War graves
in Małopolska
1205090-019
311
36
Cmentarz zbudowany jest na planie symetrycznego wieloboku i otoczony murem kamiennym z betonow nakrywą. Znajdujące się od strony południowej, poprzedzone schodami i podestem, wejście zamyka jednoskrzydłowa drewniana furtka. Na wprost wejścia w linii przed murem od strony północnej ustawione są cztery wysokie kamienne słupy nakryte betonową belką Pomiędzy środkowymi słupami znajduje się wysoki, drewniany krzyż, nakryty półkolistym, pokrytym blachą o ząbkowanych krawędziach zadaszeniem.

Groby rozmieszczone są rzędami w symetrycznie rozplanowanych kwaterach. Występują tu nagrobki w formie osadzonych na betonowych cokołach:
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915”,
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich.
 
Na cmentarzu pochowano 133 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 178 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 409-434 (plany, wykazy pochowanych), GW 61, s. 61 (fotografia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 122.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 412-415.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 158.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 85.
Surname Forename Rank Military formation  
OWCZINKOW NIKOLAJ INFANTERIST Russian Army
SZETKOW NIKITA INFANTERIST Russian Army
WALINLIN HEINULA INFANTERIST Russian Army
SPIRIDONOW JEHRAW INFANTERIST Russian Army
STRELKOJOW PHILIPP INFANTERIST Russian Army
SCHMIRG ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LORENZ OTTO LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHMIDT JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GERLITSCHKA MATHIAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PROCHAZKA JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
CZANA ONUFER SAPPEUR Austro-Hungarian Army
KOTEK WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GLÜCKSMANN KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ALEKSITSCH JOSEF JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PAJMANN FRANZ TRGL.FHR. Austro-Hungarian Army
LEBEN FRANZ JOHANN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
CVAHLE IGNATZ KORPORAL Austro-Hungarian Army
MAČEK JOSEF ERSATZ RESERVIST GEFREITER Austro-Hungarian Army
PRAH GEORG ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DROBEŽ FRANZ ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DOBROWOLNY ALEKSANDER ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
BRKANLIĆ GIUWO LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GJUKIĆ NIKOLA LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NOWAK WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DUDEK HEINRICH INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STEGON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TURK JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NEKOINDA JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WIELAND ROBERT RECHNUNGS UNTEROFFIZIER I KL. Austro-Hungarian Army
ZUB WILEM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
EIS ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRYGOWSKI ADALBERT INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LOHRA JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LUTZ ANDREAS Austro-Hungarian Army
BECK INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BAUER KARL Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 147
Russian Army 128