Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205090-012
99
44
Cmentarz założony jest na planie nieregularnego dziesięcioboku. Ogrodzenie stanowią kamienne słupy połączone parami żelaznych rur. Wejście ujęte w dwa słupy z kamiennych bloków znajduje się od strony południowej. Zamykane jest jednoskrzydłową furtką z ramą z metalowych rur, w której osadzony jest krzyż łaciński z datą „1915", wykonane z taśmy stalowej. Na kamiennym słupie umieszczona jest tablica z informacjami o cmentarzu i remoncie przeprowadzonym w 1992 r. Przed wejściem znajduje się pulpitowa tablica ufundowana przez Powiat Gorlicki.

Główny element cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż z półkolistym zadaszeniem.

Na grobach znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915"
– krzyży lotaryńskich z żelaznych prętów.
– dużego żeliwnego ażurowego krzyża lotaryńskiego.

Przy zachodniej części ogrodzenia znajduje się głaz pamiątkowy z metalowym krzyżem i tablicą z napisem: "TU SPOCZYWAJĄ/ ROZSTRZELANI/ PRZEZ HITLEROWCÓW/ 23.06.1943/Ś✝P/ MIKOŁAJ KOWALSKI/ * 13.11.1910/ JAN ZEŁEM/ * 31.03.1916/ MIKOŁAJ ZEŁEM/ * 02.12.1919/ POKÓJ ICH DUSZOM".

W obrębie cmentarza, przy ogrodzeniu od strony drogi znajduje się kamienny krzyż z figurą Chrystusa osadzony na postumencie.

W 17 grobach zbiorowych i 24 pojedynczych pochowano 25 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 71 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 55. W grobie z II wojny światowej spoczywają 3 osoby rozstrzelane przez okupanta niemieckiego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 943-972 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 139.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 439-440
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 161.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 87.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
KNYTL FRANZ ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
HLAVAČEK ALOIS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SULC ADOLF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ELSTNER WILHELM JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MRAZ JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LINKA JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SIEMIENCZUK STEFAN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KRATZMANN JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KLOG JOSEF JAKOB SCHÜTZE Armia austro-węgierska
RIEMER JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KAULER WENZEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
NUŠKO HERMANN OBERLEUTNANT Armia austro-węgierska
EDLER V. TOMMASEO ANTON FÄHNRICH Armia austro-węgierska
LONSKY EUGEN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KOS STANISLAUS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
FRÜCHTEL FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WIESNER FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
RIEMARSCH WENZEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KOFRANEK JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
GRYSAJEWKO NIKOLAUS INFANTERIST Armia rosyjska
TICZENKO MAKAR INFANTERIST Armia rosyjska
MILEJANOW ZACHAR INFANTERIST Armia rosyjska
PIOTROWICZ KUŹMA ZUGSFÜHRER Armia rosyjska
GORCHANO [GORSCHANOW] ALEXEJ FÄHNRICH Armia rosyjska
KORHENI ALEXEJ ZUGSFÜHRER Armia rosyjska
RUDECH WASYLI INFANTERIST Armia rosyjska
GLOTOW IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
ZASŁAWIECKI STEFAN INFANTERIST Armia rosyjska
BAŁABAN PETER INFANTERIST Armia rosyjska
SZOBLY WASYLI INFANTERIST Armia rosyjska
PUKUL IGNAZ INFANTERIST Armia rosyjska
HUK CIRIL [KYRET] INFANTERIST Armia rosyjska
TARAN PHILLIP INFANTERIST Armia rosyjska
HANCZARENKO PHILLIP INFANTERIST Armia rosyjska
KUHONOW GREGOR INFANTERIST Armia rosyjska
BELOWSKI JOHANN INFANTERIST Armia rosyjska
POSTOWIT ONUFER INFANTERIST Armia rosyjska
KANAJEW PROKOP INFANTERIST Armia rosyjska
ZADOROŻNY ANDREJ INFANTERIST Armia rosyjska
GURAJEW ANDREJ INFANTERIST Armia rosyjska
KOSCIENKO MAREK INFANTERIST Armia rosyjska
KOWALSKI MIKOŁAJ
ZEŁEM JAN
ZEŁEM MIKOŁAJ
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 6
Armia rosyjska 49