War graves
in Małopolska
1205090-013
83
66
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i otoczony od wschodu murem betonowym, a z pozostałych stron betonowymi slupami połączonymi podmurówką i drewnianym płotem. Wejście znajdujące się od strony zachodniej zamykane jest jednoskrzydłową, zakończoną trójkątnie, drewnianą furtką z metalowym okuciem. Na betonowym słupie po prawej stronie furtki umieszczona jest tablica z informacjami o cmentarzu i wykonanym w 1994 r. remoncie.

W wschodniej części ogrodzenia znajduje się ściana pomnikowa z pustą wnęką na tablicę inskrypcyjną. Przed nią, w obramowanej kamieniami kwaterze ustawiony jest wysoki, drewniany krzyż z półkolistym zadaszeniem nakrytym blachą.
Mogiły mają układ rzędowy i symetryczny. Występują tu nagrobki w formie:

– krzyży z taśmy stalowej wzmocnionej kulkami osadzonych na betonowych cokołach,
– krzyży lotaryńskich z metalowych prętów osadzonych na betonowych cokołach,
– kamiennych stel z wyrytymi inskrypcjami (dwie z motywem krzyża wpisanego w okrąg, jedna z Gwiazdą Dawida)

W części krzyży z taśmy stalowej zachowały się okrągłe emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.
Ponadto na cmentarzu znajdują się pozostałości niezidentyfikowanego cokołu pod krzyż lub pomnika.

W 13 grobach zbiorowych i 40 pojedynczych pochowano 74 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 9 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 521-549 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 263.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 391-392.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s..153.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 81.
Surname Forename Rank Military formation  
FRANKOLA JAROSLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ANDREJS EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DITĚ ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ALT HEINRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HOSNER FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
POSPIŠIL JAKOB INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SPOLEČNY KROPADL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BRYCHTA JOHANN RESERVIST GEFREITER Austro-Hungarian Army
VESELY WENZEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOTTWALD GOTTLIEB LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HEINE JOHANN ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NACHWALT IGNATZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HDRLIČKA ADALBERT INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HOFFMAN KARL KORPORAL Austro-Hungarian Army
VESELY JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KUNDRAT THEODOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RISZAK PETER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GÜNTNER FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PEIL WENZEL FEUERWERKER Austro-Hungarian Army
SAMEK INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JAHN ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BUČEK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PICKO JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SLADEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RÖSEL KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VESELY JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HIKSTED WENZEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ONTL WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BROSNYAK MICHAEL RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOZIOŁ LADISLAUS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
NECHANICKY JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ŽOČEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ANDRYSZYCZYN MICHAEL INFANTERIST Russian Army
KOSLENKOW PAWLOW INFANTERIST Russian Army
KOSLOW [KOZŁOW AZANOW] IWAN INFANTERIST Russian Army
POTIOMKIJ WASILI INFANTERIST Russian Army
PITAŠ NORBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BÖHM WILHELM LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HOLIK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZWABL LEOPOLD INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHWARHA [SCHWARKA] FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STÉPANEK FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BRABEC JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GRUHLICH JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ANTENGRUBER JOSEF GEFREITER Austro-Hungarian Army
STERN PINKAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DVOŘAČEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
REIMANN BRUNO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HIMMELFREUNDPOINTNER STEFAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FOLK JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KALIČ JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ČERNY FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HOLANEK WENZEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STOLLE JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TUMMA ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MARKS JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FISCHER VIKTOR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FALLUCZ VACLAW INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZIMMER WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZARUBA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
EHRLICH JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BRAZDA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOVARNIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CHYLIK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRAGA LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PAUL JAKOB INFANTERIST Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 4
Austro-Hungarian Army 13