Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205090-019
311
36
Cmentarz zbudowany jest na planie symetrycznego wieloboku i otoczony murem kamiennym z betonow nakrywą. Znajdujące się od strony południowej, poprzedzone schodami i podestem, wejście zamyka jednoskrzydłowa drewniana furtka. Na wprost wejścia w linii przed murem od strony północnej ustawione są cztery wysokie kamienne słupy nakryte betonową belką Pomiędzy środkowymi słupami znajduje się wysoki, drewniany krzyż, nakryty półkolistym, pokrytym blachą o ząbkowanych krawędziach zadaszeniem.

Groby rozmieszczone są rzędami w symetrycznie rozplanowanych kwaterach. Występują tu nagrobki w formie osadzonych na betonowych cokołach:
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915”,
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich.
 
Na cmentarzu pochowano 133 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 178 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 409-434 (plany, wykazy pochowanych), GW 61, s. 61 (fotografia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 122.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 412-415.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 158.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 85.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
OWCZINKOW NIKOLAJ INFANTERIST Armia rosyjska
SZETKOW NIKITA INFANTERIST Armia rosyjska
WALINLIN HEINULA INFANTERIST Armia rosyjska
SPIRIDONOW JEHRAW INFANTERIST Armia rosyjska
STRELKOJOW PHILIPP INFANTERIST Armia rosyjska
SCHMIRG ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LORENZ OTTO LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHMIDT JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
GERLITSCHKA MATHIAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PROCHAZKA JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CZANA ONUFER SAPPEUR Armia austro-węgierska
KOTEK WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GLÜCKSMANN KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ALEKSITSCH JOSEF JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PAJMANN FRANZ TRGL.FHR. Armia austro-węgierska
LEBEN FRANZ JOHANN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CVAHLE IGNATZ KORPORAL Armia austro-węgierska
MAČEK JOSEF ERSATZ RESERVIST GEFREITER Armia austro-węgierska
PRAH GEORG ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
DROBEŽ FRANZ ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
DOBROWOLNY ALEKSANDER ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
BRKANLIĆ GIUWO LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GJUKIĆ NIKOLA LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
NOWAK WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
DUDEK HEINRICH INFANTERIST Armia austro-węgierska
STEGON INFANTERIST Armia austro-węgierska
TURK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
NEKOINDA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
WIELAND ROBERT RECHNUNGS UNTEROFFIZIER I KL. Armia austro-węgierska
ZUB WILEM INFANTERIST Armia austro-węgierska
EIS ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRYGOWSKI ADALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
LOHRA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
LUTZ ANDREAS Armia austro-węgierska
BECK INFANTERIST Armia austro-węgierska
BAUER KARL Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 147
Armia rosyjska 128