War graves
in Małopolska
1205090-016
83
83
Cmentarz zbudowany jest na planie symetrycznego dwunastoboku i otoczony od strony północnej krótkim odcinkiem drewnianej kraty, a z pozostałych stron kamiennym murem z betonową nakrywą, dostosowanym uskokami do nachylenia terenu. Zamknięte jednoskrzydłową drewnianą furtką wejście znajduje się od strony północnej.

Głównym elementem cmentarza jest drewniany krzyż ustawiony na wysokim, cokole z kamiennych bloków z niszą na tablicę inskrypcyjną.

Na mogiłach znajdują się nagrobki w formie:
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915",
– niskich, zakończonych trójkątnie betonowych stel.

Na nagrobkach umieszczone są owalne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych. Na cmentarzu znajduje się nietypowa betonowa stela, zakończona trójkątnie zwieńczona krzyżem z płaskownika na którym umieszczone jest odwzorowanie czapki żołnierskiej. Na licu steli znajduje umieszczona jest tablica ze zdjęciem zmarłego Aloisa Prohaski oraz datą i miejscem urodzenia oraz śmierci.

W 7 grobach zbiorowych i 2 pojedynczych pochowano 83 żołnierzy z armii austro-węgierskiej z 28. pułku landwery.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 295-341 (plany, wykazy pochowanych), GW 62 s. 105 (fotografia - błędnie opisana jako cmentarz nr 96 Stróżówka)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 122.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 383-385.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 151.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 79.
Surname Forename Rank Military formation  
JANUŠKA JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TARABA ALOIS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KVĚT JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WALLISCH JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KREJČI JAROSLAUS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
CHODL JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
VETIŠKA ADALBERT SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LANZINGER JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SOCHOR VINZENZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MATEJA FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BULINA KARL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DUCHON JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HAVLIČEK JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KERBERT FRIEDRICH LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MARZEC FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KRBEC JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
NĚMEČEK JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ROUČKA ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SMEJKAL JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SVAGR ALOIS KORPORAL Austro-Hungarian Army
ULDRICH JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
JIŠA JAROSLAUS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ALLMANN FERDINAND SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LANDA JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ECKEL EMIL E.F.FLDW.K.A. Austro-Hungarian Army
CITEK KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SEDLON KARL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DŘIGAL WENZEL KORPORAL Austro-Hungarian Army
RĚHAČEK FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HAJEK FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LAVIČKA ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SPORKA ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ČEŠKA FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HÄUSLER ENGELBERT SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SVEJDA PROKOP SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DRAGOUN WENZEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PETROUŠEK JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
GRIMM RICHARD SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SPICHAL JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ROZTOČIL FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SKOPEK JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KOLAŘ WENZEL KORPORAL Austro-Hungarian Army
ARNOST WENZEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BEČVAR JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BEGSTAROSTA FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BUCIFAL JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ČAJ JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
CERNY FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DUŃKA WILHELM WENZ. LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
FREIBERG RUDOLF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HAVORKA JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HANINGER JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
CHVOSTA ADOLF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
JIŠA KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KVAČA JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KŘIVANEC AUGUST LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KOLAŘ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KRAJDL WENZEL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KÖRNER JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KRATKY GOTTLIEB LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LIPPERT WENZEL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHEČKA ADALBERT LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MARŠAT KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MICHL JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MUSCHIK KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
NEDVĚD ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
NENAHLO KARL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
POTUČEK FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PROCHAZKA JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STADKY JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STAŠEK JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TEJČEK JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
VESELY KARL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ZAUF ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ŽOFKA THOMAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HEJLEK JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
CHYTRY ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LIEBL JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KOFRON JAROSLAUS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PRAŠIL KARL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PROUSIL JULIUS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BERAN JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WEBER FRANZ ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army