War graves
in Małopolska
1203030-002
1340
205
Mogiła ziemna na planie prostokąta, obsadzona murawą.

Przy mogile znajduje się granitowy pomnik w formie postumentu zwieńczonego ściętym obeliskiem, Na postumencie umieszczona jest tablica z ciemnego kamienia z napisem:

TU SPOCZYWA 1340 ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ/ POLEGŁYCH W WALKACH Z NIEMCAMI/ W CHRZANOWIE I JEGO OKOLICACH W STYCZNIU 1945 R./ KTÓRYCH SZCZĄTKI PRZENIESIONO W LUTYM 2018 R./ Z CMENTARZ WOJENNEGO W PARKU "KOŚCIELEC"

Na flankujących postument ścianach umieszczone są tablice z ciemnego kamienia z nazwiskami pochowanych.

W 1945 r. w Parku w Kościelcu grzebano żołnierzy poległych lub zmarłych żołnierzy Armii Czerwonej. W 1948 r. po przeprowadzeniu akcji ekshumacyjnej na terenie powiatu chrzanowskiego założono cmentarz wojenny, który obejmował 10 mogił obramowanych mogił i pomnik z kamiennych bloków z tablicą z nazwiskami pochowanych. W późniejszych latach ekshumowano tu szczątki z mogiły w Parku Miejskim w Chrzanowie oraz w pobliżu szkoły. Obecne urządzenie w formie tarasu i pomnika zostało wykonane w 1978 r.

W 2018 r. szczątki żołnierzy pochowanych w Parku w Chrzanowie-Kościelcu ekshumowano i przeniesiono na cmentarz komunalny w Chrzanowie.

  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. UW II 1026.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. ZPGKiM-KR 2.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 84, il. 35.
  • W. Hadyś, Miejsca pamięci narodowej na terenie Miasta i Gminy Chrzanów, Chrzanów 1982, s. 7-11.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej, pod. red. A. Pilcha, Kraków 1976, s. 81-83.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939 - 1945., red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 297.
Surname Forename Rank Military formation  
AGATIJ WASILIJ ONUFRIJEWICZ SZEREGOWY Red Army
AGIEJEW SIEMIEN GRIGORJEWICZ SZEREGOWY Red Army
ALEKSIEJEW PIETR WIENIEDIKTOWICZ SZEREGOWY Red Army
ARSENIUK DMITRIJ IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Red Army
AFANASJEW INNOKIENTIJ FIEDOROWICZ SIERŻANT Red Army
AHRAMOW K.C. SZEREGOWY Red Army
BACHTIN JEGOR FIEDOROWICZ KAPITAN Red Army
BASZARIN DMITRIJ PIETROWICZ STARSZY SIERŻANT Red Army
BIEŁOUSOW WASILIJ IWANOWICZ STARSZY SIERŻANT Red Army
BIEŁOSZAPKO IWAN FIEDOROWICZ SIERŻANT Red Army
BIERKIETA IWAN ANTONOWICZ SZEREGOWY Red Army
BOGANOW IBRAHIM ISMAIŁOWICZ SZEREGOWY Red Army
B?GACZ JEMIELJAN MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Red Army
BADANIN NIKOŁAJ ALEKSANDROWICZ SZEREGOWY Red Army
BOKARIEW PIETR STIEPANOWICZ SZEREGOWY Red Army
BOROWI? ANDRIEJ MITROFANOWICZ MAJOR Red Army
BUJAR STIEPAN GRIGORJEWICZ SZEREGOWY Red Army
WARIWODA WASILIJ BORISOWICZ SIERŻANT Red Army
WASIELAK DMITRIJ LEONTJEWICZ SZEREGOWY Red Army
WASILEWSKIJ WŁADIMIR IOSIFOWICZ STARSZY SIERŻANT Red Army
WASILJEW SIERGIEJ JEGOROWICZ SZEREGOWY Red Army
WOZNIUK JEFIM MATWIEJEWICZ SZEREGOWY Red Army
WOJCIECHOWSKIJ FELIKS IOSIFOWICZ SZEREGOWY Red Army
WOŁODIN WŁADIMIR PROCHOROWICZ JEFREJTOR Red Army
WORONKOWSKIJ WŁADIMIR NIKITOWICZ JEFREJTOR Red Army
WSZEWKOW IWAN ALEKSANDROWICZ SZEREGOWY Red Army
WYSZATICKIJ FRANK WASILJEWICZ SZEREGOWY Red Army
GAWRILININ JURIJ DMITRIJEWICZ Red Army
GAŁUŃKO IGNAT DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Red Army
GASZINSKIJ MICHAIŁ FILIPPOWICZ SZEREGOWY Red Army
GIEDZ LEON LEONTJEWICZ SZEREGOWY Red Army
GOŁKA IOSIF PIETROWICZ MŁODSZY SIERŻANT Red Army
GONTA MAKARIJ IWANOWICZ SIERŻANT Red Army
GORBUNOW PAWIEŁ BORISOWICZ ST. LEJTNANT Red Army
GORODECKIJ IWAN WIKIENTJEWICZ SZEREGOWY Red Army
GRIL JAKOW MAKSIMOWICZ SZEREGOWY Red Army
GRYGAL STIEPAN MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Red Army
GUTOROW JURIJ NIKITOWICZ STARSZY SIERŻANT Red Army
DANILIN IWAN IWANOWICZ SZEREGOWY Red Army
DEMISZIN WASILIJ ANTONOWICZ SIERŻANT Red Army
DIEMCZENKO PAWEŁ MOISIEJEWICZ JEFREJTOR Red Army
DIENISIEWICZ SAWWA NIKITOWICZ SZEREGOWY Red Army
DIERKACZEW ANDRIEJ DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Red Army
DOWLETOW RUZMAJ CHADŻIJEWICZ SIERŻANT Red Army
DUDNIKOW IWAN NIKOŁAJEWICZ SIERŻANT Red Army
JEWSTRATIENKO FIEDOR ANTONOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Red Army
JEREMIN IWAN SIERGIEJEWICZ SZEREGOWY Red Army
JESIN IWAN MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Red Army
ŻEŁTUCHIN GIERGIJ JEMIELJANOWICZ STARSZY SIERŻANT Red Army
ŻIGUNOW HASANBI LEONOWICZ STARSZY LEJTNANT Red Army
ZACIERKOWNYJ PIETR JAKOWLEWICZ SIERŻANT Red Army
ZAJANCZUKOWSKIJ GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ SZEREGOWY Red Army
ZIMIROW N.F. Red Army
ZININ WASILIJ MICHAJŁOWICZ LEJTNANT Red Army
ZŁOBIN ALEKSANDR MATWIEJEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Red Army
IWANOW SAWA KARPOWICZ SZEREGOWY Red Army
IWANIUŻENKO STIEPAN KONSTANTINOWICZ SIERŻANT Red Army
ILIN WASILIJ WASILJEWICZ MŁODSZY LEJTNANT Red Army
KABRIN ANTON IWANOWICZ SZEREGOWY Red Army
KAZAKOW IWAN ALEKSIEJEWICZ KAPITAN Red Army
KAPUSTIN GIEORGIJ IWANOWICZ SIERŻANT Red Army
KARAJCZEW ALEKSANDR GRIGORJEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Red Army
KASZEL GRIGORIJ ANTONOWICZ SZEREGOWY Red Army
KISIELEW FIEDOR MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Red Army
KICHTIAK GRIGORIJ NIKOŁAJEWICZ SZEREGOWY Red Army
KLIMCZUK ZIŃKO DAWYDOWICZ SIERŻANT Red Army
KLIUJEW WASILIJ JEFRIMOWICZ SIERŻANT Red Army
KOZYRIEW IWAN BORISOWICZ SZEREGOWY Red Army
KOLESNIKOW IWAN ALEKSIEJEWICZ SZEREGOWY Red Army
KOŁOMOJEC AFANASIJ KUŹMICZ SZEREGOWY Red Army
KOLADIENKO MAKSIM ŁUKASZEWICZ SZEREGOWY Red Army
KOPYŁOW ALEKSIEJ WASILJEWICZ SZEREGOWY Red Army
KOROTIEJEW NIKOŁAJ NIKITOWICZ STARSZY SIERŻANT GWARDII Red Army
KOSTIUK K.G. SZEREGOWY Red Army
KOTYK IWAN STIEPANOWICZ SZEREGOWY Red Army
KOSZELEW SIEMIEN WASILJEWICZ SZEREGOWY Red Army
KRAWCZUK JEMIELJAN FILIPPOWICZ SZEREGOWY Red Army
KRAWCZUK JAKOW SAFRONOWICZ SZEREGOWY Red Army
KRAWCZUK IWAN JAKOWLEWICZ SZEREGOWY Red Army
KRASNOPIEROW PIETR RODIONOWICZ SZEREGOWY Red Army
KRIWICKIJ SIERGIEJ IWANOWICZ STARSZY SIERŻANT Red Army
KRIWONOSIUK GRIGORIJ PIETROWICZ SZEREGOWY Red Army
KROCZAK ILJA ANDRIEJEWICZ SZEREGOWY Red Army
KUZNIECOW WASILIJ ALEKSANDROWICZ LEJTNANT Red Army
KUZNIECOW IWAN ALEKSIEJEWICZ SZEREGOWY Red Army
KURBATOW IWAN SIEMIENOWICZ SZEREGOWY Red Army
KURGANSKIJ ALEKSANDR JEFIMOWICZ SZEREGOWY Red Army
KUROWIEC WASILIJ FILIPPOWICZ SZEREGOWY Red Army
KUSZNIR SIERGIEJ MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Red Army
ŁAGODA PROCHOR JOSYPOWYCZ [IOSIFOWICZ] SZEREGOWY Red Army
LESZCZENKO DMITRIJ JAKOWLEWICZ JEFREJTOR Red Army
LISKO R.S. SZEREGOWY Red Army
MAJOR GRIGORIJ PIETROWICZ JEFREJTOR Red Army
MAŃKOW G.P. SZEREGOWY Red Army
MASIUK PIETR JAKOWLEWICZ SZEREGOWY Red Army
MATWIJENKO ANDRIEJ NIKOŁAJEWICZ SZEREGOWY Red Army
MAHMUDOW ALISMAN SIERŻANT Red Army
MIELNIK PIOTR PAWŁOWICZ Red Army
MIERKUŁOW WASILIJ WASILJEWICZ STARSZY SIERŻANT Red Army
MIESZINSKIJ STANISŁAW IWANOWICZ STARSZINA Red Army
MISANOW KARP IWANOWICZ SZEREGOWY Red Army
MITIANIN WASILIJ FIEDOROWICZ SIERŻANT Red Army
MICHALENKO IWAN WIKTOROWICZ SZEREGOWY Red Army
MOZOLUK MICHAIŁ PIETROWICZ SIERŻANT Red Army
MONASTYRSKIJ WŁADIMIR WASILJEWICZ SZEREGOWY Red Army
MUZIJ N.S. SZEREGOWY Red Army
MURYSOW PIETR IWANOWICZ STARSZY LEJTNANT Red Army
MUCHA DMITRIJ STIEPANOWICZ SZEREGOWY Red Army
NAJMIETOW N. SZEREGOWY Red Army
NIZIN NIKOŁAJ SIEMIENOWICZ SZEREGOWY Red Army
NIKITIN MICHAIŁ GIEORGIJEWICZ STARSZINA Red Army
NIKITJUK NIKOŁAJ PŁATONOWICZ SZEREGOWY Red Army
NOWOSAD TROFIM JAKOWLEWICZ SZEREGOWY Red Army
OWCZINNIKOW ALEKSANDR MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Red Army
OGORODNIK ROMAN PIETROWICZ SZEREGOWY Red Army
ODINAJEW TURSUN SIERŻANT Red Army
ORIEW A.G. Red Army
OSNABCZUK MICHAIŁ KONDRATJEWICZ SZEREGOWY Red Army
PADATRIGORA T.S. SZEREGOWY Red Army
PANCZISZIN GRIGORIJ DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Red Army
PANYCZ WŁADIMIR DANIŁOWICZ SZEREGOWY Red Army
PAŃKOW GRIGORIJ MAKSIMOWICZ SZEREGOWY Red Army
PARCHOMOW KUŻMA DANIŁOWICZ SZEREGOWY Red Army
PASTUCH WASILIJ ALEKSIEJEWICZ SZEREGOWY Red Army
PIERIEPIAT'KO FIEDOR ANUFRIJEWICZ SZEREGOWY Red Army
PIETRIWSKIJ WASILIJ DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Red Army
PIETRIK PAWIEŁ NIKOŁAJEWICZ SZEREGOWY Red Army
PIETRICZUK STIEPAN CHARITONOWICZ STARSZY SIERŻANT Red Army
PIESZECHONOW WASILIJ IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Red Army
POWONSKIJ FRANC DANIŁOWICZ SZEREGOWY Red Army
POGORIEŁOW GRIGORIJ PIETROWICZ SZEREGOWY Red Army
PODGALZIEN MARTYN DANIŁOWICZ SZEREGOWY Red Army
POLEWIK LEONTIJ AFANASJEWICZ SZEREGOWY Red Army
POLENNYJ PIETR WASILJEWICZ SZEREGOWY Red Army
PROROCZENKO WŁADIMIR WASILJEWICZ SZEREGOWY Red Army
RABOTIAGA FIEDOR IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Red Army
RAZUMOW ORUN SZEREGOWY Red Army
RACHMANOW CHAMRAT SZEREGOWY Red Army
RASZKIEWICZ IWAN IOSIFOWICZ SZEREGOWY Red Army
RODIN PIETR KUŹMICZ STARSZY SIERŻANT Red Army
RIAZANOW PIETR IWANOWICZ KAPITAN Red Army
SABAT WASILIJ ANTONOWICZ SZEREGOWY Red Army
SAWCZUK GRIGORIJ JAKOWLEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Red Army
SALKO PIETR IWANOWICZ SZEREGOWY Red Army
SAFIAROW ISRAFIŁ SZARIFOWICZ SZEREGOWY Red Army
SIEMIENOW DMITRIJ SIEMIENOWICZ SZEREGOWY Red Army
SIEMIENIUK PIETR WASILJEWICZ SZEREGOWY Red Army
SIEMYKIN IWAN IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Red Army
SIWIERSKIJ KONDRAT DANIŁOWICZ SZEREGOWY Red Army
SKRINNIK NIKOŁAJ MITROFANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Red Army
SOBKO DMITRIJ ALEKSANDROWICZ SZEREGOWY Red Army
SOŁOWJEW ALEKSANDR PIETROWICZ STARSZY SIERŻANT Red Army
SOCHOTIUK PIETR ANUFRIJEWICZ SZEREGOWY Red Army
STAROŻITNIUK DMITRIJ MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Red Army
STAROSIELSKIJ JAKOW BORISOWICZ SZEREGOWY Red Army
STIEPANIENKO NIKOŁAJ MICHAJŁOWICZ JEFREJTOR Red Army
STRIEKOW WŁADIMIR FIEDOTOWICZ STARSZY SIERŻANT Red Army
SUCHARIEW WASILIJ NIKOŁAJEWICZ STARSZY LEJTNANT Red Army
TIERTYROW ALEKSANDR ZACHAROWICZ KAPITAN Red Army
TIMOSZENKO FILIPP DAWYDOWICZ SZEREGOWY Red Army
TITOW A.J. Red Army
TITOW ALEKSANDR KONDRATJEWICZ SZEREGOWY Red Army
TICHOMIROW MICHAIŁ FIEDOROWICZ LEJTNANT Red Army
TKACZUK IWAN KARPOWICZ SZEREGOWY Red Army
TOKARSKIJ ŁUKJAN GRIGORJEWICZ SZEREGOWY Red Army
TRIETIAK ALEKSANDR ARSIENTJEWICZ SZEREGOWY Red Army
TRYKOW W.S. SIERŻANT Red Army
UDOWIN KONSTANTIN JEFIMOWICZ SZEREGOWY Red Army
UPATOW KONSTANTIN ALEKSIEJEWICZ LEJTNANT Red Army
URYWKO WASILIJ DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Red Army
FARFUTDINOW GALIMIAN SIERŻANT Red Army
FIEDIN ALEKSANDR ANDRIEJEWICZ SZEREGOWY Red Army
FIEDORIAK GRIGORIJ PIETROWICZ SZEREGOWY Red Army
FIEDRIGANS WŁADIMIR IWANOWICZ SZEREGOWY Red Army
FIEDYSZIN FIEDOR STIEFANOWICZ SZEREGOWY Red Army
FIGOL WASILIJ MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Red Army
HAWIN IWAN GRIGORJEWICZ SZEREGOWY Red Army
CHEIMOTOW NOWRUS SZEREGOWY Red Army
CHRUSKIN GRIGORIJ IOSIFOWICZ SZEREGOWY Red Army
HURSATJEW ARKADIJ WASILJEWICZ SZEREGOWY Red Army
CICIURA ROMAN MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Red Army
CZERWINSKIJ WASILIJ WASILJEWICZ LEJTNANT Red Army
CZERNIEDSKICH ANATOLIJ IWANOWICZ MAJOR Red Army
CZERNIKOW IWAN MITROFANOWICZ STARSZYNA Red Army
CZERNYJ LEONTIJ WASILJEWICZ SZEREGOWY Red Army
CZERNYJ GRIGORIJ STIEPANOWICZ SZEREGOWY Red Army
CZICZERIN ARKADIJ NIKOŁAJEWICZ PODPUŁKOWNIK Red Army
SZABANOWSKIJ MICHAIŁ NIKOŁAJEWICZ SZEREGOWY Red Army
SZABARIN IWAN IWANOWICZ SZEREGOWY Red Army
SZOCH ANDRIEJ PAWŁOWICZ SZEREGOWY Red Army
SZEWCZUK IWAN NIKOŁAJEWICZ SZEREGOWY Red Army
SZINKARIUK JAKOW JEMIELJANOWICZ SIERŻANT Red Army
SZIROKIJ LEON MOISIEJEWICZ SZEREGOWY Red Army
SZICHOWCEW JAKOW JAKOWLEWICZ SZEREGOWY Red Army
SZICZENKOW ALEKSIEJ ANDRIEJEWICZ SZEREGOWY Red Army
SZKURIAK MICHAIŁ ALEKSIEJEWICZ SZEREGOWY Red Army
SZUCHROW STIEPAN LEONTJEWICZ SZEREGOWY Red Army
JAKOWIENKO DMITRIJ KARPOWICZ SZEREGOWY Red Army
JAKOWLEW DMITRIJ PROFJEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Red Army
JANZIN ALEKSIEJ IWANOWICZ MŁODSZY LEJTNANT Red Army
JANCZENKO GAWRIŁ ZACHAROWICZ MŁODSZY SIERŻANT Red Army
JACKOWSKIJ MARTIN WIKTOROWICZ SZEREGOWY Red Army
BATKOŁDIN ACHMAR Red Army
WOLIKOW ALEKSANDR NIESTEROWICZ SZEREGOWY Red Army
KUZIK JÓZEF Red Army
Forename Surname Rank Military formation Number
7
Red Army 1128