Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1219050-003
242
74
Kwatera wojenna założona jest na planie prostokąta i otoczona pokrytym okładziną ze sztucznego kamienia murem, podzielonym na segmenty prostopadłościennymi słupami. W pobliżu naroży muru znajdują się betonowe ławy. Wejście znajduje się od strony zachodniej. Główny element kwatery stanowi pomnik, umiejscowiony na wschodnim murze, kształtem nawiązujący do antycznego ołtarza. W płycinie pomnika, obramowanej elementem roślinnym znajdują się: napis „PRO PATRIA MORTUIS” wykonany z drewna barwionego na kolor grafitowy oraz wieniec laurowy z rozmieszczonymi symetrycznie względem niego datami „1914” i „1918”. Na ścianach muru znajdują się masywne żeliwne krzyże z motywem wieńca laurowego, umieszczone na podstawie w formie prostopadłościanu o ściętych narożach.

Na osi cmentarza od strony wejścia znajduję się osiem lastrykowych i granitowych nagrobków oznaczających mogiły symboliczne lub groby osób wojskowych. W jednym z nich spoczywa żołnierz Armii Krajowej, Władysław Kordula ps. „Roman", który poległ w starciu z oddziałem żandarmerii niemieckiej 31 lipca 1944 r. w Słopnicach k. Tymbarku. Tumba grobowa jest nakryta płytą z szarego granitu, u wezgłowia krzyż z czarnego granitu i dwie przylegające do nie stele z inskrypcjami: „Ś.P/ Por. BRONISŁAW/ KORDULA/ Żołnierz Ruchu Oporu/ ur. 2 VII 1914 r./ Więzień obozów/ koncentracyjnych/ po trzech latach męczeństwa/ zginął w obozie/ Bergen Belsen Niemcy/ 8 IV 1945 r. Pokój jego duszy"
„Ś.P./ Por. WŁADYSŁAW KORDULA/ „ROMAN"/ ur. 2 I 1920 r./ Kawaler Krzyża „Virtuti Militari"/ Dowódca I Oddziału/ Partyzanckiego AK „Błyskawica"/ zginął bohatersko/ w walce z okupantem/ 31 lipca 1944 r./ POKÓJ JEGO DUSZY".

Za nimi znajduje się dwie ziemne mogiły zbiorowe z II wojny światowej. Na pierwszej z mogił znajduje się betonowa płyta z tablicą inskrypcyjną z napisem: „TU SPOCZYWAJĄ/ WASIANOWICZ WASILIJ/ KONSTANTINOWICZ /UR. 1924 R. – ZM. 22.I.1945/ W WIELICZCE/, SZER. 12 pp. IGNACY BLESIAK/ POLEGŁ 6.IX.1939 /CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”. We wschodniej części mogiły na prostokątnej podstawie znajduje się nagrobek w formie ściętego dwustronnie prostopadłościanu z motywem pięcioramiennej gwiazdy.

Główny akcent drugiej mogiły stanowi obelisk z ciemnego kamienia z napisem: „WIECZNA PAMIĘĆ/BOHATEROM/ POLEGŁYM W WALKACH/O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ/ ROSYJSKIEGO I POLSKIEGO/ NARODU/ OD NIEMIECKICH OKUPANTÓW/ WIELICZKA 22.I.1945 ROKU”.

Obecny układ mogił żołnierzy z I wojny światowej różni się od pierwotnego założenia. Alejki wyłożone są kostką betonową. Pasy mogił położone wzdłuż muru ogrodzone są niski płotem z metalowych prętów.

W grobach z I wojny światowej pochowano 83 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 7 z niemieckiej i 8 z rosyjskiej.

W 1923 r. pochowano tu szczątki 6 żołnierzy armii austro-węgierskiej, ekshumowane z cmentarza wojennego nr 379 Mała Wieś.

Ponadto obrębie kwatery pochowano 136 żołnierzy Armii Czerwonej, w tym ekshumowanych z miejscowości Bieżanów (13, obecnie część Krakowa), Krzyszkowice (21), Zakrzów (1), Przebieczany (3), Łazany (3), Dobranowice (3), Sławkowice (12), Trąbki (5), Biskupice (1), Bodzanów (1), Zagórze (1), Siercza (2), Raciborsko (34), Jankówka (2), Grajów (1), Wieliczka (co najmniej 29), żołnierza Wojska Polskiego Ignacego Blesiaka i oficera Armii Krajowej Władysława Korduli.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 56 s.823-845 (wykazy pochowanych i plan kwatery) GW 61 s. 48 (fotografia).
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Dyrekcja Robót Publicznych w Krakowie, sygn. 29/309/0/3/505, s. 623-625 (sprawozdanie techniczne z ekshumacji, plan sytuacyjny ekshumowanych grobów z cmentarza wojennego nr 379 Mała Wieś, plan kwatery wojennej nr 381 w Wieliczce zaznaczonymi miejscami pochówku ekshumowanych szczątków).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 413.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, 329-332.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 341
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 157-159.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1: Żołnierze września, Pruszków 1993, s. 89.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 2: Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994, s. 389 (Władysław Kordula wymieniony jest wśród żołnierzy o nieznanym miejscu pochowania).
  • Polski Czerwony Krzyż. Lista strat PCK 26160 (kopia wykazu pochowanych i planu kwater na cmentarzu komunalnym w Wieliczce).
  • J. Schubert, Cmentarze wojenne Twierdzy Kraków z lat 1914–1918 i ich autor Karl Korschann, „Państwo i Społeczeństwo", 2018, Nr 2, s. 171-206.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ROSENFELD BÉLA ZIVIL BĂCKER Österreich-Ungarische Armee
DIENSTBIER JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RALIS JOSEF Österreich-Ungarische Armee
BLAHOUS FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HEINDINGER ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GURSCHIK JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MARTINI MIKLÓS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SOLOWIJ ONUFRIUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DOBERNATZ JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DRS KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GÖRTSCH [POETSCH] FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HULAK JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SINGER KARL ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
SCHNEIDER JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KASPER FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PÖRNER HEINRICH ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MEIDLINGER JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KUNZE KARL KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
BANGA ISTV?N ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
KAINZ KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BARTOŠ JOSEF KANIONIER Österreich-Ungarische Armee
MAKORNIK GYÖRGY RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
MIKLÓS MÁRTON HONVED Österreich-Ungarische Armee
GYÖRGY [HIMA] HIMA [GYÖRGY] HONVED Österreich-Ungarische Armee
B?CHBERGER KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
POTSCHAK JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SOLOVA ONUFRIUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SAJDAK LUKAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RICHTER OTTO Deutsche Armee
KURT SEBASTIAN Deutsche Armee
MÜLLER PAUL_KARL WILHELM Deutsche Armee
ESKOFF [ECKOFF] AUGUST Deutsche Armee
LEDEBUHR KARL MAX Deutsche Armee
SCHULTZ WILHELM ALBERT Deutsche Armee
BIEGALSKI ANTON Deutsche Armee
MAKOWICZ MARIAN Österreich-Ungarische Armee
GMUND JOSEF KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
SINGER RUDOLF KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
KOCI JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STADILEK EMIL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KAPUSZAK NIKOLAUS Österreich-Ungarische Armee
WNĘK FRANZ LANDSTURMMAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GAŁKA JOHANN LANDSTURMMAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PAAR Österreich-Ungarische Armee
WIESER Österreich-Ungarische Armee
TOPPMAIER ERSATZ RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
GOZAK MICHAEL INFANTERIST Russische Armee
KRZYŻOWSKI MARTION ERSATZ RESERVIST KANONIER Österreich-Ungarische Armee
OSTAWSKI IWAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TUPYCZKA IWAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JAHIMCZUK IWAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MEIER WILHELM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BRZEZINA JOHANN Österreich-Ungarische Armee
MAYER ALFRED Österreich-Ungarische Armee
PROSYNIAK MATTHEUS Österreich-Ungarische Armee
STANGL GASPARUS Österreich-Ungarische Armee
BARDZIŃSKI BLASIUS Österreich-Ungarische Armee
BLESIAK IGNACY SZEREGOWY Polnische Armee
KORDULA WŁADYSŁAW PORUCZNIK Polnische Heimatarmee
BUBKIN NIKOŁAJ WASILIEWICZ KAPITAN Rote Armee
CZARKOW PIOTR IWANOWICZ Rote Armee
HOŁOW IWAN ALEKSANDROWICZ Rote Armee
ISZCZUK LEJTNANT Rote Armee
MOCZAŁKIN STARSZY LEJTNANT Rote Armee
WASIANOWICZ WASILIJ KONSTANTINOWICZ STARSZY LEJTNANT Rote Armee
WŁOSZENIUK WASILIJ ILICZ SZEREGOWY Rote Armee
GAWRILISZIN STIEPAN ANDRIEJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
BOLIUBASZ SIEMION ANDRIEJEWICZ Rote Armee
ŁUCYNA STIEPAN ANDRIEJEWICZ Rote Armee
DIEMCZUK IWAN KUŹMICZ SZEREGOWY Rote Armee
OPRYSK FIEDOR FILIPOWICZ Rote Armee
CHOMA STIEPAN ALEKSIEJEWICZ Rote Armee
SUORSKIJ IŁŁARION JEGOROWICZ Rote Armee
GAWRILUK ANDRIEJ PAWŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 7
Österreich-Ungarische Armee 34
Rote Armee 121
Österreich-Ungarische Armee 6