Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1219040-009
13
11
Cmentarz założony jest jest na planie wydłużonego prostokątna z aneksem od strony południowej i ogrodzony zakończonymi półkulą betonowymi słupkami o przekroju ośmiobocznym, połączonymi podmurówką i żelaznym łańcuchem. Wejście znajduje się od południa.
Główny element cmentarza to betonowy pomnik formie osadzonego na betonowym postumencie krzyża łacińskiego z nałożonym na lico żeliwnym ażurowym krzyżem łacińskim z motywem miecza i krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion.

Na cmentarzu znajduje się 11 nagrobków w formie krzyży z metalowych prętów o trójdzielnych zakończonych ramion, osadzonych na betonowych cokołach.

W obrębie cmentarza została ustawiona tablica informacyjna „Szlaku Frontu Wschodniego I wojny światowej".

  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 255 (wykaz pochowanych)
  • R. Broch, H. Hauptmann, 389 (plan cmentarza z numeracją grobów), 1317-1321 (plan z 1918 r. i wykaz pochowanych).
  • Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 182-183.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 346.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 93-94.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
SITKO DOMINIK INFANTERIST Armia austro-węgierska
MARTINESKUL GEORG RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BIŁOWUS STEFAN FAHR-KANONIER Armia austro-węgierska
KARP KONSTANTIN KORPORAL Armia austro-węgierska
BALOGHS JULIUS FÄHNRICH Armia austro-węgierska
ZSUPONYO [ZOUPONJO] LUDWIG INFANTERIST Armia austro-węgierska
ÖRI KÁLMÁN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
JOSTAJ [SÓSTAI] STEFAN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
PIDLUBNY WASIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
GÖNCZ JÁNOS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
BILOUS WLADIMIR GEFREITER TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 2