Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205090-013
83
66
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i otoczony od wschodu murem betonowym, a z pozostałych stron betonowymi slupami połączonymi podmurówką i drewnianym płotem. Wejście znajdujące się od strony zachodniej zamykane jest jednoskrzydłową, zakończoną trójkątnie, drewnianą furtką z metalowym okuciem. Na betonowym słupie po prawej stronie furtki umieszczona jest tablica z informacjami o cmentarzu i wykonanym w 1994 r. remoncie.

W wschodniej części ogrodzenia znajduje się ściana pomnikowa z pustą wnęką na tablicę inskrypcyjną. Przed nią, w obramowanej kamieniami kwaterze ustawiony jest wysoki, drewniany krzyż z półkolistym zadaszeniem nakrytym blachą.
Mogiły mają układ rzędowy i symetryczny. Występują tu nagrobki w formie:

– krzyży z taśmy stalowej wzmocnionej kulkami osadzonych na betonowych cokołach,
– krzyży lotaryńskich z metalowych prętów osadzonych na betonowych cokołach,
– kamiennych stel z wyrytymi inskrypcjami (dwie z motywem krzyża wpisanego w okrąg, jedna z Gwiazdą Dawida)

W części krzyży z taśmy stalowej zachowały się okrągłe emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.
Ponadto na cmentarzu znajdują się pozostałości niezidentyfikowanego cokołu pod krzyż lub pomnika.

W 13 grobach zbiorowych i 40 pojedynczych pochowano 74 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 9 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 521-549 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 263.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 391-392.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s..153.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 81.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
FRANKOLA JAROSLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ANDREJS EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DITĚ ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ALT HEINRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HOSNER FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
POSPIŠIL JAKOB INFANTERIST Австро-венгерская армия
SPOLEČNY KROPADL INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRYCHTA JOHANN RESERVIST GEFREITER Австро-венгерская армия
VESELY WENZEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOTTWALD GOTTLIEB LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HEINE JOHANN ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
NACHWALT IGNATZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
HDRLIČKA ADALBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
HOFFMAN KARL KORPORAL Австро-венгерская армия
VESELY JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KUNDRAT THEODOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
RISZAK PETER INFANTERIST Австро-венгерская армия
GÜNTNER FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PEIL WENZEL FEUERWERKER Австро-венгерская армия
SAMEK INFANTERIST Австро-венгерская армия
JAHN ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
BUČEK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PICKO JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
SLADEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
RÖSEL KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
VESELY JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HIKSTED WENZEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
ONTL WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BROSNYAK MICHAEL RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOZIOŁ LADISLAUS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
NECHANICKY JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
ŽOČEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ANDRYSZYCZYN MICHAEL INFANTERIST Русская армия
KOSLENKOW PAWLOW INFANTERIST Русская армия
KOSLOW [KOZŁOW AZANOW] IWAN INFANTERIST Русская армия
POTIOMKIJ WASILI INFANTERIST Русская армия
PITAŠ NORBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BÖHM WILHELM LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HOLIK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZWABL LEOPOLD INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHWARHA [SCHWARKA] FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
STÉPANEK FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRABEC JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
GRUHLICH JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ANTENGRUBER JOSEF GEFREITER Австро-венгерская армия
STERN PINKAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DVOŘAČEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
REIMANN BRUNO INFANTERIST Австро-венгерская армия
HIMMELFREUNDPOINTNER STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
FOLK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KALIČ JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ČERNY FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HOLANEK WENZEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
STOLLE JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
TUMMA ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
MARKS JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
FISCHER VIKTOR INFANTERIST Австро-венгерская армия
FALLUCZ VACLAW INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZIMMER WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZARUBA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
EHRLICH JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRAZDA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOVARNIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CHYLIK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRAGA LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PAUL JAKOB INFANTERIST Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 4
Австро-венгерская армия 13