Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205090-011
45
18
Cmentarz założony jest na planie prostokąta o ściętym jednym narożu i ogrodzony kamiennym murem z betonową nakrywą. Do wejścia znajdującego się od strony południowej prowadzą betonowe schody. Przed cmentarzem ustawiona jest pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez Powiat Gorlicki. Druga tablica z informacjami o obiekcie i remoncie z 1992 r. znajduje się na murze, po prawej stronie od wejścia.
 Główny element cmentarza stanowi wysoki, masywny krzyż z kamiennych bloków na dwustopniowym cokole.

Na mogiłach znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:

– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915",
– krzyży lotaryńskich z żelaznych prętów.

W 8 grobach zbiorowych i 9 pojedynczych pochowano 17 żołnierzy z armii niemieckiej i 28 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 919- 935 (plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 64 (2 fotografie), GW 62 s. 21 (fotografia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 139.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 437-438.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 160-161.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 87.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
BOJKO IWAN ZUGSFÜHRER Armia rosyjska
BRENNER KARL LANDWEHRMANN Armia niemiecka
DIETENHÖFER LUDWIG RESERVIST Armia niemiecka
BARCKLHOLTZ ALFRED RESERVIST Armia niemiecka
PÖRTNER WILHELM OFFIZIER Armia niemiecka
RENGERS [REUGERS] GUSTAV MUSKETIER Armia niemiecka
RICHTER JULIUS MUSKETIER Armia niemiecka
BRINKMANN WILHELM UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
ALEXANDER WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
SPRENGER ROBERT RESERVIST Armia niemiecka
LOHNER JOHANN INFANTERIST Armia niemiecka
GEPPERT FRIEDRICH MUSKETIER Armia niemiecka
HÄRING THOMAS RESERVIST Armia niemiecka
RUPP EMIL RESERVIST Armia niemiecka
GERICKE MAX MUSKETIER Armia niemiecka
ROSINKE GUSTAV MUSKETIER Armia niemiecka
NOWAK LEO RESERVIST Armia niemiecka
ADAMCZAK FRANZ MUSKETIER Armia niemiecka
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 27