Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205090-012
99
44
Cmentarz założony jest na planie nieregularnego dziesięcioboku. Ogrodzenie stanowią kamienne słupy połączone parami żelaznych rur. Wejście ujęte w dwa słupy z kamiennych bloków znajduje się od strony południowej. Zamykane jest jednoskrzydłową furtką z ramą z metalowych rur, w której osadzony jest krzyż łaciński z datą „1915", wykonane z taśmy stalowej. Na kamiennym słupie umieszczona jest tablica z informacjami o cmentarzu i remoncie przeprowadzonym w 1992 r. Przed wejściem znajduje się pulpitowa tablica ufundowana przez Powiat Gorlicki.

Główny element cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż z półkolistym zadaszeniem.

Na grobach znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915"
– krzyży lotaryńskich z żelaznych prętów.
– dużego żeliwnego ażurowego krzyża lotaryńskiego.

Przy zachodniej części ogrodzenia znajduje się głaz pamiątkowy z metalowym krzyżem i tablicą z napisem: "TU SPOCZYWAJĄ/ ROZSTRZELANI/ PRZEZ HITLEROWCÓW/ 23.06.1943/Ś✝P/ MIKOŁAJ KOWALSKI/ * 13.11.1910/ JAN ZEŁEM/ * 31.03.1916/ MIKOŁAJ ZEŁEM/ * 02.12.1919/ POKÓJ ICH DUSZOM".

W obrębie cmentarza, przy ogrodzeniu od strony drogi znajduje się kamienny krzyż z figurą Chrystusa osadzony na postumencie.

W 17 grobach zbiorowych i 24 pojedynczych pochowano 25 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 71 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 55. W grobie z II wojny światowej spoczywają 3 osoby rozstrzelane przez okupanta niemieckiego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 943-972 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 139.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 439-440
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 161.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 87.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
KNYTL FRANZ ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
HLAVAČEK ALOIS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SULC ADOLF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ELSTNER WILHELM JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MRAZ JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
LINKA JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SIEMIENCZUK STEFAN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KRATZMANN JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KLOG JOSEF JAKOB SCHÜTZE Австро-венгерская армия
RIEMER JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KAULER WENZEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
NUŠKO HERMANN OBERLEUTNANT Австро-венгерская армия
EDLER V. TOMMASEO ANTON FÄHNRICH Австро-венгерская армия
LONSKY EUGEN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KOS STANISLAUS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
FRÜCHTEL FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
WIESNER FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
RIEMARSCH WENZEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KOFRANEK JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
GRYSAJEWKO NIKOLAUS INFANTERIST Русская армия
TICZENKO MAKAR INFANTERIST Русская армия
MILEJANOW ZACHAR INFANTERIST Русская армия
PIOTROWICZ KUŹMA ZUGSFÜHRER Русская армия
GORCHANO [GORSCHANOW] ALEXEJ FÄHNRICH Русская армия
KORHENI ALEXEJ ZUGSFÜHRER Русская армия
RUDECH WASYLI INFANTERIST Русская армия
GLOTOW IWAN INFANTERIST Русская армия
ZASŁAWIECKI STEFAN INFANTERIST Русская армия
BAŁABAN PETER INFANTERIST Русская армия
SZOBLY WASYLI INFANTERIST Русская армия
PUKUL IGNAZ INFANTERIST Русская армия
HUK CIRIL [KYRET] INFANTERIST Русская армия
TARAN PHILLIP INFANTERIST Русская армия
HANCZARENKO PHILLIP INFANTERIST Русская армия
KUHONOW GREGOR INFANTERIST Русская армия
BELOWSKI JOHANN INFANTERIST Русская армия
POSTOWIT ONUFER INFANTERIST Русская армия
KANAJEW PROKOP INFANTERIST Русская армия
ZADOROŻNY ANDREJ INFANTERIST Русская армия
GURAJEW ANDREJ INFANTERIST Русская армия
KOSCIENKO MAREK INFANTERIST Русская армия
KOWALSKI MIKOŁAJ
ZEŁEM JAN
ZEŁEM MIKOŁAJ
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 6
Русская армия 49