Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1219040-009
13
11
Cmentarz założony jest na planie wydłużonego prostokątna z aneksem od strony południowej i ogrodzony zakończonymi półkulą betonowymi słupkami o przekroju ośmiobocznym, połączonymi podmurówką i parami metalowych rur. Zamykane żelaznym łańcuchem wejście znajduje się od południa.

Główny element cmentarza to betonowy pomnik formie osadzonego na betonowym postumencie krzyża łacińskiego z nałożonym na lico żeliwnym ażurowym krzyżem łacińskim z motywem miecza i krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion.

Na cmentarzu znajduje się 11 nagrobków w formie krzyży z metalowych prętów o trójdzielnych zakończonych ramion, osadzonych na betonowych cokołach.

W obrębie cmentarza została ustawiona tablica informacyjna „Szlaku Frontu Wschodniego I wojny światowej".

Pochowano tu 13 żołnierzy armii austro-węgierskiej poległych w okresie I wojny światowej, poległych lub zmarłych w październiku i listopadzie 1914 r. W ewidencji okręgu cmentarnego IX (bocheński) był oznaczony numerem XLVII i określany jako cmentarz choleryczny. W 2021 r. Gmina Niepołomice przeprowadziła remont, w wyniku którego wykonano min. metalowe rury ogrodzenia i zamontowano tabliczki imienne.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 255 (wykaz pochowanych)
  • R. Broch, H. Hauptmann, 389 (plan cmentarza z numeracją grobów), 1317-1321 (plan z 1918 r. i wykaz pochowanych).
  • Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 182-183.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 346.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 93-94.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
SITKO DOMINIK INFANTERIST Австро-венгерская армия
MARTINESKUL GEORG RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BIŁOWUS STEFAN FAHR-KANONIER Австро-венгерская армия
KARP KONSTANTIN KORPORAL Австро-венгерская армия
BALOGHS JULIUS FÄHNRICH Австро-венгерская армия
ZSUPONYO [ZOUPONJO] LUDWIG INFANTERIST Австро-венгерская армия
ÖRI KÁLMÁN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
JOSTAJ [SÓSTAI] STEFAN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
PIDLUBNY WASIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
GÖNCZ JÁNOS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
BILOUS WLADIMIR GEFREITER TITULAR KORPORAL Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 2