Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205090-015
118
20
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony murem kamiennym z betonową nakrywą, dostosowanym uskokami do nachylenia terenu. Zamknięte jednoskrzydłową drewnianą furtką wejście znajduje się od strony zachodniej. W północno-zachodnim narożniku ustawiony jest kamienny obelisk z niszą na tablicę memoratywną.

Na wprost wejścia znajduje się wysoki, drewniany krzyż z blaszanym, półkolistym zadaszeniem.

Mogiły są obramowane i oznaczone nagrobkami w formie osadzonych na betonowych cokołach:
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915”
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich.

W 14 grobach zbiorowych pochowano 41 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 77 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 885-915 (plany, rzut ogrodzenia i pomnika głównego, projekty krzyży, wykazy pochowanych), GW 61 s. 50 (3 fotografie archiwalne)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 122.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 381-382.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 150-151.
  • Mitteilungen und Berichte des „Österreichischen Schwarzen Kreuzes“, 2019, 2 (149), s. 34.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 78.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
SIDL FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WELESZKOWITSCH JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MACHUTA EMILIAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BERGER FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BLAHA WENZEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HOFMANN EMILIAN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
RETRAJSKI PETER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHUH FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
STRUPREITER ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
RUŽIČKA JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PILNÝ FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
GÓRSKI ANTON ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
VOKURKA JOSEF EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Armia austro-węgierska
VLČEK KARL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
RAAB PAUL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
THIN VALENTIN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ZUBRZYCKI ALEXANDER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHWEIGER FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SOCHOR JOSEF ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
VETROVSKY PETER LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 21
Armia rosyjska 77