Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205050-002
180
14
Cmentarz założony jest na planie niesymetrycznego wieloboku i ogrodzony drewnianym, sztachetowym płotem. Głównym elementem cmentarza jest wysoki drewniany krzyż łaciński nakryty półkolistym zadaszeniem z blachy o ząbkowanych krawędziach. Na wspornikach umieszczonych przy skrzyżowaniu ramion wyryta jest data „1915". Groby oznaczone są nagrobkami w formie dużych żeliwnych ażurowych, krzyży lotaryńskich i łacińskich osadzonych na ściętych pulpitowowo wysokich betonowych cokołach, na których znajdują się owalne tabliczki z informacjami o pochowanych. Cmentarz był poddawany renowacji, która częściowo przywróciła jego pierwotny wygląd.

W 31 grobach zbiorowych i 4 pojedynczych pochowano 14 żołnierzy z armii niemieckiej i 166 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40, s. 1153-1175 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 92 (fotografia archiwalna)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 141.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 500-501.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 174-175.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 100.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
KITTEL JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
ERCKMANN RICHARD MUSKETIER Armia niemiecka
LEDITSCHKE RICHARD GEFREITER Armia niemiecka
KRÜGER III AUGUST MUSKETIER Armia niemiecka
DAUST GÜNTHER RESERVIST Armia niemiecka
KRÜGER WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
SCHEFFCZYK JOHANN HORNIST Armia niemiecka
LAMMERT KARL MUSKETIER Armia niemiecka
STRUGALSKI LADISLAUS MUSKETIER Armia niemiecka
LÜCKE RUDOLF WILHELM UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
KEMENA KARL MUSKETIER Armia niemiecka
BUCHWALD OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
RAHN ERNST RESERVIST Armia niemiecka
NICKELMANN REINHARD MUSKETIER Armia niemiecka
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 166