Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208070-003
18
12
Mogiła założona jest na planie wydłużonego prostokąta, ujęta w betonowe obramowanie i nakryta lastrykowymi płytami. W środkowej części znajduje się lastrykowa stela w kształcie trapezu z tablicą memoratywną z napisem: „MOGIŁA/ OFIAR/ FASZYZMU/ POMORDOWANYCH/ dn. 22.VIII.1944 r. we wsi JANOWICE/ ANTOSIEWICZ EUGENIA L. 25/ ANTOSIEWICZ KRYSTYNA L. 3/ JAROS JAN L. 50/ NITWINKO STANISŁAW L. 45/ NITWINKO MARIAN L. 21/ NOWAK MIECZYSŁAW L. 25/ NN L. 30/ NN L. 30/ NN L. 25/ PIECZYRAK ANTONI L. 25/ PIECZYRAK MARIAN 1 rok/ PIECZYRAK STEFANIA L. 18/ MATIAS JAN L. 22/ MADETKO STANISŁAW L. 24/ LIS RYSZARD L. 20/ NN L. 22/ NN L. 30/ NN L. 12”.

W odwecie za akcję oddziału Armii Krajowej „Jaksy” 21 sierpnia 1944 r. przez Gestapo i żandarmerię niemiecką zostało rozstrzelanych 15 osób we wsi Janowice.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 996, s. 251.
  • Polski Czerwony Krzyż, Biuro Informacji i Poszukiwań, Lista osób rozstrzelanych przez oddziały niemiecko-ukraińskie.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo kieleckie, Warszawa 1980, s. 80.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Kraków 1987, s. 188.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
6