War graves
in Małopolska
1205090-012
99
44
Cmentarz założony jest na planie nieregularnego dziesięcioboku. Ogrodzenie stanowią kamienne słupy połączone parami żelaznych rur. Wejście ujęte w dwa słupy z kamiennych bloków znajduje się od strony południowej. Zamykane jest jednoskrzydłową furtką z ramą z metalowych rur, w której osadzony jest krzyż łaciński z datą „1915", wykonane z taśmy stalowej. Na kamiennym słupie umieszczona jest tablica z informacjami o cmentarzu i remoncie przeprowadzonym w 1992 r. Przed wejściem znajduje się pulpitowa tablica ufundowana przez Powiat Gorlicki.

Główny element cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż z półkolistym zadaszeniem.

Na grobach znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915"
– krzyży lotaryńskich z żelaznych prętów.
– dużego żeliwnego ażurowego krzyża lotaryńskiego.

Przy zachodniej części ogrodzenia znajduje się głaz pamiątkowy z metalowym krzyżem i tablicą z napisem: "TU SPOCZYWAJĄ/ ROZSTRZELANI/ PRZEZ HITLEROWCÓW/ 23.06.1943/Ś✝P/ MIKOŁAJ KOWALSKI/ * 13.11.1910/ JAN ZEŁEM/ * 31.03.1916/ MIKOŁAJ ZEŁEM/ * 02.12.1919/ POKÓJ ICH DUSZOM".

W obrębie cmentarza, przy ogrodzeniu od strony drogi znajduje się kamienny krzyż z figurą Chrystusa osadzony na postumencie.

W 17 grobach zbiorowych i 24 pojedynczych pochowano 25 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 71 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 55. W grobie z II wojny światowej spoczywają 3 osoby rozstrzelane przez okupanta niemieckiego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 943-972 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 139.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 439-440
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 161.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 87.
Surname Forename Rank Military formation  
KNYTL FRANZ ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
HLAVAČEK ALOIS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SULC ADOLF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ELSTNER WILHELM JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MRAZ JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LINKA JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SIEMIENCZUK STEFAN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KRATZMANN JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KLOG JOSEF JAKOB SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
RIEMER JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KAULER WENZEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
NUŠKO HERMANN OBERLEUTNANT Austro-Hungarian Army
EDLER V. TOMMASEO ANTON FÄHNRICH Austro-Hungarian Army
LONSKY EUGEN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KOS STANISLAUS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
FRÜCHTEL FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WIESNER FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
RIEMARSCH WENZEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KOFRANEK JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
GRYSAJEWKO NIKOLAUS INFANTERIST Russian Army
TICZENKO MAKAR INFANTERIST Russian Army
MILEJANOW ZACHAR INFANTERIST Russian Army
PIOTROWICZ KUŹMA ZUGSFÜHRER Russian Army
GORCHANO [GORSCHANOW] ALEXEJ FÄHNRICH Russian Army
KORHENI ALEXEJ ZUGSFÜHRER Russian Army
RUDECH WASYLI INFANTERIST Russian Army
GLOTOW IWAN INFANTERIST Russian Army
ZASŁAWIECKI STEFAN INFANTERIST Russian Army
BAŁABAN PETER INFANTERIST Russian Army
SZOBLY WASYLI INFANTERIST Russian Army
PUKUL IGNAZ INFANTERIST Russian Army
HUK CIRIL [KYRET] INFANTERIST Russian Army
TARAN PHILLIP INFANTERIST Russian Army
HANCZARENKO PHILLIP INFANTERIST Russian Army
KUHONOW GREGOR INFANTERIST Russian Army
BELOWSKI JOHANN INFANTERIST Russian Army
POSTOWIT ONUFER INFANTERIST Russian Army
KANAJEW PROKOP INFANTERIST Russian Army
ZADOROŻNY ANDREJ INFANTERIST Russian Army
GURAJEW ANDREJ INFANTERIST Russian Army
KOSCIENKO MAREK INFANTERIST Russian Army
KOWALSKI MIKOŁAJ
ZEŁEM JAN
ZEŁEM MIKOŁAJ
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 6
Russian Army 49