontem. Górną część budowli stanowi zakończona dwuspadowa kratownica w niszą w kształcie trapezu, w której umieszczony jest obraz przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem, namalowany przez Adolfa Kašpara. Niżej znajduje się tablica z napisem:

„BLEIB EINGEDENK IN EURES GLÜCKES TAGEN, / DAß DIESER GRUND VON HEIßEM KAMPF GEGLÜHT, / DAß TODESWUNDEN TAUSENDE GETRAGEN, / DAMIT DER SONNE SEGEN EUCH EMBLÜHT“

Groby są rozmieszczone w rzędach, symetrycznie względem głównej alei. Mają betonowe lub kamienne obramowania. Nagrobki mają formę:

– małych betonowych steli z prostokątnymi emaliowanymi tablicami,
– drewnianych krzyży łacińskich (w tym dwóch dużych) z dwuspadowym daszkiem i emaliowanymi tabliczkami w kształcie trapezu
– drewnianej macewy z emaliowaną tabliczką imienną.

Przed kaplicą na grobach zbiorowych ustawione są dwa duże drewniane krzyże, podczas gdy pierwotnie stały tu cztery.

W 4 grobach zbiorowych i 63 pojedynczych pochowano 174 żołnierzy armii austro-węgierskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39, s. 793-876 (plany, projekty pomnika i krzyży, wykazy pochowanych) GW 40, s. 505 (plan cmentarza), GW 61 s. 34-35 (fotografie archiwalne).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowej, sygn. 3/1/0/9/3696/1 (fotografia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 38-39.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 362-366.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 125.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 48.
  • M. Łopata, Remonty cmentarzy żołnierskich w Beskidzie Niskim. Próba porównania stanu obecnego z materiałem archiwalnym – na wybranych przykładach, „Magury. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi niskiemu, 2005.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ANDRUCHIN GREGOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BERWECKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GAWRILOVICS SVETOSTAR LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CSIGLAN MIHÁLY LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LINEK WILMOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HATAŁA MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
JAGUSIAK BASIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SEBEN JÁNOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KORAP HEINRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KULYINGER JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MIELNIK MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ORKUSZ IWAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RYZIKI IGNATZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
POTOCZNY AUGUST LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZANTAI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STANCZUL GAVOJEW LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BEREZOWIEC JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
EKES ADAM LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CIURLA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LESIÓW MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KARA FERENC LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JUSKO BASIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HRYCZAK STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GAZDIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GUBAN GREGOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SLIPIEC PAWŁO LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ROHOW JAREMA INFANTERIST Armia austro-węgierska
RYDUCHA NIKOLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
POHARECKI SEMKO LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MILESEV IWAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VALLO ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SOJCZUK ONUFRY INFANTERIST Armia austro-węgierska
MERKA JÁNOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHEIBER HEINRICH FRANZ FELDWEBEL Armia austro-węgierska
PAVLIK JOSEF ERSATZ RESERVIST ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
STEHNO JOSEF RESERVIST KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
MAJOR JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SWOBODA ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
REMIŠ JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
JANICH MAX SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WEBER ADOLF JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
GAU ADOLF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HOLAS JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SILER ALFRED SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PŠENIČKA ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MACHAČEK ALOIS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BLAŽA FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SÁDLO WENZEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HORYNA WENZEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WORM HERMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ELBERS WENZEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KLONDA VINZENZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
VESELÝ FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KRAUSE ANTON JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHMIDT EMIL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ČERMÁK JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SVOBODA ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
DANIČEK JOSEF RUDOLF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BRUNSCH RUDOLF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ZARUBA FRIEDRICH LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KUBELKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FEDOROWICZ BASIL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HARTMANN ERNST LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LOČKER KARL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
RICHTER TOBIAS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BOCHNIAK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BENEDYK LAJOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUNZELMANN JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HAERTER MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
KARNIAN PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
POPALCNY JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KIRCZ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LAHA JÁNOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PANIUSZ NYKOLA LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
OCSENAD JULIUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MARTYNOWICZ SIMON INFANTERIST Armia austro-węgierska
MIHULKA ADAM ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOLENEC, DR. RUDOLF LEUTNANT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
ŠELE ANTON LEUTNANT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
VACHULKA MATHIAS LEUTNANT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
MACH KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GOLDEREICH DAVID LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WEISS ROBERT SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KOLOC JAROSLAUS ERSATZ RESERVIST GEFREITER Armia austro-węgierska
BULIŘ JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SPATENKA KARL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
RENGER ADOLF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
FRIEDRICH HUGO RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HILLER JOHANN GEFREITER Armia austro-węgierska
KUTINA FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
FRANZ JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SEBREIN RUDOLF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KALOUS ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BENDA JOSEF ERSATZ RESERVIST KORPORAL Armia austro-węgierska
BALUSZKA PETRO INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZACHER FERENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BUCZKO STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WASTL JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PETRICKI JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
HOFFMANN RUPERT OFFIZIER D. Armia austro-węgierska
ŠMEJKAL FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
GRUNTOVÁD MATHIAS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WEBER JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KREM JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ALBRECHT GUSTAV ERSATZ RESERVIST GEFREITER Armia austro-węgierska
RABANSKY ANDREAS JÄGER Armia austro-węgierska
BLATTMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PACHOTA JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
WANYLOVSKY JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
ALWEIS OSIAS JÄGER Armia austro-węgierska
CZIGANKO STEFAN JÄGER Armia austro-węgierska
OTRICZA GYÖRGY Armia austro-węgierska
SCHNÜRER PAUL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JOVANOVICS EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUTINA FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
VRABEC FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZVEŘINA FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
PIECAK JÄGER Armia austro-węgierska
ALTRICHTER JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
WNUK JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
KUCZEJ MATTHÄUS JÄGER Armia austro-węgierska
BROD MENDEL JÄGER Armia austro-węgierska
JANYSCH HERMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BARLIK PAUL JÄGER Armia austro-węgierska
BRACSOK ANDREAS JÄGER Armia austro-węgierska
COKAN DYMITR INFANTERIST Armia austro-węgierska
KIT GREGOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
AMBRISCKO MICHAEL JÄGER Armia austro-węgierska
REINLÄNDER ROMAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHNEIDER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BACHLEDA STEFAN JÄGER Armia austro-węgierska
MICHALEK [MICHALIK] ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GOLDHAMMER MARKUS JÄGER Armia austro-węgierska
NETIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHWERTNER ADOLF KORPORAL Armia austro-węgierska
DÜRRER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOŚ JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
GUTMANN JAKOB JÄGER Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 36