War graves
in Małopolska
1205090-015
118
20
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony murem kamiennym z betonową nakrywą, dostosowanym uskokami do nachylenia terenu. Zamknięte jednoskrzydłową drewnianą furtką wejście znajduje się od strony zachodniej. W północno-zachodnim narożniku ustawiony jest kamienny obelisk z niszą na tablicę memoratywną.

Na wprost wejścia znajduje się wysoki, drewniany krzyż z blaszanym, półkolistym zadaszeniem.

Mogiły są obramowane i oznaczone nagrobkami w formie osadzonych na betonowych cokołach:
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915”
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich.

W 14 grobach zbiorowych pochowano 41 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 77 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 885-915 (plany, rzut ogrodzenia i pomnika głównego, projekty krzyży, wykazy pochowanych), GW 61 s. 50 (3 fotografie archiwalne)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 122.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 381-382.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 150-151.
  • Mitteilungen und Berichte des „Österreichischen Schwarzen Kreuzes“, 2019, 2 (149), s. 34.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 78.
Surname Forename Rank Military formation  
SIDL FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WELESZKOWITSCH JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MACHUTA EMILIAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BERGER FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BLAHA WENZEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HOFMANN EMILIAN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
RETRAJSKI PETER SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHUH FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STRUPREITER ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
RUŽIČKA JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PILNÝ FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
GÓRSKI ANTON ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
VOKURKA JOSEF EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Austro-Hungarian Army
VLČEK KARL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
RAAB PAUL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
THIN VALENTIN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ZUBRZYCKI ALEXANDER SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHWEIGER FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SOCHOR JOSEF ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
VETROVSKY PETER LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 21
Russian Army 77