War graves
in Małopolska
1219050-003
244
72
Kwatera wojenna założona jest na planie prostokąta i otoczona murem betonowym, podzielonym na segmenty prostopadłościennymi słupami kamiennych bloków. W pobliżu naroży muru znajdują się kamienne ławy. Wejście znajduje się od strony zachodniej. Główny element  kwatery stanowi pomnik, umiejscowiony na wschodnim murze, kształtem nawiązujący do antycznego ołtarza. W płycinie pomnika, obramowanej elementem roślinnym znajdują się: napis „PRO PATRIA MORTUIS” oraz wieniec laurowy z rozmieszczonymi symetrycznie względem niego datami „1914”i „1918”. Na ścianach muru znajdują się masywne żeliwne krzyże z motywem wieńca laurowego, umieszczone na podstawie w formie prostopadłościanu o ściętych narożach.
Obecny układ mogił żołnierzy z I wojny światowej różni się od pierwotnego założenia. W 93 grobach pojedynczych pochowano 78 (lub 83) żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 7 z niemieckiej i 8 z rosyjskiej. Niezidentyfikowano 41.

Na osi cmentarza od strony wejścia znajduję się osiem lastrykowych nagrobków oznaczających mogiły symboliczne lub groby osób wojskowych nie będące grobami wojennymi.

Za nimi znajduje się mogiła zbiorowa, w której pochowano żołnierzy polskich poległych w kampanii wrześniowej, osoby cywilne - ofiary terroru hitlerowskiego oraz żołnierzy Armii Czerwonej. Na pierwszej z mogił znajduje się betonowa płyta z tablicą inskrypcyjną z napisem: „TU SPOCZYWAJĄ/ WASIANOWICZ WASILIJ/ KONSTANTINOWICZ /UR. 1924 R. – ZM. 22.I.1945/ W WIELICZCE/, SZER. 12 pp. IGNACY BLESIAK/ POLEGŁ 6.IX.1939 /CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”. We wschodniej części mogiły na prostokątnej podstawie znajduje się nagrobek w formie ściętego dwustronnie prostopadłościanu z motywem pięcioramiennej gwiazdy.
Za mogiłą zbiorową z I wojny światowej znajduje się obelisk z napisem: „WIECZNA PAMIĘĆ/BOHATEROM/ POLEGŁYM W WALKACH/O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ/ ROSYJSKIEGO I POLSKIEGO/ NARODU/ OD NIEMIECKICH OKUPANTÓW/ WIELICZKA 22.I.1944 ROKU”.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 413.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, 329-332.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 341
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 157-159.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1: Żołnierze września, Pruszków 1993, s. 89.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 2: Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994, s. 389 (Władysław Kordula wymieniony jest wśród żołnierzy o nieznanym miejscu pochowania).
Surname Forename Rank Military formation  
BLESIAK IGNACY SZEREGOWY Polish Army
BUBKIN NIKOŁAJ WASILIEWICZ KAPITAN Red Army
CZARKOW PIOTR IWANOWICZ Red Army
HOŁOW IWAN ALEKSANDROWICZ Red Army
ISZCZUK LEJTNANT Red Army
MOCZAŁKIN STARSZY LEJTNANT Red Army
WASIANOWICZ WASILIJ KONSTANTINOWICZ STARSZY LEJTNANT Red Army
KORDULA WŁADYSŁAW PORUCZNIK Home Army
WŁOSZENIUK WASILIJ ILICZ RJADOVOJ Red Army
GAWRILISZIN STIEPAN ANDRIEJEWICZ RJADOVOJ Red Army
BOLIUBASZ SIEMION ANTONOWICZ Red Army
ŁUCYNA STIEPAN ANDRIEJEWICZ Red Army
DIEMCZUK IWAN KUŹMICZ RJADOVOJ Red Army
OPRYSK FIEDOR FILIPOWICZ Red Army
GAWRILUK ANDRIEJ PAWŁOWICZ SZEREGOWY Red Army
ROSENFELD BÉLA ZIVIL BĂCKER Austro-Hungarian Army
DIENSTBIER JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RALIS JOSEF Austro-Hungarian Army
BLAHOUS FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HEINDINGER ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GURSCHIK JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MARTINI MIKLÓS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SOLOWIJ ONUFRIUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DOBERNATZ JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DRS KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GÖRTSCH [POETSCH] FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HULAK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SINGER KARL ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
SCHNEIDER JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KASPER FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PÖRNER HEINRICH ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MEIDLINGER JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KUNZE KARL KORPORAL Austro-Hungarian Army
BANGA ISTV?N ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
KAINZ KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BARTOŠ JOSEF KANIONIER Austro-Hungarian Army
MAKORNIK GYÖRGY RESERVIST Austro-Hungarian Army
MIKLÓS MÁRTON HONVED Austro-Hungarian Army
GYÖRGY [HIMA] HIMA [GYÖRGY] HONVED Austro-Hungarian Army
B?CHBERGER KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
POTSCHAK JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SOLOVA ONUFRIUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SAJDAK LUKAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RICHTER OTTO German army
KURT SEBASTIAN German army
MÜLLER PAUL_KARL WILHELM German army
ESKOFF [ECKOFF] AUGUST German army
LEDEBUHR KARL MAX German army
SCHULTZ WILHELM ALBERT German army
BIEGALSKI ANTON German army
MAKOWICZ MARIAN Austro-Hungarian Army
GMUND JOSEF KORPORAL Austro-Hungarian Army
SINGER RUDOLF KORPORAL Austro-Hungarian Army
KOCI JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STADILEK EMIL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KAPUSZAK NIKOLAUS Austro-Hungarian Army
WNĘK FRANZ LANDSTURMMAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GAŁKA JOHANN LANDSTURMMAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PAAR Austro-Hungarian Army
WIESER Austro-Hungarian Army
TOPPMAIER ERSATZ RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
GOZAK MICHAEL INFANTERIST Russian Army
KRZYŻOWSKI MARTION ERSATZ RESERVIST KANONIER Austro-Hungarian Army
OSTAWSKI IWAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TUPYCZKA IWAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JAHIMCZUK IWAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MEIER WILHELM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BRZEZINA JOHANN Austro-Hungarian Army
MAYER ALFRED Austro-Hungarian Army
PROSYNIAK MATTHEUS Austro-Hungarian Army
STANGL GASPARUS Austro-Hungarian Army
BARDZIŃSKI BLASIUS Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 34
Russian Army 8
German army 7
Red Army 123