War graves
in Małopolska
1219050-003
242
74
Kwatera wojenna założona jest na planie prostokąta i otoczona pokrytym okładziną ze sztucznego kamienia murem, podzielonym na segmenty prostopadłościennymi słupami. W pobliżu naroży muru znajdują się betonowe ławy. Wejście znajduje się od strony zachodniej. Główny element kwatery stanowi pomnik, umiejscowiony na wschodnim murze, kształtem nawiązujący do antycznego ołtarza. W płycinie pomnika, obramowanej elementem roślinnym znajdują się: napis „PRO PATRIA MORTUIS” wykonany z drewna barwionego na kolor grafitowy oraz wieniec laurowy z rozmieszczonymi symetrycznie względem niego datami „1914” i „1918”. Na ścianach muru znajdują się masywne żeliwne krzyże z motywem wieńca laurowego, umieszczone na podstawie w formie prostopadłościanu o ściętych narożach.

Na osi cmentarza od strony wejścia znajduję się osiem lastrykowych i granitowych nagrobków oznaczających mogiły symboliczne lub groby osób wojskowych. W jednym z nich spoczywa żołnierz Armii Krajowej, Władysław Kordula ps. „Roman", który poległ w starciu z oddziałem żandarmerii niemieckiej 31 lipca 1944 r. w Słopnicach k. Tymbarku. Tumba grobowa jest nakryta płytą z szarego granitu, u wezgłowia krzyż z czarnego granitu i dwie przylegające do nie stele z inskrypcjami: „Ś.P/ Por. BRONISŁAW/ KORDULA/ Żołnierz Ruchu Oporu/ ur. 2 VII 1914 r./ Więzień obozów/ koncentracyjnych/ po trzech latach męczeństwa/ zginął w obozie/ Bergen Belsen Niemcy/ 8 IV 1945 r. Pokój jego duszy"
„Ś.P./ Por. WŁADYSŁAW KORDULA/ „ROMAN"/ ur. 2 I 1920 r./ Kawaler Krzyża „Virtuti Militari"/ Dowódca I Oddziału/ Partyzanckiego AK „Błyskawica"/ zginął bohatersko/ w walce z okupantem/ 31 lipca 1944 r./ POKÓJ JEGO DUSZY".

Za nimi znajduje się dwie ziemne mogiły zbiorowe z II wojny światowej. Na pierwszej z mogił znajduje się betonowa płyta z tablicą inskrypcyjną z napisem: „TU SPOCZYWAJĄ/ WASIANOWICZ WASILIJ/ KONSTANTINOWICZ /UR. 1924 R. – ZM. 22.I.1945/ W WIELICZCE/, SZER. 12 pp. IGNACY BLESIAK/ POLEGŁ 6.IX.1939 /CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”. We wschodniej części mogiły na prostokątnej podstawie znajduje się nagrobek w formie ściętego dwustronnie prostopadłościanu z motywem pięcioramiennej gwiazdy.

Główny akcent drugiej mogiły stanowi obelisk z ciemnego kamienia z napisem: „WIECZNA PAMIĘĆ/BOHATEROM/ POLEGŁYM W WALKACH/O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ/ ROSYJSKIEGO I POLSKIEGO/ NARODU/ OD NIEMIECKICH OKUPANTÓW/ WIELICZKA 22.I.1945 ROKU”.

Obecny układ mogił żołnierzy z I wojny światowej różni się od pierwotnego założenia. Alejki wyłożone są kostką betonową. Pasy mogił położone wzdłuż muru ogrodzone są niski płotem z metalowych prętów.

W grobach z I wojny światowej pochowano 83 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 7 z niemieckiej i 8 z rosyjskiej.

W 1923 r. pochowano tu szczątki 6 żołnierzy armii austro-węgierskiej, ekshumowane z cmentarza wojennego nr 379 Mała Wieś.

Ponadto obrębie kwatery pochowano 136 żołnierzy Armii Czerwonej, w tym ekshumowanych z miejscowości Bieżanów (13, obecnie część Krakowa), Krzyszkowice (21), Zakrzów (1), Przebieczany (3), Łazany (3), Dobranowice (3), Sławkowice (12), Trąbki (5), Biskupice (1), Bodzanów (1), Zagórze (1), Siercza (2), Raciborsko (34), Jankówka (2), Grajów (1), Wieliczka (co najmniej 29), żołnierza Wojska Polskiego Ignacego Blesiaka i oficera Armii Krajowej Władysława Korduli.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 56 s.823-845 (wykazy pochowanych i plan kwatery) GW 61 s. 48 (fotografia).
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Dyrekcja Robót Publicznych w Krakowie, sygn. 29/309/0/3/505, s. 623-625 (sprawozdanie techniczne z ekshumacji, plan sytuacyjny ekshumowanych grobów z cmentarza wojennego nr 379 Mała Wieś, plan kwatery wojennej nr 381 w Wieliczce zaznaczonymi miejscami pochówku ekshumowanych szczątków).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 413.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, 329-332.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 341
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 157-159.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1: Żołnierze września, Pruszków 1993, s. 89.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 2: Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994, s. 389 (Władysław Kordula wymieniony jest wśród żołnierzy o nieznanym miejscu pochowania).
  • Polski Czerwony Krzyż. Lista strat PCK 26160 (kopia wykazu pochowanych i planu kwater na cmentarzu komunalnym w Wieliczce).
  • J. Schubert, Cmentarze wojenne Twierdzy Kraków z lat 1914–1918 i ich autor Karl Korschann, „Państwo i Społeczeństwo", 2018, Nr 2, s. 171-206.
Surname Forename Rank Military formation  
ROSENFELD BÉLA ZIVIL BĂCKER Austro-Hungarian Army
DIENSTBIER JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RALIS JOSEF Austro-Hungarian Army
BLAHOUS FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HEINDINGER ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GURSCHIK JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MARTINI MIKLÓS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SOLOWIJ ONUFRIUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DOBERNATZ JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DRS KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GÖRTSCH [POETSCH] FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HULAK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SINGER KARL ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
SCHNEIDER JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KASPER FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PÖRNER HEINRICH ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MEIDLINGER JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KUNZE KARL KORPORAL Austro-Hungarian Army
BANGA ISTV?N ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
KAINZ KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BARTOŠ JOSEF KANIONIER Austro-Hungarian Army
MAKORNIK GYÖRGY RESERVIST Austro-Hungarian Army
MIKLÓS MÁRTON HONVED Austro-Hungarian Army
GYÖRGY [HIMA] HIMA [GYÖRGY] HONVED Austro-Hungarian Army
B?CHBERGER KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
POTSCHAK JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SOLOVA ONUFRIUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SAJDAK LUKAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RICHTER OTTO German army
KURT SEBASTIAN German army
MÜLLER PAUL_KARL WILHELM German army
ESKOFF [ECKOFF] AUGUST German army
LEDEBUHR KARL MAX German army
SCHULTZ WILHELM ALBERT German army
BIEGALSKI ANTON German army
MAKOWICZ MARIAN Austro-Hungarian Army
GMUND JOSEF KORPORAL Austro-Hungarian Army
SINGER RUDOLF KORPORAL Austro-Hungarian Army
KOCI JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STADILEK EMIL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KAPUSZAK NIKOLAUS Austro-Hungarian Army
WNĘK FRANZ LANDSTURMMAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GAŁKA JOHANN LANDSTURMMAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PAAR Austro-Hungarian Army
WIESER Austro-Hungarian Army
TOPPMAIER ERSATZ RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
GOZAK MICHAEL INFANTERIST Russian Army
KRZYŻOWSKI MARTION ERSATZ RESERVIST KANONIER Austro-Hungarian Army
OSTAWSKI IWAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TUPYCZKA IWAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JAHIMCZUK IWAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MEIER WILHELM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BRZEZINA JOHANN Austro-Hungarian Army
MAYER ALFRED Austro-Hungarian Army
PROSYNIAK MATTHEUS Austro-Hungarian Army
STANGL GASPARUS Austro-Hungarian Army
BARDZIŃSKI BLASIUS Austro-Hungarian Army
BLESIAK IGNACY SZEREGOWY Polish Army
KORDULA WŁADYSŁAW PORUCZNIK Home Army
BUBKIN NIKOŁAJ WASILIEWICZ KAPITAN Red Army
CZARKOW PIOTR IWANOWICZ Red Army
HOŁOW IWAN ALEKSANDROWICZ Red Army
ISZCZUK LEJTNANT Red Army
MOCZAŁKIN STARSZY LEJTNANT Red Army
WASIANOWICZ WASILIJ KONSTANTINOWICZ STARSZY LEJTNANT Red Army
WŁOSZENIUK WASILIJ ILICZ SZEREGOWY Red Army
GAWRILISZIN STIEPAN ANDRIEJEWICZ SZEREGOWY Red Army
BOLIUBASZ SIEMION ANDRIEJEWICZ Red Army
ŁUCYNA STIEPAN ANDRIEJEWICZ Red Army
DIEMCZUK IWAN KUŹMICZ SZEREGOWY Red Army
OPRYSK FIEDOR FILIPOWICZ Red Army
CHOMA STIEPAN ALEKSIEJEWICZ Red Army
SUORSKIJ IŁŁARION JEGOROWICZ Red Army
GAWRILUK ANDRIEJ PAWŁOWICZ SZEREGOWY Red Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 7
Austro-Hungarian Army 34
Red Army 121
Austro-Hungarian Army 6