Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1219050-003
244
72
Kwatera wojenna założona jest na planie prostokąta i otoczona murem betonowym, podzielonym na segmenty prostopadłościennymi słupami kamiennych bloków. W pobliżu naroży muru znajdują się kamienne ławy. Wejście znajduje się od strony zachodniej. Główny element  kwatery stanowi pomnik, umiejscowiony na wschodnim murze, kształtem nawiązujący do antycznego ołtarza. W płycinie pomnika, obramowanej elementem roślinnym znajdują się: napis „PRO PATRIA MORTUIS” oraz wieniec laurowy z rozmieszczonymi symetrycznie względem niego datami „1914”i „1918”. Na ścianach muru znajdują się masywne żeliwne krzyże z motywem wieńca laurowego, umieszczone na podstawie w formie prostopadłościanu o ściętych narożach.
Obecny układ mogił żołnierzy z I wojny światowej różni się od pierwotnego założenia. W 93 grobach pojedynczych pochowano 78 (lub 83) żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 7 z niemieckiej i 8 z rosyjskiej. Niezidentyfikowano 41.

Na osi cmentarza od strony wejścia znajduję się osiem lastrykowych nagrobków oznaczających mogiły symboliczne lub groby osób wojskowych nie będące grobami wojennymi.

Za nimi znajduje się mogiła zbiorowa, w której pochowano żołnierzy polskich poległych w kampanii wrześniowej, osoby cywilne - ofiary terroru hitlerowskiego oraz żołnierzy Armii Czerwonej. Na pierwszej z mogił znajduje się betonowa płyta z tablicą inskrypcyjną z napisem: „TU SPOCZYWAJĄ/ WASIANOWICZ WASILIJ/ KONSTANTINOWICZ /UR. 1924 R. – ZM. 22.I.1945/ W WIELICZCE/, SZER. 12 pp. IGNACY BLESIAK/ POLEGŁ 6.IX.1939 /CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”. We wschodniej części mogiły na prostokątnej podstawie znajduje się nagrobek w formie ściętego dwustronnie prostopadłościanu z motywem pięcioramiennej gwiazdy.
Za mogiłą zbiorową z I wojny światowej znajduje się obelisk z napisem: „WIECZNA PAMIĘĆ/BOHATEROM/ POLEGŁYM W WALKACH/O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ/ ROSYJSKIEGO I POLSKIEGO/ NARODU/ OD NIEMIECKICH OKUPANTÓW/ WIELICZKA 22.I.1944 ROKU”.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 413.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, 329-332.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 341
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 157-159.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1: Żołnierze września, Pruszków 1993, s. 89.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 2: Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994, s. 389 (Władysław Kordula wymieniony jest wśród żołnierzy o nieznanym miejscu pochowania).
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
BLESIAK IGNACY SZEREGOWY Wojsko Polskie
BUBKIN NIKOŁAJ WASILIEWICZ KAPITAN Armia Czerwona
CZARKOW PIOTR IWANOWICZ Armia Czerwona
HOŁOW IWAN ALEKSANDROWICZ Armia Czerwona
ISZCZUK LEJTNANT Armia Czerwona
MOCZAŁKIN STARSZY LEJTNANT Armia Czerwona
WASIANOWICZ WASILIJ KONSTANTINOWICZ STARSZY LEJTNANT Armia Czerwona
KORDULA WŁADYSŁAW PORUCZNIK Armia Krajowa
WŁOSZENIUK WASILIJ ILICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
GAWRILISZIN STIEPAN ANDRIEJEWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
BOLIUBASZ SIEMION ANTONOWICZ Armia Czerwona
ŁUCYNA STIEPAN ANDRIEJEWICZ Armia Czerwona
DIEMCZUK IWAN KUŹMICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
OPRYSK FIEDOR FILIPOWICZ Armia Czerwona
GAWRILUK ANDRIEJ PAWŁOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
ROSENFELD BÉLA ZIVIL BĂCKER Armia austro-węgierska
DIENSTBIER JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
RALIS JOSEF Armia austro-węgierska
BLAHOUS FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
HEINDINGER ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
GURSCHIK JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MARTINI MIKLÓS INFANTERIST Armia austro-węgierska
SOLOWIJ ONUFRIUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
DOBERNATZ JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
DRS KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
GÖRTSCH [POETSCH] FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
HULAK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SINGER KARL ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
SCHNEIDER JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KASPER FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
PÖRNER HEINRICH ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
MEIDLINGER JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUNZE KARL KORPORAL Armia austro-węgierska
BANGA ISTV?N ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
KAINZ KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
BARTOŠ JOSEF KANIONIER Armia austro-węgierska
MAKORNIK GYÖRGY RESERVIST Armia austro-węgierska
MIKLÓS MÁRTON HONVED Armia austro-węgierska
GYÖRGY [HIMA] HIMA [GYÖRGY] HONVED Armia austro-węgierska
B?CHBERGER KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
POTSCHAK JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
SOLOVA ONUFRIUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
SAJDAK LUKAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
RICHTER OTTO Armia niemiecka
KURT SEBASTIAN Armia niemiecka
MÜLLER PAUL_KARL WILHELM Armia niemiecka
ESKOFF [ECKOFF] AUGUST Armia niemiecka
LEDEBUHR KARL MAX Armia niemiecka
SCHULTZ WILHELM ALBERT Armia niemiecka
BIEGALSKI ANTON Armia niemiecka
MAKOWICZ MARIAN Armia austro-węgierska
GMUND JOSEF KORPORAL Armia austro-węgierska
SINGER RUDOLF KORPORAL Armia austro-węgierska
KOCI JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
STADILEK EMIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
KAPUSZAK NIKOLAUS Armia austro-węgierska
WNĘK FRANZ LANDSTURMMAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GAŁKA JOHANN LANDSTURMMAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PAAR Armia austro-węgierska
WIESER Armia austro-węgierska
TOPPMAIER ERSATZ RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
GOZAK MICHAEL INFANTERIST Armia rosyjska
KRZYŻOWSKI MARTION ERSATZ RESERVIST KANONIER Armia austro-węgierska
OSTAWSKI IWAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
TUPYCZKA IWAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JAHIMCZUK IWAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MEIER WILHELM INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRZEZINA JOHANN Armia austro-węgierska
MAYER ALFRED Armia austro-węgierska
PROSYNIAK MATTHEUS Armia austro-węgierska
STANGL GASPARUS Armia austro-węgierska
BARDZIŃSKI BLASIUS Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 34
Armia rosyjska 8
Armia niemiecka 7
Armia Czerwona 123